anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Alla människor är födda fria och jämlika i värdighet och rättigheter

FN:s generalförsamling antog år 1948 FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter kallas oftast kort och gott för de mänskliga rättigheterna. Dessa våra mänskliga rättigheter beskrivs i 30 artiklar (punkter). Den första och mest kända lyder ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”. Denna första artikel/punkt har i Sverige översatts till ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.

Vid en första tanke låter väl översättningen bra, riktig och något som alla borde kunna enas om. Men vid en närmare eftertanke visar det sig att denna första artikel otroligt nog är felöversatt! Det är är ordet dignity som är felöversatt till värde. Detta leder till att man missar den fantastiskt fina innebörden av ordet värdighet, vilket också är en mångt mycket mer explicit definition än lika i värde. För man kan lätt associera lika i värde till något definierbart, rent av ett belopp, högt som lågt. Detta känns inte värdigt, jag vill hellre se det som att vi människor är ovärderliga.

Med det sagt vill jag översätta FN:s första artikel, första stycket, så här:

”Alla människor är födda fria och jämlika i värdighet och rättigheter”

Marco Helles är en erfaren konsult som har arbetat mycket med frågor kring just FN:s mänskliga rättigheter, inte minst under sina år som chef och ansvarig för projekt på Röda Korset (år 2000-2010). Han arbetar idag som eftertraktad konsult i värdegrundsfrågor. Marco Helles har också kommit fram till samma slutsats att första artikeln är felöversatt, Marco Helles skriver på sin blogg;

”Det mest grundläggande i förståelsen av mänskliga rättigheter är begreppet ”dignity”,värdighet. Tyvärr har ordet försvunnit i den svenska översättningen och ersatts medvärde. Den svenska översättningen av artikel 1 i den Universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna lyder Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Istället borde översättningen vara Alla människor är födda fria och jämlika i värdighet och rättigheter. (All human beings are born free and equal in dignity and rights).”

”Nyckeln till insikten om de mänskliga rättigheterna ligger i begreppet ”dignity” – värdighet, inte i begreppet ”value” – värde. Värde och värdighet är långt ifrån samma sak. ”Lika i värde” anger ju inte hur mycket värd man är, eller vad värdet består utav – om värdet är exceptionellt högt eller bara gemensamt lågt, bara att värdet är lika. Värdighet, däremot, betyder något annorlunda innehållsmässigt.”

”Dignity, värdighet, är alltså det mest centrala begreppet i tankarna om mänskliga rättigheter. Utifrån det begreppet skapas alla artiklar som konkretiserar skyddet för människan.  Värdighet ger även skydd mot diskriminering och ger en garanti för att vi skall behandlas lika och ha lika rättigheter, hög som låg, analfabet som doktor, man som kvinna, ung som gammal, vit som svart, asiat som arab, jude som kristen, blind som seende, rik som fattig, chef som medarbetare, humanist som religiös, gående som rullstolsburen, homosexuell som heterosexuell, jordägare som fattig dräng, Alla skall behandlas med samma värdighet och respekteras utifrån detta.”

”Dags att återerövra ordet.”

CITAT Att återerövra värdigheten Marco Helles, blogginlägg 2013-03-28

tidning3 - Kopia

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: