anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Vårbudgetmotion från SD – 37 miljarder mer till vård och omsorg

citat4 - Kopia Idag presenterade Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson, och Per Ramhorn, socialpolitisk talesperson, partiets vårbudget.

Den stora nyheten i budgetförslaget är ett utökat vårdlyft. Helt nya satsningar är slopad karensdag inom yrken i offentlig sektor med hög smittorisk, slopad patientavgift för personer över 85 år samt en förlängning av Omvårdnadslyftet.

Sverigedemokraternas vårdpolitiska talesperson Per Ramhorn kommenterar:

– Vi föreslår att den första karensdagen slopas inom yrken i den offentliga sektorn med hög smittorisk, till en kostnad om 400 miljoner per år. Årligen återkommande epidemier kan ställa till stora problem för både personal och patienter inom vården vilket många gånger kan drabba stora delar av personalstyrkan.

– En grupp som är i särskilt behov av extra stöd är våra äldre, inte minst äldre kvinnor, som ofta har låg pension. Vi riktar därför en särskild satsning på 300 miljoner årligen för att äldre över 85 år inte ska behöva betala patientavgift i den öppna hälso- och sjukvården.

Utöver dessa nya satsningar fortsätter Sverigedemokraterna att driva befintliga satsningar för att möjliggöra fler heltidstjänster inom offentlig sektor samt en omfattande satsning för att möjliggöra fler vårdplatser.

Röda Korset slog larm häromveckan. Maten är slut i Syrien.

Samtidigt presenterar regeringen en budgetproposition där man minskar anslagen till internationellt bistånd med nästan en miljard kronor – 962 miljoner. Varför? För att man måste, man har nämligen dragit på sig en kostnad för ett annat utgiftsområde, migration, på 2,7 miljarder. Det står rakt ut i regeringens budgetproposition att kostnaderna för migrationen måste finansieras, bland annat genom sänkt internationellt bistånd. När SDs Sven-Olof Sällström tidigare har frågat regeringen om detta har han fått svaret att Sverige är ett rikt land, vi har råd att göra både och. Tydligen har Sverige inte råd att göra både och, då man nu skär ner på biståndet.

”Krona för krona” är Anders Borgs nya doktrin. Oscar Sjöstedt kommenterar:

– Anders Borgs ”krona för krona”-retorik är enbart en politisk manöver. Detta blir extra tydligt när det kommer till de omfattande satsningar som regeringen gör på migrationspolitiken redan i vårändringsbudgeten. Sammanlagt handlar det om satsningar på 22,9 miljarder som regeringen gör på migrationsområdet, integration och EU åren 2014-2017 som på intet sätt finansieras ”krona för krona”. citat4

CITAT Vårbudgetmotion från SD – 37 miljarder mer till vård och omsorg SD-Kuriren 2014-04-29

H

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en värdig ålderdom

H

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: