anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

”Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik”

Dagens boktips är Jan Tullbergs bok ”Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik”. En viktig bok som sakligt lägger fakta bordet och har den ärliga ambitionen att vilja försöka skapa en debatt (som inte finns) om svensk invandringspolitik, och i bästa fall väcka fler svenskar ur sin ”törnrosasömn”, för det är väldigt mycket som är galet med dagens invandringspolitik, trots de så kallade politiskt korrektas beslutsamhet att köra på med mer och mer invandring i en naiv önskan och tro om att allt blir bra, om inte nu så nästa år.

Boken påvisar med argument och exempel tagna ur verkligheten det faktumet att svensk invandringspolitik är synnerligen överdimensionerad och släpphänt i alla led. Jan Tullberg ställer de naturliga följdfrågorna vilka läsarna själva får svara på. Det torde dock stå klart för var och en, efter att ha läst boken, att något måste göras innan landet Sverige fullständigt balkaniseras. För alla som inte är en Bagdad-Bob torde det vara självklart att börja med att minska invandringen till hanterbara nivåer och upprätthålla en ansvarsfull verklighetsförankrad invandringspolitik som följer svenska och internationella lagar. Men att säga och komma fram till något så kontroversiellt kan bara vara kontroversiellt i ett land där debatt och förnuft blivit tabu, och där vurmandet för näst intill fri invandring och multikultur har blivit en religion som man inte säger emot utan att stigmatiseras som rasist. Denna religiösa övertro på massinvandringen har övergått till galenskap och är på god väg att ruinera svenska folket, orsaka alltmer våld i samhället och göra svensken till en minoritet i sitt eget land.

citat4 - Kopia Tullbergs bok ska tigas ihjäl, liksom all annan saklig och vettig kritik mot den omfattande invandringen. Endast så kan etablerad media fortsätta låtsas som att de enda kritikerna av dagens migrationspolitik är svagbegåvade rasister (de svagbegåvade rasisterna finns naturligtvis också, men det är kvalificerad lögn att låtsas att det bara är svagbegåvade rasister som ifrågasätter dagens svenska politik). För övrigt tror jag att det är just därför som ordet ”volymer” och diskussioner om invandringens ekonomiska effekter har bannlysts från åsiktskorridoren: Att erkänna att de ekonomiska resurserna är begränsade, och att en kostsam migrationspolitik därför måste gå ut över andra budgetposter, är inte rasism ‒ det är ekonomisk baskunskap. Men det är en ekonomisk baskunskap som kan leda till ifrågasättanden av dagens migrationspolitik. Därför är det enklast att bannlysa dessa frågeställningar från åsiktskorridoren och låtsas som att all kritik mot migrationspolitiken beror på rasism. Ingen vill ju framstå som en korkad rasist, så ingen protesterar mot denna odemokratiska stympning av det offentliga samtalet. Och ingen får någonsin veta om de som försvarar dagens invandringsnivåer, eller vill ha ännu större volymer, har ett enda sakargument mot en författare som Jan Tullberg. Han finns ju inte, enligt den etablerade debatten. Och skulle han tvinga fram ett erkännande av sin existens, som Arnstberg och Sandelin gjorde med sin annons i DN ‒ ja, då lär han inte bemötas med sakargument utan med anklagelser om rasism. Guilt by association-bevisen finns ju redan ‒ googlesökningen visade att Tullberg uppskattas på helt fel sorts sajter. Då måste han väl vara rasist? Och en sådan behöver man väl inte argumentera emot i sak? citat4

CITAT Jan Tullberg finns inte  Marika Formgrens blogg 2014-04-30

Ängsliga medier trollar bort Jan Tullberg  Avpixlat 2014-05-01  (med kommentarer till artikeln ovan)

OBS! Hela boken ”Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik” kan laddas ner här.

citat4 - Kopia DEBATT De författare som gärna vill få sina alster recenserade i den etablerade pressen gör klokt i att undvika att skriva kritiskt om svensk invandringspolitik. Till dessa hör dess bättre inte Jan Tullberg, vilket man som läsare känner stor tacksamhet för. Han har på ett ambitiöst och förtjänstfullt sätt tagit sig an ämnet och skrivit en mycket läsvärd bok som han gett titeln Låsningen.

Tullberg har åstadkommit en katalog över svensk naivitet och dumhet när den är som värst. Våra myndigheter godtar okritiskt asylsökande som saknar dokument, de ifrågasätter inte asylsökande som utger sig för att vara barn trots att det i många fall är uppenbart att dessa sedan länge trampat ut barnskorna och personer som vistas illegalt i landet erbjuds frikostiga förmåner. Allt detta sker till enorma kostnader. Och vi har en politikerkår där många förefaller att ha valt Bagdad-Bob till agitatoriskt föredöme. För läsaren framträder frågan: Kan det bli stolligare?

