anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Ett dubbelliv som frustrerar

INSÄNDARE Jag har tappat räkningen på hur många gånger jag fått hålla min tunga eller rent av ljuga, när jag hamnar i diskussioner angående invandring, sjukvård, mångkultur eller andra ämnen där det finns ”rätt” och ”fel” åsikter. Jag tillhör nämligen en av de som, enligt många, har ”fel” åsikter och detta ställer dagligen till problem för mig.

Och vem är jag? I korta drag är jag en ung kvinna, lärarstudent och mycket frustrerad. Min frustration bottnar i att jag vistas i en högskolemiljö som är så vänsterorienterad att jag inte kan uttrycka ärliga åsikter om diverse samhällsmässiga ämnen, på grund av rädsla för att bli hatad, utstött eller till och med underkänd.

CITAT Avpixlat, insändare 2014-04-10

Reflektera över ovanstående citat och inse allvaret i att Sverige har blivit en demokratur. Det är lätt att vifta bort det påståendet med invändningar om att det är en grov överdrift. Men om detta är vardag för ett stort antal människor i Sverige i allmänhet och för människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna i synnerhet är det inte längre en överdrift utan ett faktum. Läs artikeln i sin helhet och ta nedan del av fler tragiska exempel på hur intolerant Sverige blivit. Vi finner denna intolerans mot andras åsikter och mobbare inte bara bland politiker, journalister och politiskt aktiva (extremister) utan också på vanliga arbetsplatser i hela samhället.

I demokraturen Sverige tar sig intoleransen uttryck som stigmatisering och mobbing av Sverigedemokrater, vilket vi här har konstaterat att så skett ett otal gånger, bara senaste månaden, och vad har SD för ”hemska” åsikter? Ja för det första kan man ju ta del av SD:s partiprogram, vilket borde vara det mest självklara för en kritiker till SD. Men kontroll och angivelser vet idag inte journalister vad det är för något. De mest frekventa flosklerna är att SD skulle vilja skapa ett ”vi och dom” eller stå för främlingsfientlighet – allt detta är en ren och skär lögn. Det finns absolut inget stöd för dessa lögnfloskler i SD:s partiprogram. Om man läser i SD:s partiprogram börjar beskrivningen av SD:s politik med dessa ord;

Det här vill Sverigedemokraterna

Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

CITAT Sverigedemokraternas hemsida fliken ”Vår politik”

På den vägen fortsätter SD:s hela partiprogram inom område efter område där SD beskriver sig stå för en demokratisk och pragmatisk socialkonservativ mittenpolitik, varken höger eller vänster, som värnar om vårt samhälles gemenskap, välfärd, rättsväsende och trygghet för alla och för Sveriges bästa som nation. Inget ”vi och dom”. Ingen rasism. Inget som helst stöd för dessa lögner om SD.

Några andra exempel ur verkligheten som påvisar det orimliga Sveriges massinvandring, och det skenheliga i att baktala SD genom att formligen skrika ut hat och lögner om partiets politik.

  • Sverigedemokrater anser att Sveriges invandring sedan flera år varit alldeles för stor vilket orsakat utanförskapsområden (läs problemområden), ökad brottslighet, och en svensk ekonomi som går back med uppåt 100 miljarder om året på bekostnad av Sveriges välfärd.
  • Sverigedemokrater anser att Sverige bör ha en mycket mer restriktiv invandring, i synnerhet anhöriginvandring från icke västliga länder vilka i kulturellt och utbildningsmässigt står mycket långt ifrån det svenska samhället och vår arbetsmarknad, med följd att denna grupp är mycket överrepresenterad vad gäller bidragsberoende, arbetslöshet och kriminalitet.

  • Sverigedemokrater anser att Sverige istället för en massinvandring, ska kraftigt öka hjälpen av flyktingar i dess närområde, vilket kostar en bråkdel av vad vår stora invandring kostar, och varje krona kan där

vilket för varje år förespråkar ofta en mycket mer restriktiv

människor som t.ex. tycker att Sveriges invandring sedan länge har gått överstyr. Människor som förespråkar en mer restriktiv invandring påtalar också det faktum många ggr mer än att hjälpa flyktingar i sitt närområde. Mobbade Sverigedemokrater erigmed flerfaldigt skapande av utanförskapsområden (läs problemområden), ökad brottslighet, och en svensk ekonomi som går back med uppåt 100 miljarder om året på bekostnad av Sveriges välfärd. och Man kan förvisso anta att inte alla stigmatiserar och mobbar människor med ”fel åsikter” men fler än de utsatta måste tydligt stå upp för yttrandefriheten, för demokratin och ta avstånd mot all slags mobbing/stigmatisering av människor för deras åsikter.

H

tidning3 - Kopia

Ett dubbelliv som frustrerar  Avpixlat 2014-04-10

Ytterligare artiklar kring Sveriges icke-demokrati (axplock artiklar bara från de sista 2 veckorna!);

Vänsterhat riskerar stoppa partibesök i skolorna  Avpixlat 2014-03-29

Dagens reflektioner  Thoralf Alfsson (SD), blogginlägg 2014-03-27

Ytterligare ett SD-skolbesök stoppat  Avpixlat 2014-03-28

SD-besök på gymnasium stoppas  Avpixlat 2014-03-28

SDU-skolbesök med poliseskort  Avpixlat 2014-03-27

SD utelämnas i skolvalsundersökning  Avpixlat 2014-03-27

Elever blockerar gymnasium för SDU  DN 2014-03-25

SD-besök på skola stoppades av elevmobb  Avpixlat 2014-03-25

Rädda Barnen: Stoppa SD:s skolbesök  Avpixlat 2014-03-24

ABF Umeå: “Alla välkomna förutom SD”  Avpixlat 2014-03-22

SDU-företrädare sparkad  Avpixlat 2014-03-17

Debatt mellan SD och MP stoppad  Avpixlat 2014-03-14

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: