anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Kategoriarkiv: Arbete

SD vill höja a-kassan

citat4 - Kopia På en pressträff under fredagen presenterade Sverigedemokraterna ett större reformpaket för arbetslöshetsförsäkringen.

Under den borgerliga regeringen har ett antal försämringar av arbetslöshetsförsäkringen ägt rum. Man har bland annat försämrat villkoren för deltidsarbetslösa genom att inskränka deras rätt till a-kassa. Man har även avskaffat möjligheten för nyblivna arbetslösa att under en inledande period om 100 dagar fokusera sitt arbetssökande inom sin yrkeskategori och inom sitt geografiska närområde.

Samtidigt har man låtit nivån på taket i a-kassan vara konstant sedan 2002 vilket lett till att den i reala termer kraftigt underminerats. Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson, kommenterar:

– På grund av regeringens politik har vi fått en situation där bara en av tio – mot sju av tio för tio år sedan – får ut 80 procent av sin tidigare inkomst. Vi vill därför kraftigt höja taket till 1200 kr per dag de första 100 dagarna för att sedan sänkas till 800 kronor per dag. Detta ökar försäkringsskyddet samtidigt som incitamenten för att snabbt hitta ett nytt arbete stärks.

– Den största nyheten idag är att vi helt vill skattefinansiera arbetslöshetsförsäkringen och på så vis garantera att alla löntagare har ett gott skydd vid arbetslöshet. Vi kan på så vis också skapa rättvisa på arbetsmarknaden och komma bort från dagens situation med att att vissa löntagare måste betala mer för försäkringen än andra. A-kassans funktion som en automatisk stabilisator stärks och kommunerna avlastas till följd av att behovet av försörjningsstöd minskar.

– I samband med att arbetslöshetsförsäkringen blir helt skattefinansierad vill vi även överlåta ansvaret för administrationen från dagens 30 olika a-kassor till Försäkringskassan. På detta sätt kan vi minska byråkratin och spara pengar, avlasta fackföreningarna och skapa möjligheter för att alla får likvärdig servicecitat4

CITAT SD presenterade reformpaket för arbetslöshetsförsäkringen  SD pressmeddelande, 2014-08-15

     A-kassan - Kopia

citat4 - Kopia SD:s förslag i korthet:

1)  Kraftig höjning av taket i a-kassan till 1 200 kronor per dag under de första 100 dagarna, för att därefter trappas ned till 800 kronor per dag. Detta förslag beräknas kosta statskassan 2,5 miljarder under 2015.

2)  Sverigedemokraterna föreslår en återgång till det regelverk där de som accepterar ett deltidsarbete inte får sin rätt till a-kassa inskränkt. Partiet föreslår även en återgång till 100-dagarsregeln, där man under de första 100 dagarna av arbetslöshet medges möjlighet att söka arbete inom sin yrkeskategori och inom sitt geografiska närområde. Denna del i förslaget beräknas kosta statskassan 400 miljoner per år under mandatperioden.

3)  Vidare föreslår Sverigedemokraterna att staten helt tar över finansieringen av a-kassan, vilket skulle leda till en ökad disponibel nettoinkomst på omkring 100-150 kronor per månad för varje ansluten medlem, med helt oförändrade villkor. Det innebär att staten även tar över den så kallade finansieringsavgiften liksom övriga administrativa avgifter. Detta förslag är en naturlig konsekvens av att Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen som en del av socialförsäkringssystemet. Tillgången till skydd i händelse av arbetslöshet ska inte vara avhängigt ens ekonomiska förmåga att betala avgift, lika lite som tillgången till sjukvård vid händelse av sjukdom ska vara beroende av ens betalningsförmåga. Detta är också ett sätt att locka tillbaka flera av de som tappat förtroende för och lämnat a-kassan, som ett resultat av regeringens försämringar. Denna förändring föreslås genomföras under 2016 till en kostnad för staten på 2,6 miljarder per år.

4)  Samtliga reformer föreslås genomföras under första halvan av kommande mandatperiod. På något längre sikt vill vi även se en sammanslagning av de olika arbetslöshetskassorna till en central kassa, liksom en sammanslagning av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detta borgar för en ökad likvärdighet, en ökad effektivitet och en minskad risk för att individer fastnar mellan två stolarcitat4

CITAT SD presenterade reformpaket för arbetslöshetsförsäkringen  SD pressmeddelande, 2014-08-15

Sverigedemokraternas partiprogram för riktiga jobb

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigtSverigedemokraternas valfilm

Jimmie Åkessons sommartalSVT Play, 2014-08-02

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

Låt dig inte luras av Socialdemokraternas ohederliga löften !

citat4 - Kopia Redan år 2001 lanserade Socialdemokraterna ett löfte om rätt till heltid inom offentlig sektor. I valrörelse efter valrörelse har man sedan dess upprepat sitt löfte, men sedan inte gjort någonting för att hjälpa de ofrivilligt deltidsarbetslösa välfärdsarbetare som trott på partiet och givit dem sin röst. Enligt en granskning från SVT 2012 var det bara 14% av de socialdemokratiskt styrda kommunerna som infört rätt till heltid.

Enligt Riksdagens utredningstjänst skulle det kosta nästan 6 miljarder kronor att införa rätt till heltid inom den offentliga sektorn.

Sverigedemokraterna skjuter till dessa pengar som ett stimulansbidrag till kommunerna och landstingen i sitt budgetförslag. Socialdemokraterna har dock inte avsatt en enda krona för detta ändamål i sin budget.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:

– Att Stefan Löfven, trots att Socialdemokraterna inte avsatt en enda krona i budgeten och trots 13 år av svikna vallöften, har mage att idag lansera frågan om rätt till heltid som ett nytt socialdemokratiskt förslag är minst sagt anmärkningsvärt. Löfvens hyckleri om rätt till heltid i offentlig sektor måste avslöjas. citat4

CITAT Löfvens hyckleri om rätt till heltid måste avslöjas MyNewsDesk, av Jimmie Åkesson 2014-05-10

Socialdemokraterna duperar väljarna  Avpixlat (med kommentarer till artikeln ovan) 2014-05-10

Ytterligare artikel i frågan om rätt till heltid i offentlig sektor;

Heltid på riktigt  SD-Kuriren, av Mattias Karlsson (SD) 2014-05-12

SD menar till skillnad mot S allvar med att ge rätt till heltid i offentlig sektor vilket SD också budgeterar för i Sverigedemokraternas vårbudgetmotion.

Urklipp från Sverigedemokraternas vårbudgetmotion sid 10 och 15:

SDs vårbudget, rätt till heltid, text o bild (2)

Sverigedemokraternas partiprogram för riktiga jobb

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigt  Sverigedemokraternas valfilm

Jimmie Åkessons sommartal  SVT Play, 2014-08-02

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om arbetsmarknadspolitik;

Vi står upp för Sveriges arbetare  Folkbladet, av Mattias Karlsson (SD) och Markus Wiechel (SD) 2014-04-30

Sista spiken i kistan för liberaliserad arbetskraftsinvandring  Avpixlat 2014-04-27

Kraftiga satsningar på småföretagen  Avpixlat, artikel av Oscar Sjöstedt (SD) 2014-04-24

Ingen begränsad arbetskraftsinvandring för S  Avpixlat 2014-04-04

Socialdemokraterna röstar emot sig själva  Avpixlat 2014-04-02

SD står upp för Sveriges arbetare

citat4 - Kopia FOLKBLADET WEBBDEBATT Mot det ”nya arbetarpartiets” misslyckade politik står det gamla arbetarpartiet Socialdemokraterna. Det var dock längesedan som S var ett parti som stod upp för svenska arbetares intressen.

Lyckligtvis finns Sverigedemokraterna som ett tredje alternativ. Genom satsningar på slopat sjuklöneansvar och slopad löneavgift vill vi förbättra företagsklimatet och skapa fler nyanställningar. Genom satsningar på ett landsbygdslyft vill vi komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten i glesbygd. Genom satsningar på skolan, yrkesutbildningarna och ett nytt lärlingssystem vill vi göra landets arbetslösa bättre rustade att möta arbetsmarknadens behov. Genom ökade resurser till arbetsmiljöverket och fortbildning av skyddsombud vill vi göra arbetsplatserna tryggare. Genom att åter göra arbetskraftsinvandringen behovsprövad vill vi minska undanträngningen av svenska arbetare och genom en förstärkning av a-kassan vill vi öka tryggheten för landets arbetslösa.

Till skillnad från socialdemokraterna så anslår vi också betydande resurser för att förbättra arbetsmiljön inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. Vår satsning på rätt till heltid inom offentlig sektor är fullt finansierad. Vi vill också göra upp med problem som underbemanning och ofrivilliga delade turer. Problem som socialdemokraterna länge lovat att lösa, men inte gjort något åt.

Vi kan göra dessa satsningar därför att vi gör andra prioriteringar. Arbetarrörelsen väljer istället att prioritera en oerhört kostsam massinvandring framför en reell förbättring av svenska löntagares villkor. Idag på första maj, borde de demonstrera mot sig själva. citat4

CITAT  Vi står upp för Sveriges arbetare  Folkbladet, av Mattias Karlsson (SD) och Markus Wiechel (SD) 2014-04-30

Sverigedemokraternas partiprogram för riktiga jobb

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar i frågan;

Sista spiken i kistan för liberaliserad arbetskraftsinvandring  Avpixlat 2014-04-27

Kraftiga satsningar på småföretagen  Avpixlat, artikel av Oscar Sjöstedt (SD) 2014-04-24

Ingen begränsad arbetskraftsinvandring för S  Avpixlat 2014-04-04

Socialdemokraterna röstar emot sig själva  Avpixlat 2014-04-02

Prioritering av inhemsk arbetskraft före arbetskraftsinvandring

KANADA / NATIONALISM Sedan den socialkonservativa Stephen Harper blev premiärminister i Kanada 2006 har landet klargjort att Kanada ska satsa på kanadensare först och främst. Även landets immigrationsprogram anpassas efter denna nationalistiska princip. Jason Kenney, Kanadas arbetsmarknadsminister, underströk nyligen detta inför det kanadensiska parlamentet i huvudstaden Ottawa.

Kanada, liksom Sverige, har olika typer av arbetsvisum. En studie som kom ut för några dagar sedan visade att arbetsgivare inom framförallt restaurangbranschen i Kanada har anställt utländska medborgare på arbetsvisum istället för att anställa kanadensiska medborgare, något som upprörde Jason Kenney och som han omedelbart reagerade på.

Inom några timmar efter att studien släpptes stängde Kenney av visumprogrammet för restaurangbranschen, vilket betyder att arbetsgivare inom branschen inte får anställa utländska medborgare på arbetsvisum utan tvingas anställa endast kanadensare. Kenney ska nu utreda visumprogrammet i grunden innan beslut tas om dess framtid.

Kenney klargjorde att företag ska anställa kanadensare först och att företag ska höja lönerna om nödvändigt för att locka kanadensare till jobben.

Återigen påvisar detta flera dramatiska skillnader mellan Kanada och Sverige. Först och främst är man i Kanada solklar med att landet ämnar satsa på kanadensare innan invandring kommer på tal vad gäller arbetsmarknaden. Både konservativa och liberala står enade på det kanadensiska folkets sida i detta.

CITAT Kanada klargör att kanadensare ska prioriteras på arbetsmarknaden Avpixlat 2014-04-29

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar i frågan;

Sista spiken i kistan för liberaliserad arbetskraftsinvandring  Avpixlat 2014-04-27

Kraftiga satsningar på småföretagen  Avpixlat, artikel av Oscar Sjöstedt (SD) 2014-04-24

Ingen begränsad arbetskraftsinvandring för S  Avpixlat 2014-04-04

Socialdemokraterna röstar emot sig själva  Avpixlat 2014-04-02

Sverigedemokraternas partiprogram för riktiga jobb

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

H

Sista spiken i kistan för liberaliserad arbetskraftsinvandring

MISSLYCKANDE  Under pompa och ståt liberaliserade regeringen Reinfeldt tillsammans med Miljöpartiet i december 2008 reglerna för arbetskraftsinvandring. Nu står det klart att även denna åtgärd har misslyckats totalt då över hälften av dem som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare och stannar mer än två år söker asyl här.

Otaliga gånger har systemets brister uppmärksammats, bland annat i form av att svenska arbetstillstånd – precis som svenska pass – blivit en handelsvara på svarta marknaden och större delen av de som arbetskraftsinvandrar till Sverige inte besitter någon speciell spetskompetens utan bara bidrar till att ytterligare dumpa lönerna.

CITAT Sista spiken i kistan för liberaliserad arbetskraftsinvandring Avpixlat 2014-04-27

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar i frågan;

Kraftiga satsningar på småföretagen  Avpixlat, artikel av Oscar Sjöstedt (SD) 2014-04-24

Ingen begränsad arbetskraftsinvandring för S  Avpixlat 2014-04-04

Socialdemokraterna röstar emot sig själva  Avpixlat 2014-04-02

Sverigedemokraternas partiprogram för riktiga jobb

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

H

SD satsar på småföretagen

Sverigedemokraterna är kritiska till den börda av skatter på arbete som de mindre företagarna tvingas betala. Den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften på 1 procentenhet som regeringen genomförde riktar sig dock alltför brett och kommer huvudsakligen de större företagen till gagn. Det är dessvärre inte där jobben skapas idag och en rapport från Finansdepartementets ekonomiska avdelning konstaterar lakoniskt att ”generella socialavgiftssänkningar har små effekter på sysselsättningen”. Även försöket med ungdomsrabatten för att råda bot på ungdomsarbetslösheten – den högsta i Norden – har slagit helt fel. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) dömer ut reformen som både dyr och ineffektiv, och i den mån den överhuvudtaget skapat några jobb så har det kostat – upp till 1,6 miljoner kronor per nytt jobb.

Istället är det småföretagen som står för de nya jobben. Fyra av fem nya jobb har skapats hos de mindre företagen. Sverigedemokraterna föreslår därför kraftiga förbättringar för småföretagen som ett led i att stimulera sysselsättningen.

Den allmänna löneavgiften utgör en knapp tredjedel av de totala arbetsgivaravgifterna. Denna löneskatt uppfattas som djupt orättvis av många företagare och hämmar deras incitament och möjligheter till att nyanställa. Sverigedemokraterna föreslår nu att denna löneskatt helt avskaffas för samtliga företag med upp till 9 anställda.

CITAT SD-Kuriren Kraftiga satsningar på småföretagen av Oscar Sjöstedt 2014-04-24

H

Sverigedemokraternas partiprogram för riktiga jobb

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

H

Ingen begränsad arbetskraftsinvandring för S

citat4 - Kopia  POLITIK Numera är det vanligtvis Moderaterna som lägger sig platta för Miljöpartiet, denna gång är det dock Socialdemokraterna som ger upp sitt krav på en begränsad arbetskraftsinvandring till områden där arbetslöshet redan råder och således kan tas av svensk arbetskraft. citat4

CITAT Avpixlat 2014-04-04

H

tidning3 - Kopia

Ingen begränsad arbetskraftsinvandring för S  Avpixlat 2014-04-04

Några läsvärda kommentarer till artikeln på Avpixlat;

”Snälla sosseröstande knegare..vakna!
Nu är det tid att markera ytterst tydligt för det forna arbetarpartiet var skåpet skall stå, får sossarna makten så går dom i säng med MP precis som moderaterna gjort och då vet vi vart vårt land tar vägen för MP finns ingen räddning, det är ett parti av fullständigt urblåsta innerstadsboende Stockholmare som fäktar och anammar i sina förskonade reservat men, alla tveksamma sossar våga ta en ny väg 2014..våga rösta på SD om ni är rädda om Sverige! /Kent Bergström.”

”MP driver som vanligt sin ”TAJOBBENFRÅNSVENSKARNA” -politik.. Lastbilschaufförerna är rasande då dom konkureras ut av polacker, byggnadsarbetarna är rasande pga samma sak och lönedumpningen är ett faktum men lattedrickarna i miljöpartiet som kan få billig polsk arbetskraft KLAPPAR HÄNDERNA AV FÖRTJUSNING…..  /Herr J.”

”MP vill inte ha arbetskraftsinvandring, de vill ha arbetslöshetsinvandring, vi har för många i arbete och det måste lösas. Vi har även för bra välfärd, skola, vård och omsorg men det kan MP lösa med sin migrationspolitik. Då klappar vi alla händerna ihop som duktiga små hjärntvättade väljare och röstar på MP i de kommande valen. /Visdomsmannen.”

 

Socialdemokraterna röstar emot sig själva

”POLITIK Genom att lagstifta om rätt till heltid inom den offentliga sektorn vill Sverigedemokraterna förbättra situationen för många kvinnor, då det oftast handlar om kvinnodominerande yrken. Idag röstade riksdagen, och det blev ett nej.”

”Idag hade alltså Socialdemokraterna chansen att göra verklighet av sina påstådda ambitioner.”

CITAT Avpixlat 2014-04-02

H

tidning3 - Kopia

Socialdemokraterna röstar emot sig själva  Avpixlat 2014-04-02

Några läsvärda kommentarer till artikeln på Avpixlat;

”Sveriges samlade PK-broilers befinner sig nu definitivt på sandlådenivå:
-Om SD tycker om när solen skiner så vill knasbollarna i sjuklövern ha regn..

När Socialdemokraterna röstar emot sina egna förslag så beter de sig som trotsåriga treåringar. Och likt en treåring så inser de inte att de just har gått in i en intellektuell återvändsgränd.

Och detta parti kommer troligen ta över efter Reinfeldt…
Bäva månde svenskarna: -Deras land styrs från sandlådan. /ichthyostega.”

”De är så fullständigt verklighetsfrånvända att de tror att folket applåderar när de röstar emot SD förslagen oavsett om det är dåligt för folket. /mrhans.”

”Blir förhoppningsvis ett utslag i valet när kvinnor inser att det är Sossarna och LO som har stängt dörren för heltid.. /Tommy.”

”Det säger ganska mycket om dagens politiker..Dom säger nej till sina egna vallöften för att ett parti dom är rädda för som vill samma sak. För rädda är dom. Det är nya tider och då krävs ny åtgärder för att lyckas /Michael Eriksson.”

Inte diskriminering att bara vilja anställa svenskar

SVT Debatt ARBETE  Precis som att kinarestauranger anställer kineser, måste svenska företag få anställa svenska. Att vilja vara med den man trivs bäst med behöver ju inte alls bottna i några diskriminerande baktankar. Dag ut och dag in får vi läsa att svenska arbetsgivare marginaliserar eller ”rasifierar” arbetssökanden med utländska efternamn. Men när utländska arbetsgivare, gjort långt värre saker, anställt släkt och vänner, heter det att man ”selekterat”. Är inte det lite patetiskt?

Hur många procent av dagens småföretag ägda av invandrare har anställda från olika delar av världen?

Eller hur många procent av dagens kinarestauranger har icke-kineser som anställda? När har du blivit serverad fyra smårätter av en chilenare, grek, afrikan eller rentav svensk sist?

Hur många procent av dagens pizzerior, restauranger, kemtvätt, har anställda av annan etnisk tillhörighet än ägarens egen? Trots att de flesta väl känner till bristen på mångfald i dessa branscher, är det aldrig någon som ens ställer frågan; Hur kommer det sig att det ser ut så här?

I de flesta fall prioriteras landsmannen, som råkar ha samma språkliga, etniska, kulturella och nationella utgångspunkt som ägaren själv, högre än andra.

Men vore det inte rimligt om fallet var detsamma även när svenska arbetsgivare har att välja mellan landsmannen Johan och andra?

Att påstå att människor från andra kulturer marginaliseras av skälet att just svenska folket skulle vara konservativt är alltså helt befängt. Samma etnokulturella mekanismer, som finns hos den svenska befolkningen, återfinns även hos den utländska.

Det är hög tid att tala klarspråk och inse att vi alla värderar varandra utifrån den mänskliga naturen; Den som vi har mest samhörighet med värderas ofta framför alla andra. Vi gör det såväl hemma som på arbetsplatsen.

Det är en naturlig mänsklig reaktion som har varit gällande ända sedan ”Babels Torn” och cementeras i talesättet ”lika barn leker bäst”.

Att vilja vara med den man trivs bäst med behöver ju inte alls bottna i några diskriminerande baktankar. 

CITAT SVT Debatt, artikel av Elias Saouk 2014-03-26

H

tidning3 - Kopia

KRÖNIKA: Sluta virka offerkoftor åt SD  SVT Debatt, artikel av Elias Saouk 2014-03-26