anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

SD satsar på småföretagen

Sverigedemokraterna är kritiska till den börda av skatter på arbete som de mindre företagarna tvingas betala. Den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften på 1 procentenhet som regeringen genomförde riktar sig dock alltför brett och kommer huvudsakligen de större företagen till gagn. Det är dessvärre inte där jobben skapas idag och en rapport från Finansdepartementets ekonomiska avdelning konstaterar lakoniskt att ”generella socialavgiftssänkningar har små effekter på sysselsättningen”. Även försöket med ungdomsrabatten för att råda bot på ungdomsarbetslösheten – den högsta i Norden – har slagit helt fel. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) dömer ut reformen som både dyr och ineffektiv, och i den mån den överhuvudtaget skapat några jobb så har det kostat – upp till 1,6 miljoner kronor per nytt jobb.

Istället är det småföretagen som står för de nya jobben. Fyra av fem nya jobb har skapats hos de mindre företagen. Sverigedemokraterna föreslår därför kraftiga förbättringar för småföretagen som ett led i att stimulera sysselsättningen.

Den allmänna löneavgiften utgör en knapp tredjedel av de totala arbetsgivaravgifterna. Denna löneskatt uppfattas som djupt orättvis av många företagare och hämmar deras incitament och möjligheter till att nyanställa. Sverigedemokraterna föreslår nu att denna löneskatt helt avskaffas för samtliga företag med upp till 9 anställda.

CITAT SD-Kuriren Kraftiga satsningar på småföretagen av Oscar Sjöstedt 2014-04-24

H

Sverigedemokraternas partiprogram för riktiga jobb

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

H

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: