anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Allas lika värde – den stora bluffen!

” ”Allas lika värde”- vad betyder det – egentligen? Man kan knappast höra en debatt där inte PK-eliten hänvisar till FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna när de ska bemöta kritik från dem som ifrågasätter den svenska invandringspolitiken. Det är ett mantra som hålls upp som en sköld när motståndare ställer alltför närgångna frågor kring invandringens negativa effekter. Eller när någon faktiskt kan belägga sådana negativa konsekvenser.”

”I  FN-originalet står det: “All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Det har till svenska översatts som: ”Alla människor är födda fria och LIKA I VÄRDE och rättigheter”. En direkt felöverättning alltså. Dignity betyder VÄRDIGHET – inte VÄRDE! Skillnaden är himmelsvid. Värde anger hur mycket något är värt ( i pengar, i betydelse etc) Värdighet betyder självaktning, stolthet.”

”Att använda detta felöversatta uttryck som försvar för mer eller mindre fri invandring är således förkastligt och moraliskt ohederligt. Men dagens ledande politiker och den kulturella eliten drar sig inte för att motivera en ansvarslös politik med detta falska uttryck. De anser att detta legitimerar höga kostnader, försämrad välfärd, ökad brottslighet, ökande klyftor och minskad nationell gemenskap. De anser att fakta kan döljas, verkligheten kan skönmålas, kritiska röster kan tystas och svenskhet kan förtalas genom hänvisning till detta felöversatta dokument. Eventuellt andra, mindre empatiska skäl till ökad invandring kan ju också bekvämt döljas bakom denna falska fasad.”

(CITAT Avpixlat, artikel av Rolf Malm 2014-03-16)

H

tidning3 - Kopia

Allas lika värde – den stora bluffen!  Avpixlat, insändare av Rolf Malm 2014-03-16

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: