anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Richard Jomshof replikerar på lögner om SD:s kriminalpolitik

citat4 - Kopia 2014-03-31 skrev advokat Christer Danielsson en artikel i Dagens Juridik om Sverigedemokraternas rättspolitik med rubriken ”Livstid för 15-åringar och ett offentligt pedofilregister – SD:s kriminalpolitik är… osvensk”.  Med anledning av detta har Sverigedemokraterna begärt replik.

Det första mycket allvarliga felet Danielsson gör, är att han använder sig av ett tendentiöst urval. Av de nära 200 förslag som Sverigedemokraterna lagt inom justitieutskottets beredningsområde, väljer han att lyfta fram de nio kanske mest strängaste och låter dem stå som exempel för hela vår kriminalpolitik.

Varför lyfter inte Danielsson fram att Sverigedemokraterna avsatt medel i våra skuggbudgetar till stödjourer för kvinnor under hedersförtryck, eller att vi länge drivit frågan om att utdömda skadestånd inte ska få sänkas av Brottsoffermyndigheten, och att regeringen nu går oss till mötes i denna fråga? Varför lyfter han inte fram att vi vill avlasta utbildade poliser från betungande civila arbetsuppgifter, och att vi därför också utnyttjat vår vågmästarställning till att besluta åt regeringen att Polisen ska anställa fler civilanställda? Eller att vi medverkat till beslutet att bemötandet av brottsoffer i rättskedjan ska bli bättre, samt att det ska etableras ett ”barnahus” i varje län, där unga brottsoffer ska få hjälp från polis, läkare, och psykiatriker under ett och samma tak? För att endast nämna några få av våra ”mjukare” förslag.

Det stämmer till exempel att vi vill kunna döma 15-18-åringar som vuxna i vissa allvarliga fall. Många minns säkert att ungdomsgänget som oprovocerat misshandlade en ensam pensionär i Kortedala 2012 så grovt att han fick en mängd permanenta skador, endast dömdes till ett tiotal samtalsträffar med socialsekreterare och några veckors samhällstjänst. Vi menar att dessa förövare borde fått mer kännbara straff, och detta är ett exempel som förslaget ovan kunnat appliceras på.

Sammanfattningsvis har Danielsson gjort sig skyldig till ett flagrant exempel på urvalsbias, han har missförstått den lagstiftande processen, samt själv visat tecken på än mycket mer enkelspårig straffrättslig syn än vår.

Det enda Danielsson har rätt i är att en röst på Sverigedemokraterna garanterar att tuffa motmedel sätts in mot de grova, vålds- och sexualbrottslingarna, yrkestiggeriet, den organiserade brottsligheten, samt att mer resurser läggs på omhändertagande av brottsoffer. citat4

CITAT Dagens Juridik ”Christer Danielsson använder ett tendentiöst urval av de rättspolitiska förslag som SD har lagt” av Richard Jomshof 2014-04-22

H

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

H

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

H

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: