anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Massinvandringen kostar 100 miljarder per år men asylindustrin täljer guld

Invandringens kostnader är ca 100 miljarder kronor per år, vilket utgör ca 2,75% av BNP. Som referens till det stora beloppet kan sägas att den totala kostnaden per år för Sveriges hela sjukvård är ca 36 miljarder kr och Sveriges statsskuld är ca 1 250 miljarder kr. För källor på detta se citat nedan från artikel i SD-Kuriren vilken anger flera seriösa källor och beräkningar för invandringens kostnader per år.

citat4 - Kopia ..invandringen utgör en stor nettokostnad. Till exempel har professor Jan Ekberg, utredare på Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, i en studie kommit fram till att invandringen till Sverige innebär en årlig nettokostnad på 1,5-2 % av BNP. Det motsvarar enligt 2010 år BNP för Sverige omkring 49-66 miljarder kronor. Han har också sagt att ”det finns inga starka offentliga finansiella argument för invandring”. Det kan vara värt att nämna att Jan Tullberg, docent i företagsekonomi, har kritiserat Ekbergs siffror för att ligga i underkant och menade att 2,5-3 % av BNP är en mer korrekt siffra. Även den svenske ekonomen Tino Sanandaji, som är verksam vid University of Chicago, har kritiserat Ekbergs beräkningar för att ligga i underkant och har i en artikel i Svensk tidskrift slagit fast att: ”Det finns idag tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om invandringens påverkan på svensk ekonomi, och slutsatsen är inte glädjande. Invandringen från utanför Europa har fått påtagligt negativa effekter för samhällsekonomin.”

Professor Bo Södersten skrev på DN Debatt år 2003 (28 dec) att hans uppskattning var att kostnaden för invandringen till Sverige låg på ca 40-50 miljarder per år netto. Universitetslektor Lars Jansson skrev på Svd år 2002 att invandringen enligt hans beräkningar kostade 267 miljarder år 1999. Till detta kan läggas att den ansedda tidskriften The Economist i en artikel från 2003 konstaterar att invandringen haft betydande negativa konsekvenser för den svenska ekonomin.

Gällande vårt närområde kan nämnas att den statliga danska välfärdskommissionen i en studie fann att ca 75% av landets prognostiserad besparingsbehov skulle täckas genom ett stopp bara för den utomeuropeiska invandringen. Detta sägs motsvara 2,8% av BNP. För Sverige år 2010 skulle det innebära ca 90 miljarder. I en rapport från Nederländerna, som presenterades 2010, kom man fram till att en icke-västlig invandring på 25 000 personer skulle resultera i en kostnad på 7,2 miljarder Euro per år. citat4

CITAT SD-Kuriren SD-Kuriren granskar: Oss Allas påstådda punktering av påstådda myter om invandringen av Paula Bieler och Linus Bylund (SD) 2014-03-24

Men det är inte bara staten som har dryga kostnader för invandringen, även kommunernas kostnader för att upprätthålla välfärden stiger raskt uppåt i och med massinvandringen. Vad som dock inte är särskilt känt är att även kommuner har mycket stora lån, 500 miljarder kr, vilket är lika mycket som 40% av Sveriges statsskuld! Källor på det se citat nedan vilket refererar till Mats Dagerlind uppseendeväckande artikel.

citat4 - Kopia De svenska kommunernas enorma upplåning för att klara välfärden är något som det är i det närmaste knäpptyst om i den politiska debatten. Det är dock en allt högre tickande bomb. Inom ett år kommer kommunernas sammanlagda låneskuld att passera 500 miljarderstrecket. Det motsvarar som en jämförelse 40 procent av Sveriges statsskuld och är lika mycket pengar som bankerna i det krisande Spanien behövt i nödlån för att landets finansiella system inte helt ska bryta samman.

Komuninvests upplåning, företrädesvis på den internationella lånemarknaden, är idag uppe i svindlande 500 miljarder kronor. Bara under åren 2009–2012 ökade skuldberget med över 100 miljarder kronor, från 360 till 470 miljarder kronor, och ökningen fortsätter i oförminskad takt. Detta är pengar som kommunerna lånar för att ha råd att driva den kommunala kärnverksamheten: skola, omsorg, bostäder, energi osv och för att kunna betala ut försörjningsstöd.

Kommunerna fylls i allt högre grad av nyanlända asylanter och deras anhöriga, en majoritet med låg eller obefintlig utbildning. Under de första två åren får dessa sin grundförsörjning från staten i form av etableringsstöd. Endast en bråkdel av dem har dock kommit i egen försörjning när dessa två år förlöpt. Det stora flertalet bidragsförsörjs mångdubbelt längre, ofta bortemot 10 år, många tills de uppnått pensionsåldern. De växlar då över till det kommunala försörjningsstödet, dvs socialbidrag, som belastar kommunens skattkista direkt.

En invandrare som inte arbetar kostar inte bara bidragspengar. Vederbörande åsamkar i andra änden av budgeten också kommunen ett bortfall av skatteintäkter. Personen har samtidigt full tillgång till all kommunal skattefinansierad service. Även under de första två åren då staten skjuter till gör många kommuner ett minus genom att dessa pengar inte täcker vad mottagandet faktiskt totalt kostar kommunen.

Lösningen för många kommuner har blivit att låna allt större summor för att dölja att budgeten inte går ihop. Och nu är den samlade kommunala skulden alltså uppe i hisnande 500 miljarder kronor. citat4

CITAT Avpixlat Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån av Mats Dagerlind 2014-04-20

Så vilka är det som då ”täljer guld” och förser sig av alla dessa 100 miljarder kronor vilken invandringen kostar per år? Nedan ges citat från tre olika artiklar vilka belyser väl hur det har skapats en ”asylindustri”.

citat4 - Kopia Vi kan läsa på statens egen sida hur ett ensamkommande flyktingbarn i extremfall kan kosta upp till 16.000 kr per dygn. Hur går detta till? Hur kan det vara så dyrt? Pengarna går ju knappast ner i den ensamkommandes ficka. Det ligger inte heller i den ensamkommandes intresse att kosta skattebetalarna så mycket pengar, han har knappast bett om det.

Så det är inte invandrarnas fel för att migrationspolitiken är som den är, men vems fel är det egentligen? Politikerna,  jo självklart, men varför? Hur kom vi till det här? Vi tar pengarna från våra äldre, skär ner på sjukvården och annan välfärd och till råga på allt belånar vi oss för att upprätthålla världens mest extrema och galna flyktingpolitik, varför? Varför låter våra makthavare detta ske?

Follow the money. Om man inte vet varför så kan man alltid räkna med att det handlar om pengar. Asylindustrin omsätter gigantiska, nästan ofattbara summor pengar, och ju mer ansvarslös invandring vi får desto mer omsätter den. Många företag gör enorma förtjänster på Sveriges invandringspolitik och har starka intressen av att den fortsätter i samma anda eller rentav ökar. Man kan därför bara spekulera i vilken otroligt resursstark lobby som påverkar svenska politiker idag.

Jag funderade häromdagen. I kommunen där jag kandiderar har vi ett bolag som heter Baggium Vård & Behandling AB som i huvudsak sysslar med vård av ensamkommande flyktingbarn. Med en koll på internet kan man se att företaget omsatte mer än 194 miljoner år 2012 och gjorde ca 35 miljoner i vinst.

För något decennium sedan så kunde småföretagare vara med och tjäna pengar på asyltåget. Men numera har man stramat åt med regler som gör det i princip omöjligt för vanliga företagare att ta del av miljonregnen. Idag är det endast storföretag som kan vara med och lägga anbud på migrationsverkets lukrativa avtal. Vem tjänar på det? Inte är det asylsökare eller svenska skattebetalare iallafall. citat4

CITAT SD-Kuriren Det är inte invandrarens fel av Ilona Michalowski (läkare och SD-kandidat Mölndal) 2014-04-10

citat4 - Kopia För att sätta de svenska siffrorna i perspektiv kan det vara nyttigt att jämföra med Danmark som 2011 fick 282 asylansökningar från ensamkommande flyktingbarn. Av dessa fick 111 asyl. Året efter kom 355 och 55 fick asyl. Med andra ord ger Sverige asyl till 42 gånger så många ensamkommande som grannlandet, trots att Sveriges befolkning bara är dubbelt så stor. Varför är det så?

Lyssnar man till Sveriges politiska elit eller läser de svenska tidningarna, får man förklarat att Sverige är mycket människovänligare än Danmark.

Andra skulle förklara den dansk-svenska diskrepansen med bristande svensk verklighetsförankring. Svenskarna anser på allvar att det står i deras makt att rädda världen. De ska bara gå före så kommer andra oundvikligen att följa Sveriges goda exempel.

Det finns emellertid ytterligare en – och inte så upplyftande – förklaring till det svenska storsinnet: Nämligen att det ligger pengar i invandringen. Inte för skattebetalarna som ska betala för den, men för de företag, organisationer och enskilda personer som lever av att ta hand om invandrarna, och som därför har ett direkt intresse av att invandringen blir så stor som möjligt.

Det finns dock ingen anledning att förtvivla, för som Marx också påpekade kommer den ekonomiska verkligheten förr eller senare att bli uppenbar. Profithungern i det immigrationsindustriella komplexet är utan gräns, men det är inte skattebetalarnas betalningsförmåga. Och det kommer att bli avgörande. Den dag man inte kan plåga mer pengar ur Svensson kommer han utan tvekan att fråga sig varför han gick på invandringsprofitörernas bluff och varför han lyssnade till politiker och journalister som fyllde honom med nonsens. citat4

CITAT Dispatch International Ensamkommande flyktingbarn möter Karl Marx av Lars Hedegaard 2014-04-14

citat4 - Kopia Det förs en aktiv debatt om vinster i välfärden. Många anser att det är dåligt men konstigt nog så är det få som kritiserar vinster i migrationsindustrin som dränerar stat och kommun på stora pengar. En av de mer kända aktörerna är Bert Karlsson som från att ha varit en hård motståndare till svensk migrationspolitik nu vill skapa ett slags Ikea för asylboenden. Att han plötsligt blivit en vän till invandring är väl knappast svårt att förstå. Det finns miljoner att tjäna.

Enligt DN (24/1 2013) skenar kostnaden för provisoriska asylboenden och har tredubblats på senare tid. Att få ta del av dessa pengar är något som uppenbarligen är attraktivt. citat4

CITAT SvD Migrationsindustrin skapar stora vinster  av Håkan Lösnitz (SD) och David Lindh (SD) 2014-04-27

tidning3 - Kopia

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigt  Sverigedemokraternas valfilm

Jimmie Åkessons sommartal  SVT Play, 2014-08-02

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om massinvandring;

Venstre vill undvika en svensk situation  Avpixlat, 2014-08-06

Professor: Massinvandringen skadar Storbritannien  Avpixlat, 2014-08-05

Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån  Avpixlat, av Mats Dagerlind 2014-04-20

Rädslans kultur härskar i Sverige  Avpixlat, artikel av Gunnar Sandelin 2014-04-17

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

SD-Kuriren granskar: Oss Allas påstådda punktering av påstådda myter om invandringen  SD-Kuriren, av Paula Bieler (SD) och Linus Bylund (SD) 2014-03-24

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Fler artiklar och länkar om invandring här

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: