anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Vad har hänt med Sverige?

 Artikel ej klar..

citat4 - Kopia NYA SVERIGE Frågan ställs av Expressen-journalisten Diamant Salihu som gick i skola i Borlänge för 20 år sedan och då var den enda invandrareleven i klassen. Nu hälsar han på i Tjärnängsskolan där det numera i många klasser inte går en enda elev som talar svenska. I stället är klassrummen fyllda med små sjuåriga flickor som tvingas bära slöja av sina fundamentalistiskt muslimska föräldrar, ett förtryck som inte ens ifrågasätts av lärare och skolledning. Sju av åtta riksdagspartier röstade också i dagarna nej till ett förbud mot att tvinga på barn sådana attribut.

Barnen i det klassrum där Salihu hälsar på heter idag inte längre Kalle och Lisa utan Samsam, Amal, Sagal, Ilyas, Anas och Musaab. 73 procent av skolans elever har utländsk, i huvudsak utomvästlig, invandrarbakgrund. Lärarinnan, Anneli Palmberg, kämpar på så gott det går för att förmedla några kunskaper till eleverna. Det är inte så lätt, tillstår hon, när ingen pratar svenska. Man får använda mycket bilder, berättar hon och hon tycker det är synd att det inte finns några svenska elever eftersom det innebär att barnen inte pratar någon svenska utom på lektionstid. På raster och fritid blir är det hemländernas språk som används.

Samtidigt vågar Palmberg förstås inte problematisera alltför mycket. Då riskerar hon att bli kallad rasist och få sparken, trots att hon arbetat som uppskattad lärare på Tjärnängssskolan i närmare 40 år. Så hon skyndar sig att lägga till på en ledande fråga från Expressens Salihu att hon “lärt sig väldigt mycket om andra kulturer” av det folkutbyte som skett i Borlänge som en konsekvensa av den utomvästliga massinvandringen.

Och det är inte alla utmaningar och problem med denna demografiska förvandling av Borlänge från en svensk stad till en muslimsk MENA-enklav i norr som Salihu syftar på när han frågar vad som har hänt med staden han gick i skola i. Nej, det Salihu syftar på och finner problematiskt är att Borlänges återstående svenska befolkning understår sig att ha synpunkter på denna förvandling av deras hemkommun, att de har protesterat mot stora byggen av moskéer och islamiska center och att Sverigedemokraterna blivit Borlänges tredje största parti. Det som hänt är, enligt Salihu, att rasismen slagit rot i hans gamla hemstad. citat4

CITAT Avpixlat 2014-04-12

 I Expressen 2014-04-12 kan man läsa artikeln Vad har hänt med min hemstad Borlänge? av Diamant Salihu. Artikeln är intressant, men inte på det viset författaren försöker vinkla artikeln och verkligheten till. Han skulle likväl ha kunnat skriva ”Vad har hänt med Sverige?”, för porträttet av Borlänge är tidstypiskt för vad alla svenska städer idag genomgår. Diamant Salihu besöker sin gamla skola och hemstad, och förringar fullständigt de enorma integrationsproblem staden, skolan och Sverige dras med efter en alldeles för stor invandring under många år, i Borlänge framförallt från Somalia.

citat4 - Kopia  Borlänge, som vi alla vet, har en betydande andel invandrade somalier. Avpixlat har under en tid rapporterat flitigt om invandrade somalier i både Kanada och USA. Jag har som ett resultat av den rapporteringen noggrant satt mig in i situationen angående somalier i just Kanada och USA genom att spendera åtskilliga timmar att läsa och googla om just somalier i USA och Kanada, publicerat av traditionell nordamerikansk media.

För närvarande finns det inga tecken på att somalier lyckas integrera sig bättre i Sverige än i USA och Kanada, utan snarare tvärtom, eftersom arbetslösheten bland somalier i till exempel Skåne är betydligt högre än i USA och Kanada, 80 procent i jämförelse med 50 procent i USA. En sådan hög arbetslöshet är naturligtvis ett bevis på att integrationen totalt misslyckats. citat4

CITAT Avpixlat, artikel av Björn Norström 2014-04-14

I Expressens reportage talar ingen elev i klassen svenska! Andel elever i Tjärnängssskolan i Borlänge med utländsk, framförallt utomvästlig, bakgrund är 73 procent! Borlänge kommun röstade nyligen ned ett förslag om förbud mot att tvinga på barn slöja, vilket innebär att kommunen ser mellan fingrarna när fundamentalistiskt muslimska föräldrar kränker sina barn, det var M, FP, KD, C, MP, S och V som röstade ned SD:s förslag. Vidare kan man i Expressens artikel man läsa att ”Flera skolor i Borlänge har en majoritet elever med annat modersmål än svenska” vilket är långt ifrån unikt i Sverige idag. Man kan fråga sig hur invandrade barn ska kunna integreras och anpassa sig till det svenska samhället genom att vara i majoritet i klasser eller gå i klasser utan etniskt svenska barn?! Hallå, en integrering och anpassning förutsätter att de som ska skolas in i skolan/samhället är i minoritet.

Sveriges invandring har sedan länge passerat vad som är möjligt att hantera och integrera. Massinvandringen vi nu ser är inget annat än total dårskap. Den sedan många år pågående massinvandringen i Sverige har orsakat den, för politiskt korrekta, alltmer svår dolda sanningen att våra svenska städer håller på att upplösas, balkaniseras, för att i allt högre grad utgöras av en islamsk befolkning, inte sällan fundamentalistiska, från Mena-länderna. Det är fullständigt ansvarslöst att som nu att fortsätta fylla på det sociala utanförskapet och alla grava problem det har och kommer att orsaka. I bästa fall ”bara” enorma problem, i värsta fall inbördeskrig. Den här oroväckande bilden av Sveriges utveckling delas av Niall Ferguson, professor i historia vid Harvard universitetet i USA, och är rankad som en av världens ledande intellektuella (enligt MIT Technology Review). Nial Fergusson var i Almedalen 2013 och gjorde då en intervju ”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”.

Man skulle kunna tro att Expressens artikel vill uppmärksamma just detta att Borlänge och svenska städer, pga massinvandringen, i allt mindre grad utgörs av svenskar, men Expressen påstår istället att främlingsfientligheten har ökat (i detta fall i Borlänge), vilket Expressen förklarar med att SD har gått starkt framåt i kommunen. Man tar sig för pannan, för blindheten över den havererade och alltför stora invandringen. Men det tragiska är att de politiskt korrekta med flit blundar för att Sverige närmar sig en social och ekonomisk härdsmälta, i den religiösa övertron på det multikulturella samhället. Det är dårskap av fanatiskt religiösa mått.

Med svenskar åsyftas, i förra stycket, de svenskar som bott i Sverige under större delen av sitt liv och inte är nyanlända till Sverige, alltså ingen rasistisk åtskillnad utan en naturlig distinktion ur ett demografiskt perspektiv. För det är kanske befogat att klargöra att man inte anammar det svenska språket, vår kultur och vår västerländska syn på demokrati i samma sekund som man sätter sin fot på svensk mark, utan det tar förstås många år av integration och anpassning. Det vi nu ser i Sverige är inget annat än ett befolkningsutbyte, där ursprungsbefolkningen, svenskar, gör sig själva till en minoritet i sin ”godhetsiver” att hjälpa all världens folk, till Sverige, till landet som snart var, för att snart bli balkaniserat. Snart är en majoritet av Sveriges städer så kallade utanförskapsområden dvs ghetton.

Expressen finner det dock inte anmärkningsvärt att en Borlänge och svenska städer håller på att gå upp i en muslimska enklaver, de ignorerar de senaste årens skenande sociala och ekonomiska förfall, och målar istället upp en propaganda bild av att mångkulturen blomstrar om det inte vore för alla ”onda rasister” som ifrågasätter mångkulturen och den rådande massinvandringen, om så bara hörs en viskning och önskan om en minskning av rådande näst intill fria invandring.

Vad har hänt med Borlänge? Vad är det som händer i våra svenska städer? Vad har hänt med Sverige? Ja sanningen, vilken inte är politiskt korrekt, är att utvecklingen i Borlänge och Sverige är tragisk i dubbel bemärkelse. För det första håller landet Sverige på att upplösas, balkaniseras och islamiseras. För det andra ska alla som ropar ”kejsaren är naken” och önskar en minskning av dagens massinvandring och påtalar de allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenserna den orsakat, mobbas genom att stigmatiseras som rasister.

Tyvärr är inte Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision, den enda mobbaren vi har sett på sistone. Här är några färska exempel, bara från senaste veckorna (!), på andra mobbare av Sverigedemokrater: Vårdförbundetnågra Brandmän i MalmöRädda Barnennågra anställda på Skånes universitetssjukhusArbetarbladetelever som stoppar besök av SDUöverläkare Yngve GustafsonSöderslättsgymnasietFeministiskt Initiativskrikande vänsteranhängare förstör SDU:s besök av Carlforsska gymnasietskrikande feminister förstör SDU:s besök av gymnasium SkövdeSD ”glöms” av Skolvalet.nuABF UmeåInternationella engelska gymnasietSvensk DamtidningVolvo

Det är Sverige 2014, och det är inte ett Sverige i rätt riktning. Det enda parti som inte blundar och ljuger om denna utveckling är Sverigedemokraterna. SD:s partiprogram förespråkar en normaliserad (kraftigt minskad) invandring vilket möjliggör en återupprättad välfärd, krafttag mot det alltmer synliga våldet och grova brottsligheten och ett stopp för sjuklöver-partiernas oansvariga gödslande av pengar på en massinvandring utan ände.

Det här vill Sverigedemokraterna

Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

H

Varken ett höger- eller vänsterparti

Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

H

Våra Viktigaste frågor

Sverigedemokraternas viktigaste mål är att föra en ansvarsfull invandringspolitik, att ta krafttag mot brottsligheten och se till att de äldre får en trygg och värdig ålderdom.

För att komma tillrätta med integrationen måste invandringen till Sverige kraftigt begränsas till en nivå där det finns möjlighet för invandrarna att anpassa sig till det svenska samhället. Dessutom ska flyktingpolitiken fokusera på att hjälpa så många som möjligt.

Krafttag mot brottsligheten måste tas genom att Polis och rättsväsende ges större resurser att motverka och beivra brott. Dessutom ska straffen kraftigt skärpas för att stå i rimlig proportion till det begångna brottet.

De äldre ges en trygg och värdig ålderdom genom att vården och omsorgen förbättras, maten får högre kvalitet och sociala aktiviteter erbjuds. Dessutom ska inte pension straffbeskattas.

CITAT Sverigedemokraternas hemsida ”Vår politik”

H

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om massinvandring och konsekvenser;

Borlänges utveckling – verklighet eller rasism?  Avpixlat, artikel av Björn Norström 2014-04-14

Vad har hänt med Borlänge?  Avpixlat 2014-04-12

Vad har hänt med min hemstad Borlänge?  Expressen 2014-04-12

Vafaan!  Avpixlat, artikel av Björn Norström 2014-04-08

Multikulti-spöket hemsöker oss  Avpixlat, artikel av signaturen Sunnyman6  2014-04-08

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

Malmö går 4,5 miljarder back  Bloggen ”Petterssons gör skillnad” 2014-04-04

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning  Avpixlat 2014-04-03

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”Multikulturalismen är en lögn!”, ”Multikulturalismen är död!”  Axess-seminariet: ”Integrationspolitikens tillkortakommanden” (uppladdat på Youtube) från 2011-07-05

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: