anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

En förälder ger sin syn på etniskt integrerad simundervisning

Den senaste veckan har Avpixlat vid ett par till fällen rapporterat om ett integrationsprojekt i Trollhättan som inte avlöpte som planerat. Barn från förskoleklasser på två olika skolor skulle ha gemensam simundervisning. Ett par av förskoleklasserna kom från Sjuntorpsskolan, där det i huvudsak går etniskt svenska barn, medan de andra förskoleklasserna kom från Kronan i det invandrardominerade området Kronogården.

Ganska snart fick dock projektet avslutas efter protester från de svenska föräldrarna. De etniskt svenska barnen kände sig otrygga efter att ha utsatts för våld och hot. När detta kom ut i massmedia utlöstes den sedvanliga “Twitter-stormen” från diverse vänsterdebattörer som antydde att de svenska föräldrarna skulle vara “rasister”. Idag, fredag, ger en av de svenska föräldrarna, Carina Hall, sin version av händelserna i en debattartikel på SVT:s webbplats.

Carina Hall ger en mera detaljerad beskrivning av orsakerna till att de svenska barnen känt sig otrygga:

Ett barn hade fått slag i ansiktet och utsatts för dödshot. Ett annat barn utsattes för att värmereglaget i duschen vreds till omväxlande hett och iskallt vatten. Situationen i bassängen beskrevs som mycket orolig. Det rapporterades också om ett slagsmål i kapprummet när elever från Kronan var på väg till bussen.

Handlar det havererade integrationsprojektet verkligen bara om att det funnits för lite personal och att barngrupperna varit för stora? Eller kan det vara så illa att en del invandrarbarn redan i förskoleåldern skolats in i svenskhat och aggressivt beteende gentemot etniska svenskar?

(CITAT Avpixlat 2014-03-21)

H

tidning3 - Kopia

En förälder ger sin syn på etniskt integrerad simundervisning  Avpixlat 2014-03-20 

Ytterligare artiklar kring denna händelse;

Slag och sparkar bakom stopp för integrationsprojekt  Avpixlat 2014-03-20 

Några intressanta kommentarer till artikeln ”En förälder ger sin syn på etniskt integrerad simundervisning” på Avpixlat;

”Personalen skulle nog räckt om det var två helsvenska klasser. Problemet är kulturen respektive brist på sådan. Barn i mena-familjer uppfostras ofta med skrik, slag och hot så som seden är i deras länder. Misshandel av både söner och döttrar tillhör vardagen (läs gärna beskrivningen av Ayaan Hirsi Ali hur hennes pappa misshandlade syskonskaran, hennes bok Nomad klargör inifrån hur muslimskt samhälle fungerar).

Barn som fostras så blir oftast våldsamma och utagerande.

Lägg till föraktet mot svenskar. Detta behöver inte sägas öppet, det lyser igenom i alla samtal. Menaiter saknar respekt för svenskarna totalt eftersom vårt civiliserade beteende verkar som svaghet i deras ögon. Vi hotar inte, skriker inte, undviker våld, straffar knappast ens grova brottslingar. Man kan tvinga fram vad som helst av socialen om man beter sig aggressivt, det vet de och det föraktar de.

Små grytor har också öron. Barn imiterar vuxnas attityder. De får i sig föraktet med modersmjölken så att säga. Allt eftersom de blir fler och fler kommer svenskarna att trängas undan i reservat, som serberna i Kosovo blev undanträngda av barnrika albaner. Vi blir flyktingar i vårt eget land. /Berlin91.”

”Jag tror att barnuppfostran i en del invandrarmiljöer, framför allt bland invandrare från Mellanöstern och delar av Afrika, ligger väldigt långt från de svenska idealen. I synnerhet pojkarna i dessa kulturer fostras nog ofta in i en tuff macho-attityd enligt vilken man ska ta för sig, vara högljudd, hela tiden skydda sin ”heder”, aldrig visa sig svag osv.

För de svenska barn som utsätts för denna attityd blir det en hopplös situation. Antingen låter de sig bli mobbade, slagna och dominerade, vilket både leder till att de mår dåligt och att invandrarkillarna ser dem som ”mesiga svennar”. Eller ger de igen med samma mynt och sätter hårt mot hårt. Men då blir de kallade ”rasister” för att de varit dumma mot de förment ”svaga” och ”utsatta” invandrarbarnen. /Humanist_PI.”

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: