anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Varför ska vi tystas på universiteten?

På SvD Opinion publiceras idag en artikel skriven av hela 13 politiska företrädare för Sverigedemokraterna Studenter, från olika högskolor och universitet i Sverige, bland annat från Stockholms universitet, Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. Artikelns tydliga budskap är inte partipolitisk utan mer en unison protest mot nyligen gjorda övergrepp på vår demokrati och yttrandefrihet, som ”partipolitiskt obundna” företrädare för studentkårerna på de tre namngivna lärosätena gjort sig skyldiga till. Men dessa demokratiövergrepp har skett utan större medial uppmärksamhet. Hur är det möjligt? Kanske beroende på att media inte anstränger sig att åskådliggöra detta demokratiövergrepp dvs de ger sitt tysta samtycke, varför det då för svenska folket blir svårt att få reda på sanningen, än mindre inse allvaret med detta övergrepp på yttrandefriheten och demokratin. Ett övergrepp som har påfallande likheter med ett totalitärt statsskick och är ännu ett tragiskt och förklarande exempel på varför Sverige på senare år omtalas att vara en demokratur.

Artikeln börjar med dessa ord;

”Flera tongivande ordförande för Sveriges studentkårer har nyligen uttryckt att man velat utestänga ordföranden för ett riksdagsparti från sina respektive universitet. Samma riksdagsparti har mängder av sympatisörer bland studenterna och i aktiva föreningar på de olika lärosätena. Hur kommer dessa att behandlas mot bakgrund av detta? Kan studentkårerna garantera att årens kårval kommer att skötas korrekt? undrar representanter för Sverigedemokraterna Studenter. ”

Skribenterna, de 13 politiska företrädare för Sverigedemokraterna Studenter, skriver vidare;

”Som högsta företrädare för två av Sveriges största studentkårer borde det vara självklart att man vill bedriva opinionsbildning för att påverka studenternas vardag och för att förbättra kvaliteten på utbildningen. Lika självklart borde det därför vara att man välkomnar riksdagspolitiker som vill besöka kårerna för att utbyta åsikter och synpunkter. Att medvetet utestänga partiledaren för Sveriges tredje största parti kan omöjligt ligga i linje med kårens intresse att arbeta för alla studenters bästa. Inte heller möjliggör det en öppen debatt kring de frågor som påverkar universiteten och studenterna.”

H

tidning3 - Kopia

Varför ska vi tystas på universiteten?  SvD Opinion, artikel av 13 företrädare för SD Studenter, 2014-03-06

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: