anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Tag Arkiv: fler lärare

SD Eslöv kämpar för mindre skolklasser

Under Eslövs kommunfullmäktigemöte i februari behandlades ett medborgarförslag angående ett införande av maximalt 25 elever per skolklass. SD var självklart positiva till detta, men alla andra var emot det, något SD-gruppen anser gå stick i stäv med den politik Socialdemokraterna vill föra på riksnivå. Nedan följer SDs gruppledare Fredrik Ottesens anförande gällande frågan.

CITAT SD-Kuriren 2014-04-17

Detta har stöd i SD:s budget för 2014-2017 där skolan prioriteras och anslås många mer miljoner än i regeringens budget. Se citat nedan.

10.2 Skola 

Svensk skola står inför en rad olika utmaningar. Från att en gång ha varit en skola i världsklass har resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren. Samtidigt har skolan blivit stökigare, otryggare och mer segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta och i stället se en skola som kännetecknas av trygghet och studiero, men också av kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt ordning och reda. Vi vill se en skola som genomsyras av demokratiska värden och respekt för andras åsikter, en skola där kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras – inte bestraffas. Vi avser att genom ökad resurstilldelning och en rad genomgripande reformer verka för att svensk skola åter blir en skola i världsklass.

10.2 skola

CITAT Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017

H

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2018 (presenteras)

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017 (i sammandrag)

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017 (i sin helhet)

H

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

H

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om den svenska skolan;

Svenskfientlighet och dålig kvinnosyn på Malmöskola  Avpixlat 2014-04-15

Nytt fiasko för Sverige i ny PISA-rapport  Avpixlat 2014-04-01 

Tummen upp för lärlingssystem  SD-Kuriren 2014-01-20

Nedslående rapport om svensk skola  SD-Kuriren 2013-12-05