anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

SD värnar om de svaga och gamla

citat4 - Kopia Jag har valt att gå över till Sverigedemokraterna från Centern. Jag går över utan egen vinning och med en övertygelse om att SD står för en mycket sund, mycket logisk, politik som gynnar alla människor i Sverige. En politik som verkligen handlar om att värna om de svaga medborgarna i samhället. Särskilt engagerad har jag alltid varit för våra svaga i Stockholm.

Jag har haft uppdrag i Stockholms läns landsting för centern, i äldrevårdsberedningen samt beredning för folkhälsa (missbruk) och psykiatri. I Stockholms stad i handikapprådet sedan fyra år tillbaka. Den politik som Alliansen fört i äldrefrågor har inte prioriterat äldre människors rättigheter så som jag önskat.

Genom att se och höra, känna och prata med folk i verklighetens Stockholm har jag långsamt insett att den praktiska politik som sverigedemokraterna för är den allra bästa.

Gruppen pensionärer växer men det gör inte utrymmet för äldrefrågor i den politiska debatten. Det vill SD ändra på. Det är allas vår framtid och ålderdom det handlar om. Vi måste jobba för en värdig ålderdom för våra medborgare. Hur vi behandlar våra äldre är en direkt reflektion av hur vi behandlar alla människor i samhället.

SD vill kraftigt sänka skatten för pensionärer och stärka de äldres status. Äldres mat ska vara lagad på plats, både inom äldreboenden och inom hemtjänsten, dessa möjligheter ska ges.

Det är sunt förnuft att gå över till Sverigedemokraterna. Det finns begränsade resurser i form av våra inbetalda skatter som ska bekosta, skola, vård och omsorg och dessa ska fördelas till dem som behöver det bäst. SD prioriterar våra sjuka, skolan och framförallt våra äldre, runt om i landet och alldeles särskilt här i Stockholm. citat4

CITAT Artikeln ingen skulle få läsa – Från C till SD SD-Kuriren 2014-05-05

Sverigedemokraternas partiprogram för en värdig ålderdom

Rösta på Sverigedemokraterna i valen 2014 !

Sverigedemokraterna

Ytterligare att läsa om Sverigedemokraternas politik;

Margit får 7.500 kr/mån efter att ha arbetat hela livetAvpixlat 2014-05-03

Sveriges pensionärer, snart kommer valfläsket  SD-Kuriren, av Gabriella Hedarv (SD) 2014-01-22

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: