anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Tag Arkiv: Islamism i Sverige

Islamismen i Sverige frodas

citat4 - Kopia  ISLAMISM Ahmad Bin Sultan, boende i Malmö, kallar sig herren bilden. På hans Facebooksida får vi ta del av en sida av islam som sällan diskuteras i Sverige – eller förnekas.

Igår skrev Sultan om återkommande demonstrationer, och efterlyser hårdare tag.

Han får medhåll av en Abo Bilal som skriver: “l Ge oss en fatwa bror vi är redo”. Samme Bilal postar sedan vad som troligen är huset tillhörande den man som dömts för att ha attackerat en beslöjad kvinna i Malmö nyligen. Namn och bild på denna man har även Sultan postat och uppmanar folk att sprida vidare.

Abo Hamza Al Turki förordar nackskott. Borchalli Farouq skriver “gör dawa på den jävla kaffern”. Abu Dujaana: “Han ska bli slaktad”. Salahuddin Ayubi anser att man borde trampa på mannens huvud. AbdelFatah AbuMaidah menar att “islamofober”, ironiskt nog, kommer att brinna i helvetet med förtryckare och tyranner.

En Salahuddin Ayubi beklagar sig över att män och kvinnor står tillsammans på torgen och demonstrerar.

Från Mahmod Sadek kommer följande utfall mot alla icke-muslimer: “Må Allah förbanna sådana. Människor. Inshallah så ska vi krossa dom alla bi iznilah ya akhi. äckliga koffaren. Subbhanallah. Må. Allah hjälpa systrarna o bröderna som blir förnedrade av koffaren varige dag.!!”

Vi gissar att Sultans Facebooksida stängs ned kort efter denna publicering, alternativt rensas flitigt. Vill Säpo ha fler detaljer har vi dessa sparade. citat4

CITAT Avpixlat 2014-04-04

Kommentar till ovan: Det är skrämmande vilket besinningslös hat dessa  muslimer uppvisar när de uppmanar till våld, våld mot alla icke-muslimer i allmänhet och i synnerhet mot den person som friades från alla anklagelser om hatbrott. Det ”hatbrottsmålet” kan du läsa om via länken. När muslimer är så här fundamentalistiska och våldsamma personifierar de den farliga islamismen. Det är vedervärdigt att behöva läsa om sådana här hatutfall mot människor, mot icke-muslimer, mot svenskar, och det är vedervärdigt att vi i Sverige ska behöva se en sådan här utveckling, en sådan avart till demokrati vilket islamism är. Islamister visar sig tyvärr ofta vara just så här våldsamma och intoleranta mot allt och alla som säger dem emot. Denna deras förblindande (över)tro på att allt vad koranen och andra muslimer påstår och säger leder dem till denna intolerans, till våld och till elände för alla icke-muslimer. När dessa muslimer faller ut i detta hatande är det helt utan respekt, värdighet och ödmjukhet inför andra människor och landets (Sveriges) lagar. Denna intolerans mot demokrati som islamister uppvisar är oacceptabel i vårt demokratiska och i botten sekulariserade land Sverige och det blir därför så fel när dessa islamister vill ha sharia lagar (bokstavstrogna lagar utifrån koranen) då sharia är demokratins motsats. Om muslimer och islam vill ha respekt och förståelse är det nu läge för demokrati-bejakande muslimer att också visa sin avsky för dessa islamisters besinningslösa hat mot människor och demokrati.

H

tidning3 - Kopia

Islamismen i Sverige frodas  Avpixlat 2014-04-04

Ett axplock artiklar och nyheter om extremistiska islamister och attentat (bara från senaste månaden);

Invandrad muslim i USA åtalad för terrorism  Avpixlat 2014-04-04

Varning för överhängande risk för terrorism utfärdad i USA  Avpixlat 2014-04-02

Somalisk invandrare åtalad i Kanadas tredje terroristrättegång på kort tid  Avpixlat 2014-04-01

Återvändande Syrienjihadist förberedde terrordåd i Frankrike  Avpixlat 2014-03-18

Stort islamistiskt terrordåd avvärjdes i Kenya  Avpixlat 2014-03-18

Islamkonvertit i USA åtalad för planerad terrorism  Avpixlat 2014-03-18

Många kristna dödade i muslimsk massaker i Nigeria  Avpixlat 2014-03-18

Invandrad kanadensisk journalist varnar för ökad radikal islam  Avpixlat 2014-03-16

Islam akut hot mot Väst enligt invandrad muslimsk professor i Kanada  Avpixlat 2014-03-13

Muslimsk hatpredikant inbjuden till Sverige igen  Avpixlat 2014-03-12

Många döda i ny muslimsk terrorattack i Nigeria  Avpixlat 2014-03-05

Några tänkvärda kommentarer till artikeln ”Islamismen i Sverige frodas” på Avpixlat;

Robert Aschberg ska nu jaga ”näthatare”, men gör så VÄLDIGT selektivt… Och sen dessutom vägrar ta ansvar för sina handlingar. Här har vi verkligt grova näthatare, som dessutom är potentiellt beredda att genomföra det som uppmanas på dessa sidor. Var är ”trolljägarna” då?

Jag säger inget om att motarbeta näthat, men då ska det ske över hela linjen. Inte bara ”hatare” här, utan även vänsterextremister, extremistiska islamiter, alla. Detta är ett samhällsproblem. Ett stort problem som riskerar att gå överstyr. Här har vi en grupp extremistiska muslimer som hetsar varandra till att börja mörda. Dessutom personer som de tror är skyldiga. Men få reagerar. De enda som reagerar är de så kallade ”näthatarna på avpixlat” som vill få väck detta hat emot dem och väcka debatt. Sen att formuleringarna inte är de bästa ibland, det är en annan sak. Men problemet kvarstår, det finns mycket hat fram och tillbaka i vårt land, och det måste vi gemensamt motarbeta. /Max Payne.”

”Skrämmande vart vi är på väg. Varför vill stora massan inte stoppa den här skrämmande ”utvecklingen”? /Leon.”

H

ISLAM PÅ FRAMMARSCH

Nyligen har vi fått läsa om det havererade Försvarsmakten bl a med avsaknad av reservdelar för JAS-planen. Statsministern har viftat bort frågan och benämnt Förvarsmakten som ett ”särintresse”. Och i TV har vi betraktat försvarsministern Karin Enström som icke vet på vilket ben hon skall stå på. Att ryska jaktplan var framme och nosade vid Sveriges gräns, utan att de möttes av svenska JAS-plan, det berodde på att flottiljerna enbart var öppna mellan 08.00-17.00. Och se – helt plötsligt fanns ”lite pengar” i statskassan som kunde hamna hos Försvarsmakten.

Som vi vet har den allmänna värnplikten försvunnit. Utbildade soldater stampas inte ur marken. Utbildningstiden (MGU) varierar för manskapet 6-15 månader beroende på uppgift och befattning. En bataljon omfattar 800-1.000 man. Det tar c:a 16-18 år innan en överstelöjtnant kan lösa förelagda uppgifter.

sedan länge har ”mångfalden” omhuldats. För den skull har ett bönerum iordningställts inom Försvarsmakten högkvarter på Lidingövägen i Stockholm. Här finns Koranen att läsa för rättrogna men även Bibeln finns. Har ÖB läst Koranen? Nej – det har han givetvis inte hunnit med. Förmodligen gav FöD telefonledes besked att Koranen skulle anskaffas. Försvarsmakten ominriktas ej enbart bort från det gamla invasionsförsvaret mot ett insatsförsvar utan ominriktning sker även mot ett försvar med kulturell mångfald. Det innebär att muslimska troende måste beredas särskild kost och få permis för att fira avslutningen på ramadan.

islam har en egen doktrin, världslig och religiös makt är sammansmält. Den kolliderar med Försvarsmaktens doktrin. Vilken av dem kommer att gälla?

Sedan länge har främst socialdemokraterna och vänstern hårt drivit frågan om könsneutrala äktenskap. Homosexuella ska in i kyrkan och hand i hand marschera kyrkgången fram till prästen. Men ska homosexuella inte kunna gifta sig inom Islam? Varför inte samtidigt driva frågan om kvinnliga imamer? Den frågan kommer vänstern aldrig att våga driva. Då vet vänstern att de skulle hotas till livet, just på grund av att Koranen säger att homosexualitet är en svår synd, men den vetskapen är pinsam och skall helst förnekas. Men när pastor Åke Gren talade om Bibeln, homosexualitet och svår synd, ja då blev det åtal.

Vänsterns inställsamhet gentemot Islam förvånar. Fjäskandet är ologiskt och självbedrägeri. Hade vänstern krävt konvergens med såväl muslimer som kristna, hade vi kanske varit mindre förvånade, men nu är det inte så.

Inom Islam ska en kvinna bära en slöja. Men är det egentligen inte upp till kvinnan själv att välja att dölja sig eller ej? Så skulle en äkta feminist resonera. Men inte så – Mona Sahlin gärna sveper in sig i en slöja och visar sin respekt gentemot Islam.

Är Islam verkligen en fredsreligion som liberaler påstår? Att man betecknar en viss religion som fredlig det måste ju i analogins namn innebära att det finns religioner som är krigiska? Vilka är dessa då? Om det inte finns några, ”krigiska religioner”, då är det meningslöst att påstå att just Islam som en fredsreligion. Hur många fredliga respektive krigiska budskap finner vi i Koranen? De sistnämnda är i legio. Muhammed själv var en framgångsrik militär erövrare vilket inte på något sätt ger antydan om fred.

De som läst Nya testamentet, vet vad Jesus och Paulus sade och inte sade kommer att upptäcka att den bibliska skriften inte alls innehåller den våldsamhet som Koranen uppvisar. Det har vänstern elegant men ologiskt och bedrägligt försökt slingra sig förbi genom att fokusera på kristnas korståg, övergrepp mot egna undersåtar och andra befolkningar. Nu gäller det inte att studera vad skriften säger utan vad lärjungarna gör. Men ska man inte göra det samma när det gäller Islam? Nej, Islam är ett undantag – när det gäller Islam ska man studera skriften som ej alls får debatteras eller dissekeras om exempelvis Bin Ladin i sin levnad var en god muslim eller inte. Men när det gäller kristna erövrare – ja se då går det bra!

Men vad säger då Koranen själv om andra religioner och trosutövare? Koranen säger exempelvis att kristna är några av de uslaste varelserna på jorden? Jo, den säger så! Respektlösheten existerar i allra högsta grad inom ”fredsreligionen”. Att Koranen säger det ena stolligheten efter den andra, åsikter som direkt motsäger upplysningens idéer och vetenskapliga forskningsresultat, ja – det bortser man ifrån.

Kan Muhammed betraktas som en pedofil eftersom han gifte sig med en nioåring? Och stämmer det inte att imamer i Sverige betraktar nioåringar som könsmogna? Jo – det stämmer, och de facto att vigseln ägde rum vid nioårsåldern betyder att flickan var bortlovad redan tidigare, men det kan bortförklaras, bl a av Nalin Pekgul (dåvarande ordförande i socialdemokratiska kvinnoklubben). Antag att en ny påve hade gift sig med en nioåring. Hade inte vänstern rejält häcklat honom för det? Jo – men inte när det gäller Islam. Islam står på undantag.

I Sverige finns uppfattningen att islam, likt kristendom, är en religion i mängden. Men det är en grov missuppfattning. Islam har egna regler för; familj, äktenskap, barnuppfostran, skola, arv – ja i stort sett för hela samhällsordningen. Nu tillkommer ytterligare en komponent – fundamentalismen med militant inriktning

Vänstern älskar det som de kallar demokrati men helst ska direktdemokrati tillämpas. Det innebär att majoriteten av folket bestämmer i direkta folkomröstningar i olika sakfrågor över vad som ska ske i samhället. Men det gäller inte ifråga om Islam. Här ska helt plötsligt istället svenskarna integreras! Ska en långt större majoritet anpassas till en minoritet?

Ska inte svenska befolkningen först tillfrågas om Islam verkligen ska tryckas djupt in i det svenska samhället och förändra det? Nej – tydligen inte. Eljest borde det inte vara något problem att folkomrösta om fortsatt islamisering skall ske av Sverige. Men Islam är satt på undantag. Islam skulle inte sprida sig om det inte finns en efterfrågan, ungefär som när efterfrågan av Coca Cola ökar en varm sommardag. Och den efterfrågan är just vad som håller på att skapas genom en intensiv islamisering av Sverige!

Vi kan kritisera vänstern för dess monumentala okunnighet om Islam och gnugga oss i ögonen av förvåning av att läsa hur ologiskt vänstern resonerar om kristna respektive muslimer. Hur har det blivit så här? Troligtvis på grund av den långvariga konflikten mellan Israel, Palestina, muslimska länder och tredje världen. Vänstern betraktar USA som en imperialistisk utsugarmakt som stött Israel och bombat självständighetssträvande länder världen över.

Och har inte krigen beordrats av vita, kristna amerikanska män? Jo – därav har man kommit i konflikt med stora delar av muslimska befolkningar. USA är sålunda imperialistisk, USA är fienden, alltså måste man stödja fiendens fiende – Islam. Härav uppkommer synen att Israel bör bojkottas och fördömas, alltmedan grannländerna inte är eller har varit speciellt framsynta. Och är egentligen hela det västerländska samhället genomsyrat av vita, kristna mäns åsikter, eller i alla fall har varit? Jo – och det gäller att utrota dessa förhatliga influenser därav följer att Islam politiskt korrekt. Två fel ska bli ett rätt.

Enligt vänstern skall hela samhället förändras och ett nytt samhälle skall byggas, kallat det ”mångkulturella samhället” trots att socialismen ej någonsin lyckats visa upp ett enda i längden livskraftigt och funktionsdugligt samhälle. Islam har då blivit den hävstång som passar bra att använda och alliera sig med. Islam har en politiskt korrekt gräddfil. /Gustav_Ewald.”