anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Tag Arkiv: EU-parlamentsvalet

Vad har egentligen blivit bättre – tack vare EU?

citat4 - Kopia På Göteborgs-Postens debattsida den 9 maj publicerade Jasenko Selimovic och Cecilia Malmström en mycket EU-vänlig artikel om varför EU behövs och varför kritiken av den växande jättestaten är ”extremt närsynt”. Debattörerna utgör själva sinnebilden för ”svenska” politiker som sätter en blind tilltro till globala och överstatliga lösningar på samhällsområde efter samhällsområde.

Artikeln går att läsa i sin helhet på GP.se under den diffusa rubrikenVäldigt mycket har blivit bättre – tack vare EU. Man framhåller att många tidigare korrupta diktaturer har gått i en demokratisk riktning genom sitt inträde i EU. Att EU har stärkt medborgarnas friheter. Utan att nämna att processen även fungerar åt motsatt håll. Korruptionen inom EU är svindlande och är något som Cecilia Malmström själv har belyst i tidigare artiklar på just GP. Över 1 000 miljarder kronor försvinner i korruption årligen i Europa. Genom politisk och ekonomisk sammanvävning av korrupta och mindre korrumperade länder lämnar man vägen fri för en ökad spridning av korruptionen i samtliga EU-länder.

Att friheterna blivit fler rimmar illa med den alltmer tilltagande centraliseringen där beslutsprocessen flyttar längre och längre bort från medborgarna och deras demokratiskt valda företrädare till förmån för tjänstemän, byråkrater och politisk utsedda makthavare utan stöd från majoriteten. Endast 43 % av medborgarna valde att rösta i EU-valet 2009, varav många på ett EU-kritiskt alternativ. Ett demokratiskt underskott som verkar ha förbigått federalisterna Cecilia och Jasenko.

Vidare påstår våra kära författare att EU är nödvändigt för att stävja den organiserade brottsligheten. Man bortser helt från det faktum att det är den fria rörligheten inom EU som skapat dagens situation med obefintlig gränskontroll för identitetslösa kriminella ligor. Brottslingar från Baltikum och Östeuropa får fritt spelrum i tidigare trygga nationer, något som påpekats av rikspolischefen Bengt Svensson.

EU:s flyktingmottagande är tydligen ännu en storartad framgång för unionen. Människor lockas till Europa med falska löften om välstånd och frihet varav många dör på vägen, övriga ankommer till en kontinent som med goda skäl visar mycket liten entusiasm över deras ankomst. Är det att betrakta som en framgång är det skrämmande att begrunda vad för övriga ”framgångar” debattörerna planerar att sprida över Europa. citat4

CITAT Vad har egentligen blivit bättre – tack vare EU? Avpixlat 2014-05-12

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

SD vill ha ny EU-omröstning  GP 2014-05-05

EU är en stor förlustaffär för Sverige  DN, av Johnny Skalin (SD) 2014-04-30

Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, av Paula Bieler 2014-03-04 

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar;

Tobbes Medieblogg  Utrikespolitisk expert och bloggare

UKIP dundrar framåt Avpixlat 2014-05-11

Partiledardebatt inför Europaparlamentsvalet  Sveriges Riksdag 2014-05-07

Det bästa med Bryssel  Dispatch International, insändare av Micke Carlsson 2014-04-23

Cecilia Wikström (FP) vill öppna EU:s gränser  Avpixlat 2014-04-16

Nigel Farage: inget stöd för Europas förenta stater  Avpixlat 2014-04-16

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Annonser