anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Integration av utomvästliga invandrare går dåligt i Danmark

citat4 - Kopia DANMARK / INTEGRATIONSFIASKO Det finns en föreställning om att integrationen av invandrare från utomvästliga länder och deras barn med tiden ska bli bättre och bättre. Tyvärr är det inte så. Den övergripande bilden är att problemen med integrationen består för dessa grupper och t o m förvärras när det gäller sysselsättning och kriminalitet.

Gruppen utomvästliga invandrare uppvisar samtidigt stora skillnader inbördes beroende på kultur, religion och historia. Det är exempelvis mycket stor skillnad i sysselsättningsgrad mellan somalier (23%) och thailändare (63%). Purdanskar har en sysselsättningsgrad på 73%. När det gäller kriminalitet syns samma mönster. Libaneser begår t ex mer än tre gånger så många brott som infödda danskar medan kineser t o m begår färre brott än purdanskar.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Människors ursprung, kultur och religion påverkar i hög grad hur väl de som invandrare kan anpassa sig till och fungera i ett västerländskt samhälle. Integrationsprognosen är dyster för flera av de grupper som idag dominerar invandringen till Europa. I flera fall gäller det även andra generationens invandrare som t o m kan uppvisa ännu sämre siffror när det gäller sysselsättning och kriminalitet än sina föräldrar. citat4

CITAT Avpixlat Integration av utomvästliga invandrare går dåligt i Danmark 2014-04-19

H

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring  

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

H

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

H

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om Sveriges massinvandring;

Cecilia Wikström (FP) vill öppna EU:s gränser  Avpixlat 2014-04-16

Nigel Farage: inget stöd för Europas förenta stater  Avpixlat 2014-04-16

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

Farage krossar Clegg i debatt  Avpixlat (med länk till debatten) 2014-03-27

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: