anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Förvirrat resonemang om mångfald och tillväxt

citat4 - Kopia Vi vet sedan länge att den som propagerar för mångkultur och massinvandring, eller mot Sverigedemokraterna, inte behöver använda sig av någon logik eller några sammanhängande argument, då själva syftet anses vara tillräckligt för att bli publicerad.

I denna anda skriver idag Fredric Karén i SvD under rubriken ”Intolerans leder inte till tillväxt”. Vad han i själva verket gör, är att plocka upp den gamla tanken att en blandning av kulturer i sig, på ett magiskt sätt, skapar dynamik, kreativitet och tillväxt. Hans artikel blandar, som förväntat, äpplen och päron, och drar till med de mest bisarra exempel och slutsatser för att bevisa denna tes. Först etablerar han grundtanken, som vi hört förut, men aldrig fått bevisad:

”Historiskt har det visat sig att om man vill uppnå tillväxt och progression, som i sin tur leder till ett dynamiskt och välmående samhälle, är det betydligt bättre att ha tolerans som bärande politisk idé än tvärtom. Förutom att det är djupt inhumant att exkludera människor på grund av etnicitet, religion eller sexuell läggning kan man konstatera att det också hämmar ett samhälles ekonomiska utveckling.”

Inte heller jag tycker att exempelvis ett företag ska exkludera människor enligt de kriterier som nämns ovan, men de mycket diffusa tankarna kring att blandning i sig skapar tillväxt övertygar inte. Framför allt blir resonemanget mycket tveksamt när det appliceras på hela nationer. Vad Karén vill propagera för, är naturligtvis att en så stor invandring som möjligt, från så avlägsna kulturer som möjligt, kommer att skapa den mest gynnsamma ekonomiska utvecklingen för Sverige. Exemplen han lyfter fram är minst sagt bisarra. citat4

CITAT Förvirrat resonemang om mångfald och tillväxt Tobbes Medieblogg, av Tobias Svensson 2014-04-28

tidning3 - Kopia

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: