anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Kategoriarkiv: Äldreomsorg

SD värnar om de svaga och gamla

citat4 - Kopia Jag har valt att gå över till Sverigedemokraterna från Centern. Jag går över utan egen vinning och med en övertygelse om att SD står för en mycket sund, mycket logisk, politik som gynnar alla människor i Sverige. En politik som verkligen handlar om att värna om de svaga medborgarna i samhället. Särskilt engagerad har jag alltid varit för våra svaga i Stockholm.

Jag har haft uppdrag i Stockholms läns landsting för centern, i äldrevårdsberedningen samt beredning för folkhälsa (missbruk) och psykiatri. I Stockholms stad i handikapprådet sedan fyra år tillbaka. Den politik som Alliansen fört i äldrefrågor har inte prioriterat äldre människors rättigheter så som jag önskat.

Genom att se och höra, känna och prata med folk i verklighetens Stockholm har jag långsamt insett att den praktiska politik som sverigedemokraterna för är den allra bästa.

Gruppen pensionärer växer men det gör inte utrymmet för äldrefrågor i den politiska debatten. Det vill SD ändra på. Det är allas vår framtid och ålderdom det handlar om. Vi måste jobba för en värdig ålderdom för våra medborgare. Hur vi behandlar våra äldre är en direkt reflektion av hur vi behandlar alla människor i samhället.

SD vill kraftigt sänka skatten för pensionärer och stärka de äldres status. Äldres mat ska vara lagad på plats, både inom äldreboenden och inom hemtjänsten, dessa möjligheter ska ges.

Det är sunt förnuft att gå över till Sverigedemokraterna. Det finns begränsade resurser i form av våra inbetalda skatter som ska bekosta, skola, vård och omsorg och dessa ska fördelas till dem som behöver det bäst. SD prioriterar våra sjuka, skolan och framförallt våra äldre, runt om i landet och alldeles särskilt här i Stockholm. citat4

CITAT Artikeln ingen skulle få läsa – Från C till SD SD-Kuriren 2014-05-05

Sverigedemokraternas partiprogram för en värdig ålderdom

Rösta på Sverigedemokraterna i valen 2014 !

Sverigedemokraterna

Ytterligare att läsa om Sverigedemokraternas politik;

Margit får 7.500 kr/mån efter att ha arbetat hela livetAvpixlat 2014-05-03

Sveriges pensionärer, snart kommer valfläsket  SD-Kuriren, av Gabriella Hedarv (SD) 2014-01-22

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Margit får 7.500 kr/mån efter att ha arbetat hela livet

PENSIONÄRERNA I ett Sverige där nånstans mellan 100 och 250 miljarder kronor varje år måste avsättas till att bekosta massinvandringen är det andra grupper som får betala. En grupp som är särskilt illa åtgången är pensionärerna, vars vård och omsorg skärs ned, vars äldreboenden omvandlas till hem för “ensamkommande” och vars pensioner sjunker samtidigt som de ska betala högre skatt än andra. Värst är det för arbetarpensionärerna. Margit Söderqvist ska efter ett helt arbetsliv klara sig på en pension på 7.500 kr i månaden. Socialdemokraterna som ska föreställa vara arbetarpartiet framför andra går till val på att ge henne en ynka 50-lapp extra i månaden.

Samtidigt vräks skattepengar ut över invandringen. Mångmiljardbelopp går till etableringsersättning för nyanlända. Ytterligare miljarder går till socialbidrag för något mindre nyanlända. Miljarder går till Migrationsverkets handläggningsarbete och Migrationsdomstolarna. Ännu fler miljarder går till entreprenörer i den lukrativa asylboendebranschen. Åter ytterligare miljarder går till polis och rättsväsende för att möta den eskalerande invandrarkriminaliteten. Miljarder vår även till riktade subventioner för invandrare på arbetsmarknaden, till SFI, till tolkar, till jobbcoacher. Listan kan göras hur lång som helst. Även illegala invandrare har numera rätt till vård, skola och bidrag.

I motsats till S och den övriga sjuklövern finns dock ett parti som värnar pensionärerna, som i stället för en 50-lapp i varje fall vill ge Margit 400 kr mer i månaden redan efter valet, som vill genomföra en kraftig ökning av antalet trygghetsboenden, som vill ge utökat stöd till anhörigvårdare, har ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre, som säger nej till hemtjänstens inkastade plastförpackningar med mikrovågsmat en gång i veckan och vill satsa på rejält förbättrad matkvalitet inom äldreomsorgen. Bara för att nämna några exempel. Det partiet heter Sverigedemokraterna. citat4

CITAT Margit får 7.500 kr/mån efter att ha arbetat hela livet  Avpixlat 2014-05-03

Sverigedemokraternas partiprogram för en värdig ålderdom

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sveriges pensionärer, snart kommer valfläsket  SD-Kuriren, av Gabriella Hedarv (SD) 2014-01-22

tidning3 - Kopia

Några läsvärda kommentarer till ”Margit får 7.500 kr/mån efter att ha arbetat hela livet” på Avpixlat;

”7.500:-kr/mån…. Det är också vad en invandrarkvinna i 60 – årsåldern erhåller i garantipension… Dessutom har kvinnan aldrig jobbat en timme på arbetsmarknaden…. Kvinnan får faktiskt lite mer, uppemot 7.985:-kr/mån. som är garantipension. Invandrarkvinnan har även fullt hyresbidrag, gratis sjuk/tandvård samt fria mediciner. I vissa kommuner så kan hon även erhålla frikort inom kollektivtrafiken. Bra jobbat …Eller hur, Fredrik Reinfeldt?…. Det var fråga om….vi och dem, va? /lasse1”

”7-klövern, med moderaterna i spetsen, tycks i det fördolda arbeta fram ättestupan igen. För ”det ska löna sig att arbeta” som det heter. Och vi måste ta in invandrare för att inte avpopuleras som det så vackert heter.

Tror jag det att det föds färre och färre barn, när feministerna propagerar för homosexualitet och Moderaterna vill att svenska kvinnor ska förvärvsarbeta istället för att bilda familj.

Det är därför SD är det enda raka alternativet. Här satsas det på kärnfamiljen, och vi ska INTE försörja alla som kommer hit. De som kommer, måste lära sig språket och skaffa sig arbete, inte försörjas av staten. Vi måste ta hand om våra äldre och sjuka, och vi måste ordna med arbetslösheten. Med tanke på att de som är yrkesaktiva hela tiden hetsas till att arbeta hårdare och längre, måste vi räkna med att de bränns ut, och då måste vi ta hand om dem. Inte skicka dem ut i kylan för att ta hand om sig själva.

Detta är inget konstigt egentligen, men det är så ”rasistiskt” att säga att vi måste ta hand om våra egna först. Det är så ”kränkande” att vilja se att ens nära och kära har det bra, är trygga och friska, istället för att ge allt som våra invandrare vill ha. /Max Payne”.

”Margits månadsinkomst motsvarar väl ungefär kostnaden för EN plats på ett boende för ”ensamkommande flyktingbarn” under 2 -3 dygn… /Humanist_PI”

”I extremfallet Sigtuna kostar en ensamkommande enligt ansedda tidningen Riksdag & Departement (RoD) 16.000 kronor per dygn. Intagna på kriminalvårdsanstalt kostar drygt 5.000 kronor per dygn. De ensamkommande får datorer, lagad mat, städning och utflykter. Pensionärerna får en kall maträtt i folieform, inslängd i all hast. Ingen har tid att tala med dem och än mindre hjälpa dem till utflykter. Svenska politikers svek mot våra pensionärer är skamligt. /stellan.bojerud”

”Svårt att förstå hur sjuklövern tänker? En 50 lapp till svenska pensionärerna men 100 tals miljarder vräks årligen över kreti och pleti, där flertalet dessutom känner sig konstant kränkta av oss svenskar. Undrar hur många av dessa så kallade ”flyktingar” som vi försörjer, som är i annat land (sitt hemland) i skrivande stund? Hur många Libaneser försörjer vi, som juridiskt sett är ”svenskar” men lever större delen av tiden i Libanon? och som har fått uppehållstillstånd med sk. särskilda skäl och skyddsbehov? Garanterat med fri tandvård och allt annat fritt också! /Tina”

”En nyinkommen bidragsfinansierad ensamstående åldring, som i fall som Syrien är GARANTERAD ÄFS om denne kliver in i svensk gräns och som aldrig innan har satt sin fot i Sverige, erhåller 5.353 i skattefri ÄFS + bostadstillägg på upp till 6.200. Tillsammans 11.553 kronor i månaden. Då ÄFS ej är inkomst utan bidrag, får även den förhoppningsfulle bidragsfinansierade nyinvandraren gratis hemtjänst, fri tandvård, gratis möblemang, merkostnadsbidrag på extrautgifter som glasögon, tv licens och liknande. Har denne tur ingår även gratis kolonilott + en och annan betald återvändar-resa.. Det enda som regeringschefen Fredrik Reinfeldt kräver som motprestation är att nyinkommen tar emot svenskt medborgarskap, eller åtminstone PUT. Sverige; enda landet på jordklotet där detta är möjligt…. /iforsete”

Missnöje när äldreboende tas över av “ensamkommande”

”ENSAMKOMMANDEINVASIONEN Äldreboendet Mosebacke i Vedevåg utanför Lindesberg kommer att göras om till ett boende för s.k. “ensamkommande flyktingbarn”. På måndagskvällen höll kommunens socialnämnd ett informationsmöte om planerna. Många Vedevågsbor hade sökt sig till det fullsatta mötet och missnöjet var stort.”

”Vid informationsmötet ifrågasatte många av Vedevågsborna att kommunen inte har råd med ett äldreboende på orten men att det finns pengar till ett boende för ensamkommande ungdomar.”

”Tilläggas kan att Lindesberg dras med ett stort budgetunderskott, inte minst beroende på kostnader för asyl- och anhörigmottagandet.”

CITAT Avpixlat 2014-04-02

H

tidning3 - Kopia

Missnöje när äldreboende tas över av “ensamkommande”  Avpixlat 2014-04-02

Ytterligare artiklar om ensamkommande;

Miljonrullning i ensamkommandeindustrin  Avpixlat 2014-03-15

Ensamkommandebluffen i siffror  Avpixlat 2013-10-09