anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Tag Arkiv: Ensamkommandeindustrin

Missnöje när äldreboende tas över av “ensamkommande”

”ENSAMKOMMANDEINVASIONEN Äldreboendet Mosebacke i Vedevåg utanför Lindesberg kommer att göras om till ett boende för s.k. “ensamkommande flyktingbarn”. På måndagskvällen höll kommunens socialnämnd ett informationsmöte om planerna. Många Vedevågsbor hade sökt sig till det fullsatta mötet och missnöjet var stort.”

”Vid informationsmötet ifrågasatte många av Vedevågsborna att kommunen inte har råd med ett äldreboende på orten men att det finns pengar till ett boende för ensamkommande ungdomar.”

”Tilläggas kan att Lindesberg dras med ett stort budgetunderskott, inte minst beroende på kostnader för asyl- och anhörigmottagandet.”

CITAT Avpixlat 2014-04-02

H

tidning3 - Kopia

Missnöje när äldreboende tas över av “ensamkommande”  Avpixlat 2014-04-02

Ytterligare artiklar om ensamkommande;

Miljonrullning i ensamkommandeindustrin  Avpixlat 2014-03-15

Ensamkommandebluffen i siffror  Avpixlat 2013-10-09

Annonser

Miljonrullning i ensamkommandeindustrin

”ENSAMKOMMANDEINDUSTRIN Resurser i form av pengar och personal är sedan länge en ständig bristvara inom svensk vård och omsorg. Ingen regel utan undantag dock och i det här fallet heter undantaget “ensamkommande”. Det senaste exemplet på det kommer från Nora kommun.”

”Man kan också med hjälp av Noras kalkyl konstatera att varje “ensamkommande flyktingbarn” kostar landets skattebetalare nästan 1 miljon kronor per år. Det kommer flera tusen av dessa varje år till Sverige. Antalet ökar dessutom kraftigt för varje år. I kommuner där man inte själv kan ordna fram boenden läggs ensamkommande hanteringen dessutom ut på privat entreprenad och entreprenörerna kan enligt principen om tillgång och efterfrågan under rådande asyltryck ta ut ordentliga priser och en rejäl vinst i verksamheten. I de fallen stannar inte kostnaden per “ensamkommande” under miljonstrecket utan kan rasa iväg en bra bit ovanför det.”

(CITAT Avpixlat 2014-03-16)

H

tidning3 - Kopia

Miljonrullning i ensamkommandeindustrin  Avpixlat 2014-03-15

Ytterligare artiklar i ämnet;

Ensamkommandebluffen i siffror  Avpixlat 2013-10-09