anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

SD står upp för Sveriges arbetare

citat4 - Kopia FOLKBLADET WEBBDEBATT Mot det ”nya arbetarpartiets” misslyckade politik står det gamla arbetarpartiet Socialdemokraterna. Det var dock längesedan som S var ett parti som stod upp för svenska arbetares intressen.

Lyckligtvis finns Sverigedemokraterna som ett tredje alternativ. Genom satsningar på slopat sjuklöneansvar och slopad löneavgift vill vi förbättra företagsklimatet och skapa fler nyanställningar. Genom satsningar på ett landsbygdslyft vill vi komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten i glesbygd. Genom satsningar på skolan, yrkesutbildningarna och ett nytt lärlingssystem vill vi göra landets arbetslösa bättre rustade att möta arbetsmarknadens behov. Genom ökade resurser till arbetsmiljöverket och fortbildning av skyddsombud vill vi göra arbetsplatserna tryggare. Genom att åter göra arbetskraftsinvandringen behovsprövad vill vi minska undanträngningen av svenska arbetare och genom en förstärkning av a-kassan vill vi öka tryggheten för landets arbetslösa.

Till skillnad från socialdemokraterna så anslår vi också betydande resurser för att förbättra arbetsmiljön inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. Vår satsning på rätt till heltid inom offentlig sektor är fullt finansierad. Vi vill också göra upp med problem som underbemanning och ofrivilliga delade turer. Problem som socialdemokraterna länge lovat att lösa, men inte gjort något åt.

Vi kan göra dessa satsningar därför att vi gör andra prioriteringar. Arbetarrörelsen väljer istället att prioritera en oerhört kostsam massinvandring framför en reell förbättring av svenska löntagares villkor. Idag på första maj, borde de demonstrera mot sig själva. citat4

CITAT  Vi står upp för Sveriges arbetare  Folkbladet, av Mattias Karlsson (SD) och Markus Wiechel (SD) 2014-04-30

Sverigedemokraternas partiprogram för riktiga jobb

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar i frågan;

Sista spiken i kistan för liberaliserad arbetskraftsinvandring  Avpixlat 2014-04-27

Kraftiga satsningar på småföretagen  Avpixlat, artikel av Oscar Sjöstedt (SD) 2014-04-24

Ingen begränsad arbetskraftsinvandring för S  Avpixlat 2014-04-04

Socialdemokraterna röstar emot sig själva  Avpixlat 2014-04-02

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: