anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Kategoriarkiv: Skola

Skolans förfall

SKOLANS FÖRFALL Smålandsposten rapporterar idag om en “kaotisk situation” på grundskolan i Lammhult norr om Växjö. Skolan har på kort tid fått ett kraftigt ökat elevantal och har svårigheter att hantera detta. Skolan har totalt c:a 400 elever. Omkring 70 av dessa är elever som nyligen kommit till Sverige och ingår i en s.k. internationell klass.

En uppgiftslämnare har i ett mejl till Smålandsposten berättat om en “minst sagt ohållbar situation” med brist på lokaler, bråk, stök och våld mot lärare. Skolans rektor Carsten Wulf ger en något mera nedtonad bild av situationen på skolan och använder omskrivningar som “svåraste elevgruppen” i stället för att kalla en spade för en spade. Men han erkänner ändå att det finns problem på skolan

CITAT “Kaotisk situation” på invandrartät skola i Lammhult  Avpixlat 2014-04-29

H

Sverigedemokraternas partiprogram för en ordentlig skola

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017

H

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om den svenska skolan;

Svenskfientlighet och dålig kvinnosyn på Malmöskola  Avpixlat 2014-04-15

Nytt fiasko för Sverige i ny PISA-rapport  Avpixlat 2014-04-01 

Tummen upp för lärlingssystem  SD-Kuriren 2014-01-20

Nedslående rapport om svensk skola  SD-Kuriren 2013-12-05

Några läsvärda kommentarer till ” “Kaotisk situation” på invandrartät skola i Lammhult” på Avpixlat;

”Läste om en skola i Södertälje, där kunde det helt plötsligt en måndagmorgon stå 30 st nytillkomna invandrarelever. Ingen info i förväg. Inte lätt att vara rektor samt lärare idag, där man hela tiden måste bita sig i tungan och inte protestera…PK-polisen bevakar varje litet steg. /Advokaterna.”

”Hela Massinvandringen forsar fram som en tsunami o förstör allt som står i vägen. Denna TSUNAMI, tvingas svenska folket betala, med en pajas Regering som aldrig skådats i Svensk historia. Förrädare med gigantiska löner, som betalas av svenska skattebetalare. Det är en stor Skam! fruktansvärt o helt horribelt. /RandigeKalle.”

”I Sverige är det nyspråk som gäller idag. Politiker och tjänstemän bajsar ner sig så fort de står inför ett allvarligt problem skapat av invandrare. /arginvandrare.”

”Vill inte verka negativ till utvecklingen i svenska skolor, men det kanske räcker med asylsökande nu ett tag framöver?? /Registrerad af Mattsson.”

”Skolan har totalt c:a 400 elever. Omkring 70 av dessa är elever som nyligen kommit till Sverige och ingår i en s.k. internationell klass. Detta händer överallt nu, särskilt i mindre städer. Det är inget konstigt med det. Många nyinkomna är analfabeter och läraren måste ägna sin tid åt dem, översätta mm. De få svenska eleverna kommer i kläm! och hade jag varit lärare skulle jag blivit galen! Psykiska diagnoser för lärare ökar mycket mer än fysiska nu. /marianne lidström.”

Annonser

SD Eslöv kämpar för mindre skolklasser

Under Eslövs kommunfullmäktigemöte i februari behandlades ett medborgarförslag angående ett införande av maximalt 25 elever per skolklass. SD var självklart positiva till detta, men alla andra var emot det, något SD-gruppen anser gå stick i stäv med den politik Socialdemokraterna vill föra på riksnivå. Nedan följer SDs gruppledare Fredrik Ottesens anförande gällande frågan.

CITAT SD-Kuriren 2014-04-17

Detta har stöd i SD:s budget för 2014-2017 där skolan prioriteras och anslås många mer miljoner än i regeringens budget. Se citat nedan.

10.2 Skola 

Svensk skola står inför en rad olika utmaningar. Från att en gång ha varit en skola i världsklass har resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren. Samtidigt har skolan blivit stökigare, otryggare och mer segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta och i stället se en skola som kännetecknas av trygghet och studiero, men också av kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt ordning och reda. Vi vill se en skola som genomsyras av demokratiska värden och respekt för andras åsikter, en skola där kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras – inte bestraffas. Vi avser att genom ökad resurstilldelning och en rad genomgripande reformer verka för att svensk skola åter blir en skola i världsklass.

10.2 skola

CITAT Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017

H

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2018 (presenteras)

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017 (i sammandrag)

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017 (i sin helhet)

H

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

H

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om den svenska skolan;

Svenskfientlighet och dålig kvinnosyn på Malmöskola  Avpixlat 2014-04-15

Nytt fiasko för Sverige i ny PISA-rapport  Avpixlat 2014-04-01 

Tummen upp för lärlingssystem  SD-Kuriren 2014-01-20

Nedslående rapport om svensk skola  SD-Kuriren 2013-12-05

Svenskfientlighet och dålig kvinnosyn på Malmöskola

citat4 - Kopia SKOLANS FÖRFALLI en artikel i Skolvärlden om UngArt-skolan i Malmö – en särskola för främst asociala invandrarelever som straffat ut sig från de vanliga skolorna – framkommer att det i denna grupp också finns uttalat kulturellt betingade svensk- och kvinnofientliga värderingar.

För de allra flesta som följer nyhetsbevakningen på Avpixlat och andra Sverigevänliga webbplatser är det uppenbart att en del sociala problem i mycket hög grad hör samman med massinvandringen och vissa invandrargruppers ovilja/oförmåga att anpassa sig till det svenska samhället. Vi ser nästan dagligen exempel på svenskfientlighet, på vissa invandrargruppers våldsamma överrepresentation i brottslighet, och på den vidriga kvinnosyn som frodas inom vissa, i huvudsak muslimska, invandrargrupper.

I “gammelmedia” försöker man som bekant ge en bild av att kriminalitet och sociala problem inte har någon som helst koppling till etnicitet/kultur, religion eller nationalitet. Gruppvåldtäktsmän med namn som Ali, Ahmed eller Mohammed får i tidningsartiklar heta Kalle, Pelle och Olle. Rasistiskt, svenskfientligt våld kallas för “ungdomsbråk”.

Det är därför värt att uppmärksamma när någon publikation utanför den Sverigevänliga delen av bloggosfären vid något enstaka tillfälle – medvetet eller omedvetet – faktiskt ger en sanningsenlig bild av verkligheten i det mångkulturella Sverige.

Detta skedde i en artikel som tidningen Skolvärlden publicerade i slutet av februari, och som nu kommit till Avpixlats kännedom genom en tipslämnare. Artikeln handlar om UngArt-skolan i Malmö, ett slags särskola för elever som p.g.a. uppförandeproblem inte fungerat i den vanliga skolan.

I Skolvärldens artikel framgår tydligt att de allra flesta av eleverna på UngArt-skolan har invandrarbakgrund. De lärare som intervjuas berättar öppet om elevernas aggressiva, asociala beteende, om deras hat mot infödda svenskar, och om deras starkt patriarkala kvinnosyn med rötter i Mellanösterns muslimska klankulturer. citat4

CITAT Avpixlat 2014-04-15

H

tidning3 - Kopia

Svenskfientlighet och dålig kvinnosyn på Malmöskola  Avpixlat 2014-04-15

Ytterligare artiklar om den svenska skolan;

Nytt fiasko för Sverige i ny PISA-rapport  Avpixlat 2014-04-01 

Nytt fiasko för Sverige i ny PISA-rapport

SKOLAN I en ny PISA-rapport, som denna gång fokuserat på 15-åriga elevers problemlösningsförmåga, kommer Sverige på en 25:e plats – sämst i Norden och under OECD-genomsnittet.

I december kom den första delrapporten där elevernas kunskap i matematik, naturvetenskap och läsförståelse mätts. I samband med att proven för dessa områden utfördes, undersöktes även det som idag presenteras.

Enligt Skolverket har förmågan som nu testats “en stark koppling till bland annat kritiskt tänkande, kreativitet, uthållighet”.

CITAT Avpixlat 2014-04-01

H

tidning3 - Kopia

Nytt fiasko för Sverige i ny PISA-rapport  Avpixlat 2014-04-01 

Några intressanta kommentarer till artikeln på Avpixlat;

”Finns det fortfarande någon som tror att detta INTE har med invandringen att göra? Listan på de bästa skolorna talar ett så tydligt språk att det t.o.m. borde stå klart för pellejönsen Erik Ullehag vad som är problemet.  http://www.dn.se/nyheter/sveri…  /Doktor_Pillerman.”

”PDF filen här är ingen vacker läsning… År 2000 kom vi på 4e plats när alla tre kunskapsområden räknades ihop, år 2012 är vi på 19e plats. Läser man mellan raderna så kan vem som helst förstå att det är invandringen det beror på.  http://www.skolverket.se/om-sk…  /P_Jonas.”

”Det är väl inte så konstigt att svenska elever presterar dåligt i kritiskt tänkande, då dem får det indirekt förklarat för sig att kritiskt tänkande använt utanför ramarna för den politiska korrektheten automatiskt blir ”rasistiskt” eller ”fascistiskt”? /Vasaknacke.”

”Att man i Sverige knappt nämner att folk med invandrarbakgrund presterar sämre. Tror det har ganska stor betydelse. Finland, Australien och Kanada är de länder som ligger på topp-10-listan och det har alla en mycket bättre fungerande integrationspolitik. /Johan Björk.”

”Sverige importerar u-lands problematiken till Sverige. Den svenska befolkningen har hastigt blivit utbytt mot analfabeter, kamelryttare och herdar. Resultatet syns numera i PISA rapporten.”

PISA-undersökningen är bristfällig och mäter inte det som är viktigaste i utbildning. Svenska skolor är världsledande i genusmedvetenhet, anti rasism, mångfald och mångkultur. Sverige borde starta egen motsvarighet till PISA där dessa viktiga ämnen mäts istället för tråkiga matematik, fysik och läs-och-skrivkunnighet. Svenska elever kommer då att vara bästa i världen. /PkPetter.”

Reinfeldts import av kriminella syns i PISA-rapporten. Tar man bort bidragen, kommer skolresultaten att bli bättre. /Kent K.”

”Årtionden av grupparbeten, klippa och klistra, lärarlösa lektioner, elever som får bestämma sina scheman och sen tsunamin av muslimska analfabeter. /Pansy_Hunks.”

Skola inlägg 1