anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

EU är en stor förlustaffär för Sverige

citat4 - Kopia Medlemskapet i EU har sedan inträdet kostat mer än 400 miljarder kronor, EU håller på att slå ut den svenska åkerinäringen, det svenska jordbruket och EU-federalisterna har mer att säga till om än de svenska folkvalda. Samtidigt går länderna utanför EU bättre. Det leder till en skeptisk inställning till EU, skriver Johnny Skalin (SD).

Sedan det svenska EU-inträdet har Sverige betalat över 400 miljarder kronor i avgift till EU. En stor del av den avgiften har gått till att stärka utländska näringar. Till exempel försörjer numera det svenska jordbruket bara halva befolkningen mot 80 procent före EU-inträdet, vilket gör landet mer utsatt vid en kris. Samtidigt upplever åkerinäringen just nu en allvarlig kris på grund av lönedumpning orsakad av en försvagad svensk arbetsmarknadspolitik, med utländska chaufförer som kör för så lite som 10.000 kronor i månaden.

Till detta kommer inte minst det demokratiska priset av det svenska EU-medlemskapet. De svenska politiker som väljs i höstens val kommer dessutom att få mindre att säga till om än EU-federalisterna i Bryssel. Samtidigt går de länder utanför EU som valde att stanna kvar i Efta/EES bättre än samtliga ingående EU-länder. Eftaländernas sysselsättningsgrad ligger mellan 75 och 80 procent, att jämföra med EU:s snitt på 64 procent, arbetslösheten är lägre och till och med medellivslängden högre.

När de som går i storkapitalets intressen hävdar att det är den lilla människan som tjänat på EU och att näringslivet därmed har förlorat, så finns det med andra ord många skäl att vara extra skeptisk. citat4

CITAT EU är en stor förlustaffär för Sverige  DN, av Johnny Skalin (SD) 2014-04-30

EU är en stor förlustaffär för Sverige  Avpixlat 2014-05-01  (med kommentarer till artikeln ovan)

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Ytterligare länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

Sverigedemokraternas EU-kritiska partiprogram

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, artikel av Paula Bieler 2014-03-04 

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet  SD-kuriren, artikel av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia  SD-kuriren, artikel av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om EU;

Tobbes Medieblogg  Utrikespolitisk expert och bloggare

Det bästa med Bryssel  Dispatch International, insändare av Micke Carlsson 2014-04-23

Cecilia Wikström (FP) vill öppna EU:s gränser  Avpixlat 2014-04-16

Nigel Farage: inget stöd för Europas förenta stater  Avpixlat 2014-04-16

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

Farage krossar Clegg i debatt  Avpixlat (med länk till debatten) 2014-03-27

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: