anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Tag Arkiv: Al-qaida

Terrorister från Syrien fri lejd in i Sverige

citat4 - Kopia SYRIEN / TERRORISM  De globala terroristhoten växer sig allt starkare enligt källor från USA. Al-qaida är fortfarande ett reellt hot men Syrien har nu blivit det globala centret för terroristverksamheter.

Enligt rapporter är Syrien numera grogrund för terrorism dit många individer söker sig för att delta i just terrorism. Flera länders regeringar oroas över att dessa individer sedan återvänder till sina “hemländer” i med gedigna kunskaper och erfarenheter i terrorism.

Danmark, Australien, USA och Kanada har officiellt uttryckt oro över just detta scenario. I Sverige har den klarsynte Svenska Dagbladet-journalisten Per Gudmundson genom sin blogg kontinuerligt rapporterat om “svenska” syrier som reser tillbaka till Syrien för att delta i kriget.

Att Syrien är en grogrund för terrorism är ingen överraskning eftersom landet just nu är inne i ett långvarigt inbördeskrig och sålunda har blivit ett högsäte för muslimska terroristgrupper. Medan många andra västländer, inte minst USA, Kanada och Australien, i princip inte släpper in några syrier ger, som vi redan vet, Sverige permanent uppehållstillstånd (PUT) till alla syrier som tar sig till Sverige.

Med tanke på att Syrien pekas ut som centrum för global terrorism kan man därför starkt ifrågasätta beslutet att tilldela PUT till alla syrier eftersom man rimligtvis kan anta att det slinker in en och annan terrorist i Sverige som ett direkt resultat av detta ogenomtänkta beslut. citat4

CITAT Syrien centrum för växande global terrorism Avpixlat 2014-05-06

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet  SD-Kuriren 2014-05-05

Sverigedemokraternas EU-kritiska partiprogram

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

SD vill ha ny EU-omröstning GP 2014-05-05

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

EU är en stor förlustaffär för Sverige DN, av Johnny Skalin (SD) 2014-04-30

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, artikel av Paula Bieler 2014-03-04 

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet  SD-kuriren, artikel av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia  SD-kuriren, artikel av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar;

Tobbes Medieblogg  Utrikespolitisk expert och bloggare

Det bästa med Bryssel  Dispatch International, insändare av Micke Carlsson 2014-04-23

Cecilia Wikström (FP) vill öppna EU:s gränser  Avpixlat 2014-04-16

Nigel Farage: inget stöd för Europas förenta stater  Avpixlat 2014-04-16

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

Farage krossar Clegg i debatt  Avpixlat (med länk till debatten) 2014-03-27

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Annonser