Föga förvånande är Tullbergs förhoppning att boken ska väcka debatt och jag hoppas att han blir den första som lyckas med denna grannlaga uppgift på minerat område. Men det är ett vanskligt projekt i ett samhälle där journalisterna uppträder som självutnämnda och självgoda censorer för att rädda läsarna från opassande åsikter. En yrkeskår som ena stunden ”vägrar att ta debatten” och andra hävdar att ”munkavlen är en myt”.

Tullberg har i likhet med många funnit att den som vill få allsidig information om tillståndet i dagens Sverige gör klokt i att uppsöka sajter som Avpixlat och Fria Tider. Han rekommenderar läsaren att ta del av någon krönika som publiceras på dessa ställen och sedan jämföra med det som publiceras i de stora dagstidningarna. Han konstaterar: ”Kvalitetsskillnaden i argumentationen är stor och till etablerade medias nackdel.”

Någon kanske undrar om författaren inte funnit något positivt med den förda invandringspolitiken. Dess värre är det nog så att den som söker positiva synpunkter på denna politik får nöja sig med att lyssna till majoriteten bland våra politiker, hålla sig till den etablerade pressen, undvika att reflektera och förse sig med rejäla skygglappar. Till övriga riktar jag uppmaningen: Läs Tullbergs bok! citat4

CITAT Avpixlat Angelägen läsning om allvarlig låsning av Rolf Hillegren (fd Kammaråklagare) 2014-04-22

OBS! Hela boken ”Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik” kan laddas ner här.

citat4 - Kopia Efter att Sverige kunnat njuta 200 års fred som homogen nationalstat, har svenska politiker fått nog. De har tråkigt och har därför beslutat sig för att byta ut den svenska befolkningen mot mera färgstarka populationer från fjärran land, som varje dag bjuder på nya utmaningar såsom spännande ideologier, krig, fattigdom, analfabetism, kvinnoförtryck och homofobi. Projektet går över all förväntan. En fjärdedel av landets befolkning har nu utländsk bakgrund och invandringen kostar 250 miljarder kronor om året.

Detta meddelar den förre docenten vid Handelshögskolan i Stockholm, Jan Tullberg, i sin nyligen utkomna bok Låsningen – en analys av svensk invandringspolitikDen kan laddas ner på nätet  och är absolut värd att läsa om man vill veta vad som pågår i världens humanitära stormakt.

Som Tullberg detaljerat berättar råder det i stort sett fri entré till Sverige för var och en som kan betala en människosmugglare. Och det kan bli en rätt god affär, eftersom detta engångsbelopp kan bytas in mot permanent försörjning för hela familjen eller klanen – på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

För ”Sverige räcker åt oss alla” som framgick av ett upprop som publicerades i en rad tidningar 14 september 2013.

Pengar är inget problem när politikerna talar om invandring. Sverige har inte bara plats till enorma mängder människor, utan också råd att försörja dem på västeuropeisk nivå.

Det välgörande med Jan Tullbergs bok är att han nyktert berättar varför detta ideologiska korthus tveklöst måste falla samman. I det långa loppet kan godhet och universell kärlek till nästan nämligen inte kompensera för underskott i kassan.

Som Tullberg skriver: ”En självreglering kommer knappast att sätta in förrän Sverige genom en omfattande invandring förändrats till så låg ekonomisk nivå och så omfattande sociala problem att en bosättning i Sverige inte längre framstår som lockande.”

Under tiden har Sverige förändrat sig från en nationalstat till blott ett bebott område där en massa kulturer, heliga män, etniciteter, klaner och krigsherrar slåss om rikedomens sorgliga rester.

Med andra ord är det högst troligt att de svenska ansträngningarna för att införa ett heterogent samhälle kommer att leda till konflikter.

Sveriges utförsbacke hade inte varit möjlig om inte medierna gått i spetsen för en medveten fördumningskampanj, som nu har pågått i flera årtionden. Alla som har kritiserat eller bara önskat diskutera invandringen har hängts ut som rasister och förföljts på alla upptänkliga sätt. citat4

CITAT Dispatch International RECENSION: Sverige importerar kaos av Lars Hedegaard 2014-04-21

OBS! Hela boken ”Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik” kan laddas ner här.

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valen 2014 !

Sverigedemokraterna

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas EU-kritiska partiprogram

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om Sveriges massinvandring;

Migrationsindustrin skapar stora vinster  SvD, Håkan Lösnitz (SD) och David Lindh (SD) 2014-04-27

Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån  Avpixlat, av Mats Dagerlind 2014-04-20

Integration av utomvästliga invandrare går dåligt i Danmark  Avpixlat 2014-04-19

Rädslans kultur härskar i Sverige  Avpixlat, artikel av Gunnar Sandelin 2014-04-17

Cecilia Wikström (FP) vill öppna EU:s gränser  Avpixlat 2014-04-16

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

Det är inte invandrarens fel  SD-Kuriren, av Ilona Michalowski (läkare och SD-kandidat Mölndal) 2014-04-10

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

SD-Kuriren granskar: Oss Allas påstådda punktering av påstådda myter om invandringen  SD-Kuriren, av Paula Bieler (SD) och Linus Bylund (SD) 2014-03-24

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: