anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Flyktingar hjälps bäst i sina närområden

Terror och krig drabbar människor och länder och leder ofelbart till flyktingströmmar. Då är det också naturligt att fråga sig hur Sverige och världens länder bäst kan hjälpa flyktingar. Det finns idag 45 miljoner människor som är flyktingar eller lever i flyktingliknande situationer. Vad gäller invandring till Sverige är det dock viktigt att ha klart för sig att invandringen till Sverige mest består av anhöriginvandring och av invandrare som mer söker sig ett bättre liv, inte minst ekonomiskt. Det är endast ca 6% av alla invandrare som har flyktingstatus enligt Genèvekonventionens definition. 

Man bör fråga sig hur Sverige bäst hjälper flyktingar. Sverigedemokraterna är av den bestämda åsikten att hjälpen gör mest nytta i flyktingarnas närområden. Där hamnar hjälpen hos de mest behövande och pengarna räcker många gånger om jämfört med vad det kostar att ta hand om flyktingar/invandrare i Sverige.

SOS Barnbyar ger på sin hemsida några exempel på vilken hjälp en mindre summa kan göra;

citat4 - Kopia 15 000 kronor kan exempelvis räcka till mat för 100 familjer i en vecka eller till mediciner för 100 familjer i tre veckor.

För 150 000 kr står du för årskostnaden för ett familjehus, som ger ett tryggt hem till tio barn i Chimoio, Moçambique.

För 75 000 kr betalar du den dagliga verksamheten under ett år i en kooperativ förskola i Santa Cruz, Bolivia. citat4

Utöver det faktumet är också själva asylprocessen mycket godtycklig (rättsosäker) då över 90% av alla som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige inte har ett pass att identifiera sig med! Man bör då fråga sig om det är rättssäkert och ansvarsfullt av Sverige som land att bevilja uppehållstillstånd till människor vi inte vet vilka de är. Endast naiva kan påstå att uteblivna gränskontroller och passkontroller inte ger fri passage också för kriminella, ja rent av terrorister och krigsförbrytare. Sverigedemokraterna har tydligt deklarerat i sitt partiprogram att flyktingar bäst hjälps i sina närområden, framförallt med hjälp av flyktingorgandet UNHCR.

citat4 - Kopia Sverigedemokraterna betonar ofta vikten av att hjälpa världens flyktingar genom ökat stöd till främst UNHCR. För att studera flyktingsituationen på plats och förhöra sig om hur det verkligen fungerar i ett flyktingläger reste en delegation från SD till Jordanien i slutet av mars.

Konflikten i Syrien har orsakat en stor flyktingström och grannländer som Jordanien, Turkiet och Libanon har fått ta ett mycket stort ansvar genom att ta emot flyktingarna. Det är också till dessa länder som de flesta har sökt sig.

I september 2013 beslutade Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer, att syriska flyktingar som lyckats ta sig till Sverige skall beviljas permanenta uppehållstillstånd oavsett skyddsskäl. Sedan beslutet har antalet syrier som sökt sig till Sverige ökat markant.

Man kan då ställa sig frågan om Sverige gör rätt? FN uppskattar att över två miljoner flytt till grannländerna och 6,5 miljoner är på flykt inom landet. Är det då verkligen det bästa sättet att hjälpa människor i nöd genom att låta de få (i förhållande till det totala antalet) som har möjlighet att ta sig hela vägen till landet i norr komma hit och bevilja dem permanent livslång försörjning här? Är det så man använder de ekonomiska resurserna på bästa sätt och hjälper så många människor i nöd som möjligt?

Sverigedemokraterna har länge svarat nej på dessa frågor. Partiets utgångspunkt har hela tiden varit att möjliggöra riktig flyktingpolitik genom att fokusera Sveriges begränsade resurser till konfliktområdenas närhet. Dels är det där de mest utsatta flyktingarna finns – de som inte har råd att köpa sig resor genom halva jordklotet till landet i norr – dels gör också varje enskild krona mer nytta. Inte minst i Syrien, hävdar SD, skulle FN:s flyktingorgan UNHCR kunna göra väldigt mycket nytta med mer resurser. citat4

CITAT SD-Kuriren På besök i flyktingars vardag  artikel av Björn Söder 2014-04-07

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigt  Sverigedemokraternas valfilm

Jimmie Åkessons sommartal  SVT Play, 2014-08-02

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

Läs gärna också..

Hjälp flyktingarna i deras hemregion  SD-Kuriren, Paula Bieler och Mattias Karlsson 2014-08-01

Hjälp i krisens närområde gör stor nytta  SD-Kuriren, Julia Kronlid 2014-05-02

Bistånd handlar om pengar  SD-Kuriren, Markus Wiechel 2013-10-22

Paradoxal flyktingpolitik  SD-Kuriren, Markus Wiechel 2013-10-09

 

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: