anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

SD presenterar finansiering av valmanifest – 348 miljarder mer än Alliansen och Rödgröna

citat4 - Kopia På en presskonferens på förmiddagen presenterade Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk, talesperson den finansiering som kommer att ligga till grund för partiets valmanifest. 

Den största besparingen gör partiet genom att föra en mer ansvarsfull invandringspolitik. Under perioden 2015-2018 räknar partiet med att kunna spara minst 152 miljarder på migrations- och integrationsområdet.

Oscar Sjöstedt kommenterar:

– Denna siffra är i underkant. Eftersom det saknas nya siffror från finansdepartementet är det enbart för kostnader som direkt kan kopplas till mottagandet som justerats upp med tanke på Migrationsverkets senaste prognos. Vi har således inte räknat in de omfattande extrakostnaderna som kommer uppstå inom integration, utbildning och välfärdskonsumtion.

– Det totala kostnaderna enbart för asylmottagandet till Sverige för 2015 uppgår till 27 miljarder kronor enligt Migrationsverket. Det kan ställas i relation till UNHCR:s totala budget som uppgår till omkring 37 miljarder kr för samma år, men att UNHCR med dessa pengar kan hjälpa 39 miljoner nödställda individer världen över.

Totalt finansierar Sverigedemokraterna dock merparten av sina satsningar på andra sätt. En mer ansvarsfull invandringspolitik står för 45 procent av finansieringen till valmanifestet.

Dessa nio områden ger ett budgetutrymme på strax under 348 miljarder kronor. Ett budgetutrymme som endast Sverigedemokraterna kan använda i sin budgetproposition, då partiet är det enda som driver en politik där dessa besparingar låter sig göras.

Invandring och integration

Migrationsverket har skruvat upp kostnadsprognosen med 48 miljarder kronor. Totalt rör det sig om 118 miljarder kronor enbart för asylmottagandet under perioden 2015 – 2018. Partiet har utgått från tidigare beräkningar och justerat upp med anledning av Migrationsverkets prognos. Dessa extra kostnader tar enbart hänsyn till kostnader för asylprocessen, det vill säga inte övrigt välfärdsnyttjande eller transfereringar.

Ungdomsrabatt

Reformen där man sänkte arbetsgivaravgiften för ungdomar har visat sig väldigt dyr och ineffektiv.

Anpassad biståndsram

Sverigedemokraternas ambition är att hålla biståndet på den av FN rekommenderade nivån på 0,7 procent av BNI. Därtill vill vi ändra fokuset från traditionellt utvecklingsbistånd till katastrofbistånd inom UNHCRs regi. I nuläget budgeterar vi för en förstärkning på 5,5 miljarder kronor utöver det regeringen lägger till UNHCR.

Återställning av arbetsgivaravgiften

Den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften kom huvudsakligen storföretagen till del. Den generella sänkningen slår mest igenom på löner och stimulerar inte sysselsättningen, enligt forskningen.

Återställd krogmoms

Det är enbart regeringen och branschens egen lobbyorganisation som tycker att denna satsning varit lyckad. Andra bedömare, bland andra Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån, har pekat på mycket dystrare siffror.

Särskild bankskatt

Detta förslag aviserades under Almedalsveckan, som en finansiering av sänkningen av den så kallade pensionärsskatten.

Återförande av medel från stabilitetsfonden

Det finns fortfarande över 20 miljarder kronor av skattemedel i stabilitetsfonden, trots att det explicita syftet med att införa fonden var att bankerna ska finansiera sina egna risker. Sverigedemokraterna vill att dessa pengar ska tillbaka till skattebetalarna genom satsningar på välfärden.

Avskaffade etanolsubventioner

Detta är en ny budgetförstärkande åtgärd. Etanolanvändningen bedöms ha en mycket låg klimatnytta, om ens någon.

Höjd mineralersättning

Sverige är det enskilt mest generösa land vad avser gruvbrytning. Bolag – även utländska sådana – betalar en avgift på 0,5 promille till staten för värdet av det som bryts. Även jämförbara gruvnationer som Australien eller Kanada har helt andra avgifter. Sverigedemokraterna föreslår en höjning av mineralersättningen till 5 procent.  citat4

CITAT Sverigedemokraterna presenterade finansieringen till valmanifestet  Pressmeddelande av SD, 2014-08-21

CITAT Presskonferens om finansiering av SD-vallöften  Presskonferens med SD 2014-08-22

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Artiklar med analyser och kommentarer till Sverigedemokraternas valmanifest:

SD vill spara 152 miljarder på massinvandringen  Avpixlat, 2014-08-21

SD presenterade finansiering av valmanifest  Samtiden, 2014-08-21

Alliansen och Socialdemokraterna vill ha mer invandring och höjda skatter:

Nya skatter ska finansiera ökad invandring  Avpixlat, 2014-08-20

Mer om Sverigedemokraternas politik..

Åkesson kräver besked från övriga partiledare  SD-kuriren, Jimmie Åkesson 2014-08-22

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigt  Sverigedemokraternas valfilm

Jimmie Åkessons sommartal  SVT Play, 2014-08-02

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Annonser

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: