anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Nej till EU som överstat! (ja till samarbete och handel)

citat4 - Kopia Europeiska unionen framhålls både av media och av EU-federalisterna dels som något ofrånkomligt, dels som något absolut nödvändigt. För federalisterna är nämligen EU närmast att betrakta som en naturlag och indignationen brukar ofta vara tydlig när någon ifrågasätter att Sverige är med i en union som har överstatlig makt över det svenska folket och vårt land.

Men i Sveriges mångtusenåriga historia utgör EU bara en liten, liten del. Ynka 20 år. Sveriges välstånd och framgång byggdes inte av EU, så som EU-federalisterna försöker inbilla svenska folket. Sverige var redan före EU-inträdet 1995 en högteknologisk, framgångsrik välfärdsstat med stark export, högkvalitativa produkter och tjänster, hög arbetsmoral och ett välorganiserat samhälle. Att påstå att vi har EU att tacka för det är rent ut sagt en lögn.

Sverigedemokraternas utgångspunkter när det gäller EU och framför allt Europa är att vi ska ha samarbete på områden där det är befogat, exempelvis miljö, gränsöverskridande brottslighet, gränskontroller och handel. Inget av detta kräver dock att svenska folket ska ge upp makten över sitt eget land. citat4

CITAT SD-Kuriren Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

citat4 - Kopia EU kommer inte att klara av att komma till rätta med gränsöverskridande organiserad brottslighet. Tull och gränskontroller måste därför förstärkas och vara en nationell fråga som varje land själva ska bestämma över. Det skriver Kristina Winberg, Sverigedemokraternas förstanamn i EU-valet, på Europaportalen.se.

Sverigedemokraterna är motståndare till en europeisk federalistisk monsterstat. Vi vill se ett tätt europeiskt samarbete som respekterar varje lands frihet, självständighet och demokrati. Alla människor har samma önskan om frihet, självständighet och trygghet.

Sverigedemokraternas motstånd mot EU delas av andra länder och partier från höger till vänster. Sveriges grundlag ska stå över EU-lagar, vår suveränitet ska värnas och gränskontroller ska behållas. Det är själva kärnan i vår EU-kritik. Sverigedemokraterna vill därför att EU-medlemskapet omförhandlas och följt av en folkomröstning för att säkerställa att det är Sveriges folkvalda som har sista ordet rörande beslut som påverkar det svenska folket. citat4

CITAT SD-Kuriren Bekämpa gränsöverskridande brottslighet av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valen 2014 !

Sverigedemokraterna

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas EU-kritiska partiprogram

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om EU;

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, artikel av Paula Bieler 2014-03-04 

Tobbes Medieblogg  Utrikespolitisk expert och bloggare

Det bästa med Bryssel  Dispatch International, insändare av Micke Carlsson 2014-04-23

Cecilia Wikström (FP) vill öppna EU:s gränser  Avpixlat 2014-04-16

Nigel Farage: inget stöd för Europas förenta stater  Avpixlat 2014-04-16

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

Farage krossar Clegg i debatt  Avpixlat (med länk till debatten) 2014-03-27

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: