anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Tag Arkiv: Massinvandring

Förvirrat resonemang om mångfald och tillväxt

citat4 - Kopia Vi vet sedan länge att den som propagerar för mångkultur och massinvandring, eller mot Sverigedemokraterna, inte behöver använda sig av någon logik eller några sammanhängande argument, då själva syftet anses vara tillräckligt för att bli publicerad.

I denna anda skriver idag Fredric Karén i SvD under rubriken ”Intolerans leder inte till tillväxt”. Vad han i själva verket gör, är att plocka upp den gamla tanken att en blandning av kulturer i sig, på ett magiskt sätt, skapar dynamik, kreativitet och tillväxt. Hans artikel blandar, som förväntat, äpplen och päron, och drar till med de mest bisarra exempel och slutsatser för att bevisa denna tes. Först etablerar han grundtanken, som vi hört förut, men aldrig fått bevisad:

”Historiskt har det visat sig att om man vill uppnå tillväxt och progression, som i sin tur leder till ett dynamiskt och välmående samhälle, är det betydligt bättre att ha tolerans som bärande politisk idé än tvärtom. Förutom att det är djupt inhumant att exkludera människor på grund av etnicitet, religion eller sexuell läggning kan man konstatera att det också hämmar ett samhälles ekonomiska utveckling.”

Inte heller jag tycker att exempelvis ett företag ska exkludera människor enligt de kriterier som nämns ovan, men de mycket diffusa tankarna kring att blandning i sig skapar tillväxt övertygar inte. Framför allt blir resonemanget mycket tveksamt när det appliceras på hela nationer. Vad Karén vill propagera för, är naturligtvis att en så stor invandring som möjligt, från så avlägsna kulturer som möjligt, kommer att skapa den mest gynnsamma ekonomiska utvecklingen för Sverige. Exemplen han lyfter fram är minst sagt bisarra. citat4

CITAT Förvirrat resonemang om mångfald och tillväxt Tobbes Medieblogg, av Tobias Svensson 2014-04-28

tidning3 - Kopia

Annonser

Massinvandringen kostar 100 miljarder per år men asylindustrin täljer guld

Invandringens kostnader är ca 100 miljarder kronor per år, vilket utgör ca 2,75% av BNP. Som referens till det stora beloppet kan sägas att den totala kostnaden per år för Sveriges hela sjukvård är ca 36 miljarder kr och Sveriges statsskuld är ca 1 250 miljarder kr. För källor på detta se citat nedan från artikel i SD-Kuriren vilken anger flera seriösa källor och beräkningar för invandringens kostnader per år.

citat4 - Kopia ..invandringen utgör en stor nettokostnad. Till exempel har professor Jan Ekberg, utredare på Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, i en studie kommit fram till att invandringen till Sverige innebär en årlig nettokostnad på 1,5-2 % av BNP. Det motsvarar enligt 2010 år BNP för Sverige omkring 49-66 miljarder kronor. Han har också sagt att ”det finns inga starka offentliga finansiella argument för invandring”. Det kan vara värt att nämna att Jan Tullberg, docent i företagsekonomi, har kritiserat Ekbergs siffror för att ligga i underkant och menade att 2,5-3 % av BNP är en mer korrekt siffra. Även den svenske ekonomen Tino Sanandaji, som är verksam vid University of Chicago, har kritiserat Ekbergs beräkningar för att ligga i underkant och har i en artikel i Svensk tidskrift slagit fast att: ”Det finns idag tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om invandringens påverkan på svensk ekonomi, och slutsatsen är inte glädjande. Invandringen från utanför Europa har fått påtagligt negativa effekter för samhällsekonomin.”

Professor Bo Södersten skrev på DN Debatt år 2003 (28 dec) att hans uppskattning var att kostnaden för invandringen till Sverige låg på ca 40-50 miljarder per år netto. Universitetslektor Lars Jansson skrev på Svd år 2002 att invandringen enligt hans beräkningar kostade 267 miljarder år 1999. Till detta kan läggas att den ansedda tidskriften The Economist i en artikel från 2003 konstaterar att invandringen haft betydande negativa konsekvenser för den svenska ekonomin.

Gällande vårt närområde kan nämnas att den statliga danska välfärdskommissionen i en studie fann att ca 75% av landets prognostiserad besparingsbehov skulle täckas genom ett stopp bara för den utomeuropeiska invandringen. Detta sägs motsvara 2,8% av BNP. För Sverige år 2010 skulle det innebära ca 90 miljarder. I en rapport från Nederländerna, som presenterades 2010, kom man fram till att en icke-västlig invandring på 25 000 personer skulle resultera i en kostnad på 7,2 miljarder Euro per år. citat4

CITAT SD-Kuriren SD-Kuriren granskar: Oss Allas påstådda punktering av påstådda myter om invandringen av Paula Bieler och Linus Bylund (SD) 2014-03-24

Men det är inte bara staten som har dryga kostnader för invandringen, även kommunernas kostnader för att upprätthålla välfärden stiger raskt uppåt i och med massinvandringen. Vad som dock inte är särskilt känt är att även kommuner har mycket stora lån, 500 miljarder kr, vilket är lika mycket som 40% av Sveriges statsskuld! Källor på det se citat nedan vilket refererar till Mats Dagerlind uppseendeväckande artikel.

citat4 - Kopia De svenska kommunernas enorma upplåning för att klara välfärden är något som det är i det närmaste knäpptyst om i den politiska debatten. Det är dock en allt högre tickande bomb. Inom ett år kommer kommunernas sammanlagda låneskuld att passera 500 miljarderstrecket. Det motsvarar som en jämförelse 40 procent av Sveriges statsskuld och är lika mycket pengar som bankerna i det krisande Spanien behövt i nödlån för att landets finansiella system inte helt ska bryta samman.

Komuninvests upplåning, företrädesvis på den internationella lånemarknaden, är idag uppe i svindlande 500 miljarder kronor. Bara under åren 2009–2012 ökade skuldberget med över 100 miljarder kronor, från 360 till 470 miljarder kronor, och ökningen fortsätter i oförminskad takt. Detta är pengar som kommunerna lånar för att ha råd att driva den kommunala kärnverksamheten: skola, omsorg, bostäder, energi osv och för att kunna betala ut försörjningsstöd.

Kommunerna fylls i allt högre grad av nyanlända asylanter och deras anhöriga, en majoritet med låg eller obefintlig utbildning. Under de första två åren får dessa sin grundförsörjning från staten i form av etableringsstöd. Endast en bråkdel av dem har dock kommit i egen försörjning när dessa två år förlöpt. Det stora flertalet bidragsförsörjs mångdubbelt längre, ofta bortemot 10 år, många tills de uppnått pensionsåldern. De växlar då över till det kommunala försörjningsstödet, dvs socialbidrag, som belastar kommunens skattkista direkt.

En invandrare som inte arbetar kostar inte bara bidragspengar. Vederbörande åsamkar i andra änden av budgeten också kommunen ett bortfall av skatteintäkter. Personen har samtidigt full tillgång till all kommunal skattefinansierad service. Även under de första två åren då staten skjuter till gör många kommuner ett minus genom att dessa pengar inte täcker vad mottagandet faktiskt totalt kostar kommunen.

Lösningen för många kommuner har blivit att låna allt större summor för att dölja att budgeten inte går ihop. Och nu är den samlade kommunala skulden alltså uppe i hisnande 500 miljarder kronor. citat4

CITAT Avpixlat Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån av Mats Dagerlind 2014-04-20

Så vilka är det som då ”täljer guld” och förser sig av alla dessa 100 miljarder kronor vilken invandringen kostar per år? Nedan ges citat från tre olika artiklar vilka belyser väl hur det har skapats en ”asylindustri”.

citat4 - Kopia Vi kan läsa på statens egen sida hur ett ensamkommande flyktingbarn i extremfall kan kosta upp till 16.000 kr per dygn. Hur går detta till? Hur kan det vara så dyrt? Pengarna går ju knappast ner i den ensamkommandes ficka. Det ligger inte heller i den ensamkommandes intresse att kosta skattebetalarna så mycket pengar, han har knappast bett om det.

Så det är inte invandrarnas fel för att migrationspolitiken är som den är, men vems fel är det egentligen? Politikerna,  jo självklart, men varför? Hur kom vi till det här? Vi tar pengarna från våra äldre, skär ner på sjukvården och annan välfärd och till råga på allt belånar vi oss för att upprätthålla världens mest extrema och galna flyktingpolitik, varför? Varför låter våra makthavare detta ske?

Follow the money. Om man inte vet varför så kan man alltid räkna med att det handlar om pengar. Asylindustrin omsätter gigantiska, nästan ofattbara summor pengar, och ju mer ansvarslös invandring vi får desto mer omsätter den. Många företag gör enorma förtjänster på Sveriges invandringspolitik och har starka intressen av att den fortsätter i samma anda eller rentav ökar. Man kan därför bara spekulera i vilken otroligt resursstark lobby som påverkar svenska politiker idag.

Jag funderade häromdagen. I kommunen där jag kandiderar har vi ett bolag som heter Baggium Vård & Behandling AB som i huvudsak sysslar med vård av ensamkommande flyktingbarn. Med en koll på internet kan man se att företaget omsatte mer än 194 miljoner år 2012 och gjorde ca 35 miljoner i vinst.

För något decennium sedan så kunde småföretagare vara med och tjäna pengar på asyltåget. Men numera har man stramat åt med regler som gör det i princip omöjligt för vanliga företagare att ta del av miljonregnen. Idag är det endast storföretag som kan vara med och lägga anbud på migrationsverkets lukrativa avtal. Vem tjänar på det? Inte är det asylsökare eller svenska skattebetalare iallafall. citat4

CITAT SD-Kuriren Det är inte invandrarens fel av Ilona Michalowski (läkare och SD-kandidat Mölndal) 2014-04-10

citat4 - Kopia För att sätta de svenska siffrorna i perspektiv kan det vara nyttigt att jämföra med Danmark som 2011 fick 282 asylansökningar från ensamkommande flyktingbarn. Av dessa fick 111 asyl. Året efter kom 355 och 55 fick asyl. Med andra ord ger Sverige asyl till 42 gånger så många ensamkommande som grannlandet, trots att Sveriges befolkning bara är dubbelt så stor. Varför är det så?

Lyssnar man till Sveriges politiska elit eller läser de svenska tidningarna, får man förklarat att Sverige är mycket människovänligare än Danmark.

Andra skulle förklara den dansk-svenska diskrepansen med bristande svensk verklighetsförankring. Svenskarna anser på allvar att det står i deras makt att rädda världen. De ska bara gå före så kommer andra oundvikligen att följa Sveriges goda exempel.

Det finns emellertid ytterligare en – och inte så upplyftande – förklaring till det svenska storsinnet: Nämligen att det ligger pengar i invandringen. Inte för skattebetalarna som ska betala för den, men för de företag, organisationer och enskilda personer som lever av att ta hand om invandrarna, och som därför har ett direkt intresse av att invandringen blir så stor som möjligt.

Det finns dock ingen anledning att förtvivla, för som Marx också påpekade kommer den ekonomiska verkligheten förr eller senare att bli uppenbar. Profithungern i det immigrationsindustriella komplexet är utan gräns, men det är inte skattebetalarnas betalningsförmåga. Och det kommer att bli avgörande. Den dag man inte kan plåga mer pengar ur Svensson kommer han utan tvekan att fråga sig varför han gick på invandringsprofitörernas bluff och varför han lyssnade till politiker och journalister som fyllde honom med nonsens. citat4

CITAT Dispatch International Ensamkommande flyktingbarn möter Karl Marx av Lars Hedegaard 2014-04-14

citat4 - Kopia Det förs en aktiv debatt om vinster i välfärden. Många anser att det är dåligt men konstigt nog så är det få som kritiserar vinster i migrationsindustrin som dränerar stat och kommun på stora pengar. En av de mer kända aktörerna är Bert Karlsson som från att ha varit en hård motståndare till svensk migrationspolitik nu vill skapa ett slags Ikea för asylboenden. Att han plötsligt blivit en vän till invandring är väl knappast svårt att förstå. Det finns miljoner att tjäna.

Enligt DN (24/1 2013) skenar kostnaden för provisoriska asylboenden och har tredubblats på senare tid. Att få ta del av dessa pengar är något som uppenbarligen är attraktivt. citat4

CITAT SvD Migrationsindustrin skapar stora vinster  av Håkan Lösnitz (SD) och David Lindh (SD) 2014-04-27

tidning3 - Kopia

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigt  Sverigedemokraternas valfilm

Jimmie Åkessons sommartal  SVT Play, 2014-08-02

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om massinvandring;

Venstre vill undvika en svensk situation  Avpixlat, 2014-08-06

Professor: Massinvandringen skadar Storbritannien  Avpixlat, 2014-08-05

Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån  Avpixlat, av Mats Dagerlind 2014-04-20

Rädslans kultur härskar i Sverige  Avpixlat, artikel av Gunnar Sandelin 2014-04-17

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

SD-Kuriren granskar: Oss Allas påstådda punktering av påstådda myter om invandringen  SD-Kuriren, av Paula Bieler (SD) och Linus Bylund (SD) 2014-03-24

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Fler artiklar och länkar om invandring här

Sista spiken i kistan för liberaliserad arbetskraftsinvandring

MISSLYCKANDE  Under pompa och ståt liberaliserade regeringen Reinfeldt tillsammans med Miljöpartiet i december 2008 reglerna för arbetskraftsinvandring. Nu står det klart att även denna åtgärd har misslyckats totalt då över hälften av dem som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare och stannar mer än två år söker asyl här.

Otaliga gånger har systemets brister uppmärksammats, bland annat i form av att svenska arbetstillstånd – precis som svenska pass – blivit en handelsvara på svarta marknaden och större delen av de som arbetskraftsinvandrar till Sverige inte besitter någon speciell spetskompetens utan bara bidrar till att ytterligare dumpa lönerna.

CITAT Sista spiken i kistan för liberaliserad arbetskraftsinvandring Avpixlat 2014-04-27

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar i frågan;

Kraftiga satsningar på småföretagen  Avpixlat, artikel av Oscar Sjöstedt (SD) 2014-04-24

Ingen begränsad arbetskraftsinvandring för S  Avpixlat 2014-04-04

Socialdemokraterna röstar emot sig själva  Avpixlat 2014-04-02

Sverigedemokraternas partiprogram för riktiga jobb

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

H

SD – enligt SD

På denna blogg citeras mycket och det kommer sig av att det så att säga är bäst att fråga någon som vet, och är det någon som vet vad någon står för är det personen/källan själv. Svårare än så är det inte, eller borde inte vara i alla fall. Praktexemplet för hur detta enkla och demokratiska förhållningssätt till kunskap inte praktiseras är medias och journalisters förhållning till SD. Här listas några lögnaktiga ställningstaganden mot SD, av folk och organisationer, som utan att veta något om SD, utan att fråga SD om vad SD tycker och står för, själva  hittar på en massa lögner om SD. Om man dessutom sprider lögnen vidare och uppmanar också andra att särbehandla SD negativt är man inget annat än en usel mobbare. Det är usla mobbare likt dem nedan som legitimerar det grova politiska våldet.

Skamlista på lögnare och mobbare;

Hotell- och restaurangfacket, ordförande (Stockholm) Jenny Bengtsson  Avpixlat 2014-04-18

Folkets hus och parker, styrelseordförande Annika Nilsson  Avpixlat 2014-04-14

SD-diskussion utan SD  Avpixlat (refererar till SVT-debatten nedan) 2014-04-07

”Hoppfullt att människor tar ställning mot Åkesson”  SVT 2014-04-08

Folkets hus och Parker bannlyser SD  Avpixlat 2014-04-14

Kommunal, förbundsordförande Annelie Nordström  Avpixlat 2014-04-08

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, ordförande Thomas Flodin  Avpixlat 2014-04-08

Vårdförbundet, förbundsordförande Sineva Ribeiro  Avpixlat 2014-04-08

Brandmän protesterar mot Åkessonbesök  Avpixlat 2014-04-07

Vision, förbundsordförande Annika Strandhäll  Avpixlat 2014-04-05

Nu ska sägas att i organisationerna ovan är det en handfull mobbare som påstår sig tala för hela organisationen, dvs de utgör bara en liten klick ”elit” som självsvåldigt påtagit sig rätten att tala för tusentals medlemmar när de förtalar och mobbar 1 miljon svenskar som ämnar rösta på Sverigedemokraterna. Dessa usla lögnare och mobbare borde skämmas, vilket deras tankeförmåga inte räcker till för att förstå. Dessa ordföranden och självsvåldiga talesmän svärtar ned sina hela organisationer, och det duger då inte att övriga tusentals medlemmar tiger, för de ger då sitt tysta samtycke till dessa vidriga lögner och mobbing. För ytterst är det vår demokrati vi alla måste värna och försvara om vi vill ha den kvar, och det innebär att också stå upp för allas demokrati och inte bara sin egen.

På liknande sätt är det med demonstrationer, ofta så kallade motdemonstrationer, där en liten andel av majoriteten skriker till sig all uppmärksamhet för att påtvinga andra den ”rätta” åsikten. Många antirasister som det så fint heter har ”gatans parlament” som sin plats för ”demokrati”. Där skriker de ut sitt hat mot allt och alla som säger dem emot, och dessa gaphalsar är ofta våldsbenägna, dvs allt annat än demokratiska. De mest våldsamma politiskt aktiva i Sverige hittar man i den autonoma vänstern, inom våldsorganisationer som AFA och Revolutionära fronten m.fl. Mobbing är också våld, våld mot människors åsikts- och yttrandefrihet, våld mot vår demokrati. Men mobbare som är politiskt korrekta kommer undan med detta då de står för de ”rätta åsikterna” och ”det fina” våldet.

Mobbare kommer med samma gamla lögner om SD, som att ”SD är rasistiskt”, ”SD skyller på invandrarna”, ”SD står inte för allas lika värde”. Men nu ska vi göra det som journalister inte gör, vi ska kontrollera källan dvs läsa i Sverigedemokraternas partiprogram vad SD står för.

Det här vill Sverigedemokraterna

Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

H

Varken ett höger- eller vänsterparti

Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

H

Våra Viktigaste frågor

Sverigedemokraternas viktigaste mål är att föra en ansvarsfull invandringspolitik, att ta krafttag mot brottsligheten och se till att de äldre får en trygg och värdig ålderdom. För att komma tillrätta med integrationen måste invandringen till Sverige kraftigt begränsas till en nivå där det finns möjlighet för invandrarna att anpassa sig till det svenska samhället. Dessutom ska flyktingpolitiken fokusera på att hjälpa så många som möjligt. Krafttag mot brottsligheten måste tas genom att Polis och rättsväsende ges större resurser att motverka och beivra brott. Dessutom ska straffen kraftigt skärpas för att stå i rimlig proportion till det begångna brottet. De äldre ges en trygg och värdig ålderdom genom att vården och omsorgen förbättras, maten får högre kvalitet och sociala aktiviteter erbjuds. Dessutom ska inte pension straffbeskattas.

CITAT Sverigedemokraternas hemsida ”Vår politik”

Nej men oj, fanns det ingen rasism i SD:s partiprogram. Det måste ordförandena i fackförbunden ovan totalt ha missat, trots att det är så här enkelt att kontrollera källan (SD:s partiprogram).

Mobbarnas alla lögner är därmed tillintetgjorda, och de framstår nu endast som de usla lögnare och mobbare de är.

Men så pratar vi om Sverige 2014, landet som alltmer blivit en demokratur. Sverige, landet där det är politiskt korrekt att mobba det demokratiska partiet Sverigedemokraterna och alla som sympatiserar med partiets politik. Det spelar alltså ingen roll att du inte framför några som helst rasistiska eller främlingsfientliga åsikter, bara det att antyda en önskan om att vilja minska dagens ansvarslösa massinvandring är skäl nog för att bli stämplad som rasist och fritt villebråd för mobbing eller politiskt våld. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) borde om någon vara mycket tydlig i sitt avståndstagande från politiskt våld, men icke. För ni minns väl Fredrik Reinfeldts uttalande september 2010 efter en allvarlig knivattack mot SD-politikern David von Arnold Antoni, då Fredrik Reinfeldt sa;

– Jag tar avstånd från alla former av våld och hot. Men vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer, sa Fredrik Reinfeldt.

CITAT Expressen, statsminister Fredrik Reinfeldt (M) uttalande 2010-10-15

H

Flyktingar hjälps bäst i sina närområden

Då man diskuterar invandring och flyktingar är det också rimligt att fråga sig hur ett land bäst hjälper dessa. För det första är viktigt att ha klart för sig att invandringen till Sverige mest består av anhöriginvandring och av invandrare som mer söker sig ett bättre liv, inte minst ekonomiskt. Endast ca 6% av alla invandrare har flyktingstatus enligt Genèvekonventionens definition. Utöver det faktumet är också själva asylprocessen mycket godtycklig (rättsosäker) då över 90% av alla som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige inte har ett pass att identifiera sig med! Man bör då fråga sig om det är rättssäkert och ansvarsfullt av Sverige som land att bevilja uppehållstillstånd till människor vi inte vet vilka de är. Endast naiva kan påstå att uteblivna gränskontroller och passkontroller inte ger fri passage också för kriminella. Sverigedemokraterna har tydligt deklarerat i sitt partiprogram att flyktingar bäst hjälps i sina närområden, framförallt med hjälp av flyktingorgandet UNHCR.

Några dokument och artiklar som beskriver SD:s flyktingpolitik;

Sverigedemokraternas flyktingpolitik  Sverigedemokraternas hemsida

På besök i flyktingars vardag  SD-Kuriren, Björn Söder 2014-04-07

Bistånd handlar om pengar  SD-Kuriren, Markus Wiechel 2013-10-22

Paradoxal flyktingpolitik  SD-Kuriren, Markus Wiechel 2013-10-09

H

citat4 - Kopia Sverigedemokraterna betonar ofta vikten av att hjälpa världens flyktingar genom ökat stöd till främst UNHCR. För att studera flyktingsituationen på plats och förhöra sig om hur det verkligen fungerar i ett flyktingläger reste en delegation från SD till Jordanien i slutet av mars.

Konflikten i Syrien har orsakat en stor flyktingström och grannländer som Jordanien, Turkiet och Libanon har fått ta ett mycket stort ansvar genom att ta emot flyktingarna. Det är också till dessa länder som de flesta har sökt sig.

I september 2013 beslutade Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer, att syriska flyktingar som lyckats ta sig till Sverige skall beviljas permanenta uppehållstillstånd oavsett skyddsskäl. Sedan beslutet har antalet syrier som sökt sig till Sverige ökat markant.

Man kan då ställa sig frågan om Sverige gör rätt? FN uppskattar att över två miljoner flytt till grannländerna och 6,5 miljoner är på flykt inom landet. Är det då verkligen det bästa sättet att hjälpa människor i nöd genom att låta de få (i förhållande till det totala antalet) som har möjlighet att ta sig hela vägen till landet i norr komma hit och bevilja dem permanent livslång försörjning här? Är det så man använder de ekonomiska resurserna på bästa sätt och hjälper så många människor i nöd som möjligt?

Sverigedemokraterna har länge svarat nej på dessa frågor. Partiets utgångspunkt har hela tiden varit att möjliggöra riktig flyktingpolitik genom att fokusera Sveriges begränsade resurser till konfliktområdenas närhet. Dels är det där de mest utsatta flyktingarna finns – de som inte har råd att köpa sig resor genom halva jordklotet till landet i norr – dels gör också varje enskild krona mer nytta. Inte minst i Syrien, hävdar SD, skulle FN:s flyktingorgan UNHCR kunna göra väldigt mycket nytta med mer resurser. citat4

CITAT SD-Kuriren På besök i flyktingars vardag  artikel av Björn Söder 2014-04-07

H

Sveriges invandring har sedan länge passerat vad som är möjligt att hantera och integrera. Den sedan många år pågående massinvandringen i Sverige har dock, till de politiskt korrektas förtret, orsakat den alltmer svår dolda sanningen att våra svenska städer håller på att upplösas, balkaniseras, för att i allt högre grad utgöras av en islamisk befolkning. En islamisk befolkning som inte sällan hyser en fundamentalistisk och odemokratisk livsideologi, och ofta utgörs av människor från Mena-länderna vars kultur och utbildningsnivå står som allra längst ifrån västvärldens högutvecklade informationssamhälle, vilket lett till stora svårigheter med integrering och arbetslöshetDet är fullständigt ansvarslöst att som nu fortsätta att fylla på det sociala utanförskapet med alla grava problem det medför. I bästa fall ”bara” enorma problem, med ännu fler utanförskapsområden (i klartext ghetton), men ytterst riskerar en balkanisering att underminera hela vårt samhälle. Den här oroväckande bilden av Sveriges utveckling har framförts av Niall Ferguson, professor i historia vid Harvard universitetet i USA, och rankad som en av världens ledande intellektuella (enligt MIT Technology Review). Nial Fergusson var i Almedalen 2013 och gav där en intervju för tidningen NEO.

När Niall Ferguson besökte Almedalen i somras berättade medierna efteråt att han hyllat den svenska ekonomin. I samtal med Neo ger han en annan bild av Sveriges och Europas framtid. Sverige kan inte längre försvara sig militärt. Vi håller på att skapa en permanent klass av människor som aldrig kommer att kunna försörja sig. Städerna hotar att explodera i våld. Och alldeles för få vågar prata om problemen. Möt en av världens främsta intellektuella som själv lämnat Europa.

CITAT tidningen NEO ”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER” nr 5/6  2013

Så för att komma tillrätta med Sveriges välfärd, arbetsmarknad och stabilitet krävs en kraftigt minskad invandring. Sverigedemokraterna är det enda parti som hörsammar dessa allvarens ord och därför vill minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent, och hur görs då detta?

SD:s ekonomisk-politisk talesperson Sven-Olof Sällström har låtit publicera en artikel som också är en replik och svar till Helena Riviére (fd. moderat riksdagsledamot) där han förklarar hur en minskning av Sveriges invandring kan realiseras.

citat4 - Kopia Sverigedemokraterna vill mycket riktigt förändra den politiska inriktningen i Sverige. Vi tycker i högsta grad att frågor om invandring, integration och gränskontroll ska ligga på nationell nivå och inte på EU-nivå.

Helena Riviére är dock helt felt ute när hon påstår att Sverigedemokraterna skulle behöva bryta mot internationella konventioner, exempelvis Dublinförordningen, eller urholka asylrätten för att driva igenom partiets politik. Dublinförordningen säger att en asylsökande ska få sin sak prövad i det första EU/EES-land denne kommer till. Intressant att notera är då att hela 70 procent av alla asylsökande till Sverige kommer hit landvägen, och alltså med geografisk nödvändighet passerat minst ett annat sådant land, och följaktligen torde få sin asylsak prövad där och inte i Sverige, om förordningens intentioner ska gälla. Av övriga 30 procent uppskattar Migrationsverket att många kommer från andra EU/EES-länder. Problemet är att Sverige mer eller mindre ensidigt valt att göra ett avsteg från Dublinförordningen och prövar ärenden i Sverige trots att de inte borde prövas här.

Det europeiska direktivet om rätt till familjeåterförening stipulerar vilka krav som kan ställas på anhöriginvandring. Dessa innefattar bland annat att anknytningspersonen åtar sig fullt försörjningsansvar för eventuella familjemedlemmar, kan uppvisa en bostad av rimlig storlek samt har en försäkring som täcker allt sådant som normalt täcks för svenska medborgare. Även här har regeringen valt att tolka direktivet på det mest kravlösa sätt. En striktare tolkning av direktivet samt en återgång till Dublinförordningens intentioner skulle alltså effektivt minska såväl asyl- som anhöriginvandring. Dessa är två exempel där Sverige, genom att leva upp till internationella konventioner, kan minska invandringens omfattning.

Slutligen, om Sverige skulle minska asylinvandringen i enlighet med vad Sverigedemokraterna föreslår så skulle vi landa på ganska exakt samma nivåer som i Finland. Vän av ordning frågar sig då vilka internationella konventioner Sverige ensidigt har undertecknat som tvingar fram massinvandring hit, när vårt östra grannland tydligen har alla möjligheter i världen att föra en mer ansvarsfull invandringspolitik? citat4

CITAT SvD Så kan vi minska invandringen artikel av Sven-Olof Sällström (SD) 2013-12-15

Sverigedemokraterna är således det enda riksdagsparti som vill minska invandringen till rimliga nivåer, och som konsekvent har argumenterat för detta utifrån hur verkligheten ser ut, och har påvisat vilka allvarliga konsekvenser som följer för Sverige om vi fortsätter med dagens oansvariga massinvandring. Vad gäller politik för den sociala välfärden är SD ett mittenparti. I Jimmie Åkessons debattartikel i Expressen december 2013 replikerar Jimmie Åkesson vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt för dennes påstående att SD skulle vara ett högerparti, där Jimmie Åkesson tydligt klargör att SD är ett mittenparti;

citat4 - Kopia Sverigedemokraterna är i den ekonomiska politiken ett mittenparti. Vi säger tydligt nej till Sjöstedts skattehöjarpolitik som skulle slå hårt mot vanliga löntagare och barnfamiljer. Inte ens när man dött kommer man undan Sjöstedt som även vill återinföra såväl arv- som gåvoskatt. Vi säger samtidigt nej till den borgerliga lönedumpningspolitiken. När det gäller a-kassan har Sverigedemokraterna hela tiden varit tydliga med att vi vill höja taket.

I Sverigedemokraternas budgetförslag går enligt Riksdagens utredningstjänst 80 procent av satsningarna till den delen av befolkningen med lägst inkomster. Omkring 70 procent av satsningarna går till kvinnor. Vi skjuter till pengar till vården, skolan, äldreomsorgen och till pensionärerna. Vi gör detta utan att höja skatten för vanligt folk.

I stället väljer vi att prioritera annorlunda vad gäller invandringspolitiken. Sjöstedt, Löfven och Fridolin vill fortsätta med en mycket kostsam och oansvarig invandringspolitik. Detta tvingar dem till stora skattehöjningar för att kunna finansiera löften om stärkt välfärd.citat4

CITAT Expressen Sverigedemokraterna är ett mittenparti artikel av Jimmie Åkesson (SD) 2013-12-06

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valen 2014 !

Sverigedemokraterna

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas EU-kritiska partiprogram

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

tidning3 - Kopia

Artiklar som citeras, refereras eller är allmänt intressanta;

Rädslans kultur härskar i Sverige  Avpixlat, artikel av Gunnar Sandelin 2014-04-17

Cecilia Wikström (FP) vill öppna EU:s gränser  Avpixlat 2014-04-16

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

Att våga stå upp för det man tror på  Ilona Michalowski, läkare och SD kommunfullmäktigekandidat, blogginlägg 2014-04-07

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

Se igenom den stora skendebatten  Avpixlat, insändare av signatur ”Markeramera” 2014-03-14

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Syrianska bröder dödades vid släktfejd i Norrköping

citat4 - Kopia DET INVANDRADE VÅLDET Vid 22-tiden på måndagskvällen larmades SOS Alarm om att en våldsam gänguppgörelse pågick i invandrartäta Hageby i Norrköping. Polisen kunde på plats konstatera att skjutvapen och knivar använts och att flera personer var skadade, två av dem så allvarligt att de senare avled. Den hypotes polisen arbetar utifrån är att det rör sig om en släktfejd mellan syrianska klaner.

Fem ambulanser fick rycka ut och föra sex skjutna och knivskurna gängmedlemmar till sjukhus. Fem av dem var allvarligt skadade och två av dessa har avlidit av sina skador. De två avlidna ska enligt uppgift vara bröder och ha syrianskt ursprung. Virrevisjukhuset tvingades förstärka säkerheten kraftigt då risk förelåg för nya bråk mellan anhöriga, släktingar och hämndlystna gängmedlemmar.

Ett vittne berättar att 30-40 personer var inblandade i fejden och hur personer anlände i bil med knivar och skjutvapen som delades ut till andra på platsen. Därefter vidtog, enligt vittnet, rena slakten med knivskärningar i buken och skott rakt mot hjärtat.

Brottsplatsområdet spärrades av för teknisk undersökning. Fem personer från de rivaliserande klanerna har gripits och anhållits misstänkta för inblandning i uppgörelsen. Två av de anhållna är misstänkta för mord.

Norrköping har i den utomvästliga massinvandringens spår drabbats av allt större problem med gängkriminalitet. Flera spektakulära uppgörelser med vapen i hand på öppen gata har förekommit. citat4

CITAT Avpixlat Syrianska bröder dödades vid släktfejd i Norrköping 2014-04-21

H

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

H

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

H

tidning3 - Kopia

Ett axplock av nyheter om skottlossning etc. senaste veckorna;

Årets 19:e skottlossning i Göteborg under natten  Avpixlat 2014-04-19

Årets 18:e skottlossning i Göteborg på onsdagskvällen  Avpixlat 2014-04-18

Tre personer gripna i Malmö efter skottdrama  Avpixlat 2014-04-04

En skadad vid ny gängskjutning i Göteborg på lördagskvällen  Avpixlat 2014-03-30

Skottdrama på syrisk bröllopsfest i Linköping  Avpixlat 2014-03-30

En skadad efter ännu en skottlossning i Göteborg  Avpixlat 2014-03-29

En skadad efter ny skottlossning i Göteborg  Avpixlat 2014-03-24

Gängskjutning i Helsingborg, en person skadad  Avpixlat 2014-03-23

Två skadade efter nya skottlossningar i Göteborg  Avpixlat 2014-03-20

Stockholm: Ung invandrare pistolhotade spärrvakt i t-banan  Avpixlat 2014-03-19

Ännu en skottlossning i Biskopsgården på onsdagskvällen  Avpixlat 2014-03-13

Nya skottlossningar i invandrartäta Biskopsgården  Avpixlat 2014-03-11

Integration av utomvästliga invandrare går dåligt i Danmark

citat4 - Kopia DANMARK / INTEGRATIONSFIASKO Det finns en föreställning om att integrationen av invandrare från utomvästliga länder och deras barn med tiden ska bli bättre och bättre. Tyvärr är det inte så. Den övergripande bilden är att problemen med integrationen består för dessa grupper och t o m förvärras när det gäller sysselsättning och kriminalitet.

Gruppen utomvästliga invandrare uppvisar samtidigt stora skillnader inbördes beroende på kultur, religion och historia. Det är exempelvis mycket stor skillnad i sysselsättningsgrad mellan somalier (23%) och thailändare (63%). Purdanskar har en sysselsättningsgrad på 73%. När det gäller kriminalitet syns samma mönster. Libaneser begår t ex mer än tre gånger så många brott som infödda danskar medan kineser t o m begår färre brott än purdanskar.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Människors ursprung, kultur och religion påverkar i hög grad hur väl de som invandrare kan anpassa sig till och fungera i ett västerländskt samhälle. Integrationsprognosen är dyster för flera av de grupper som idag dominerar invandringen till Europa. I flera fall gäller det även andra generationens invandrare som t o m kan uppvisa ännu sämre siffror när det gäller sysselsättning och kriminalitet än sina föräldrar. citat4

CITAT Avpixlat Integration av utomvästliga invandrare går dåligt i Danmark 2014-04-19

H

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring  

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

H

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

H

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om Sveriges massinvandring;

Cecilia Wikström (FP) vill öppna EU:s gränser  Avpixlat 2014-04-16

Nigel Farage: inget stöd för Europas förenta stater  Avpixlat 2014-04-16

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

Farage krossar Clegg i debatt  Avpixlat (med länk till debatten) 2014-03-27

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Rädslans kultur härskar i Sverige

citat4 - Kopia EXTREMA SVERIGE I artiklar och tv-inslag berättas det om extrema Sverige, där den politiska korrektheten blivit ny inofficiell statsreligion och få vågar betala priset för att tala fritt. Politiker som värnar det egna landet och dess befolkning kallas “fascister” och allt som avviker från konsensus är “rasism”. Samtidigt diskuterar så kallade antirasister “rasifiering” och genuspedagoger hittar ständigt på nya problem som inte finns.

Sverige är extremt, och är ett märkligt undantag i världen. Trots att invandringspolitiken havererat flera gånger om fortsätter nya rekord att sättas varje år, och balkaniseringen kommer allt närmare. Alla politiska partier utom ett hävdar bestämt att det hela funkar jättebra och att det är en enorm berikning för Sverige.

Media består av en rödgrön sörja som bor och lever segregerat samtidigt som de försöker uppfostra resten av befolkningen att tycka och tänka som dem. Nepotismen är total och de akut behövda granskningarna och debatterna uteblir.

Gunnar Sandelin är journalist med ett förflutet på SVT, socionom och författare. I ett flertal texter under de senaste åren har han beskrivit den absurda situationen i Sverige, och idag publiceras hans senaste text i danska Politiken där debattklimatet som bekant är bra mycket sundare.

Avpixlat erbjuder här en svensk version av texten som refuserades av svenska tidningar, men alltså Politiken tog in. citat4

CITAT Avpixlat 2014-04-17

H

tidning3 - Kopia

Rädslans kultur härskar i Sverige  Avpixlat, artikel av Gunnar Sandelin 2014-04-17

Ytterligare artiklar i ämnet;

Cecilia Wikström (FP) vill öppna EU:s gränser  Avpixlat 2014-04-16

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

Fel åsikter – utesluts ur Röda Korset trots nio års ideellt arbete  Nyheter Idag, artikel av Chang Frick 2014-04-10

Att våga stå upp för det man tror på  Ilona Michalowski, läkare och SD kommunfullmäktigekandidat, blogginlägg 2014-04-07

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

Se igenom den stora skendebatten  Avpixlat, insändare av signatur ”Markeramera” 2014-03-14

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Brevbärare attackerade i Flemingsberg igen

MÅNGKULTUR Flemingsberg är en kommundel i Huddinge kommun, Stockholms län, med hög andel invandrare. För ca ett år sedan stoppades postgången på ökända Terapivägen efter hot mot brevbärare, som sedermera utrustades med överfallslarm. Och nu stoppas brevbäringen igen.

Omkring 1 000 hushåll på Terapivägen drabbas efter att brevbärarna fått ägg kastade på sig och skyddsombudet utfärdat ett skyddsstopp. De boende får nu, precis som sist, istället själva hämta sin post på ett utlämningsställe.

CITAT Avpixlat 2014-04-17

H

tidning3 - Kopia

Brevbärare attackerade i Flemingsberg igen  Avpixlat 2014-04-15

Ett axplock av tidigare nyheter om vandalisering;

”Ungdomar” vandaliserade fritidsgård i Husby  Avpixlat 2014-04-16

Anlagda bilbränder i Västerås  Avpixlat 2014-02-29

Bilbränder i Landskrona  Avpixlat 2014-02-29

Nya bilbränder i Rosengård  Avpixlat 2014-02-26

Bilbränderna – en fluga som kommit för att stanna  Avpixlat 2014-02-05

Ungdomsgäng vandaliserade bussar i Kista  Avpixlat 2014-01-11

Några läsvärda kommentarer till artikeln ”Brevbärare attackerade i Flemingsberg igen” på Avpixlat;

Som sagt får vi det samhälle som vi röstar fram. En röst på partierna i 7-klövern är bekräftelse på att massinvandringen kan fortsätta. Ni vet detta. SD 2014 /Busaren.”

Jag mår illa när jag hör folk som gnäller över utvecklingen och sen när man frågar vilka dom röstar på så svarar dom Folkpartiet eller liknande.. Men varför gnäller du då? Dom förespråkar ju det Sverige vi i rasande tempo rör oss mot!?! Alla som röstar 7-klöver är skyldiga till utvecklingen i Sverige och vore dom bara aningens intresserade av politik så skulle dom aldrig rösta som dom gör! Tyvärr så orkar inte folk bry sig annat om sig själva… /Runkard.”

Det mångkulturella samhället fungerar lika bra som ett samhälle som tillåter vänster och högertrafik samtidigt! /Hurkul.”

” ”– Det sprids en sorts föreställning att det mångkulturella samhället inte fungerar. Och det ropas på stramare regler och kulturell likriktning. Våra motmedel måste vara att visa att det mångkulturella samhället fungerar bättre. Det är ett mer spännande och mer intressant samhälle.”
CITAT Fredrik Reinfeldt 2007-11-29
Mannen, myten, lögnen. /MatsLarsson007.”

Det mångKRIMINELLA Sverige kommer att bli betydligt mer mångKRIMINELLT eftersom ca 90 % av befolkningen vill ha ännu mer importerad mångKRIMINALITET av någon outgrundlig anledning. /2468Motorway.”

”Jobbade med en invandrarkille från Flemingsberg för ett par år sedan. Han berättade precis om hur det var där. Folk, i synnerhet kvinnor, som bott där i decennier men knappt kan säga hej på svenska, hur det knappt fanns några svenskar, och om hur många invandrare, istället för att skaffa arbete, jobbar svart hos sina egna på diverse ställen i området. Han berättade också om hur det fått öknamnet ”Lilla Bagdad”. /Vasaknacke.”

Sverige vill ju ha ”mångkultur” då blir det så här, och framtiden kommer att bli ännu värre om inte ”massinvandringen” stoppas!!! Som svensk borde man faktiskt tänka efter, medan man ännu har makten /majoriteten i landet, om några år är det försent!!!! /hva410e.”

Cecilia Wikström (FP) vill öppna EU:s gränser

MASSINVANDRINGEN  EU-parlamentarikern och prästen Cecilia Wikström (FP) ger prov på varför EU-valet nästa månad är minst lika viktigt som riksdagsvalet då hon vill öppna upp EU:s gränser på ännu vidare gavel och ytterligare destabilisera de redan sargade EU-länderna där stor arbetslöshet och fattigdom råder på sina håll.

CITAT Avpixlat 2014-04-16

H

tidning3 - Kopia

Cecilia Wikström (FP) vill öppna EU:s gränser  Avpixlat 2014-04-16

Ytterligare artiklar om EU och invandring;

Nigel Farage: inget stöd för Europas förenta stater  Avpixlat 2014-04-16

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

Farage krossar Clegg i debatt  Avpixlat (med länk till debatten) 2014-03-27

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

 

 

Om Sverige 2014, Orwell 1984 och barns simkunnighet

KRÖNIKA Som alla upplysta vet är det i Sverige 2014 helt i sin ordning att ljuga om invandringen om man gör det i syfte att skönmåla den. Att tala sanning om invandringen är däremot något extremt fult eftersom sanningen ofta är obekväm, politiskt inkorrekt och inte ger stöd åt den förda massinvandringspolitiken.

CITAT Avpixlat, artikel av Mats Dagerlind 2014-04-16

H

tidning3 - Kopia

Om Sverige 2014, Orwell 1984 och barns simkunnighet  Avpixlat, artikel av Mats Dagerlind 2014-04-16

Ytterligare artiklar om massinvandring och konsekvenser;

Vafaan!  Avpixlat, artikel av Björn Norström 2014-04-08

Multikulti-spöket hemsöker oss  Avpixlat, artikel av signaturen Sunnyman6  2014-04-08

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

Malmö går 4,5 miljarder back  Bloggen ”Petterssons gör skillnad” 2014-04-04

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning  Avpixlat 2014-04-03

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”Multikulturalismen är en lögn!”, ”Multikulturalismen är död!”  Axess-seminariet: ”Integrationspolitikens tillkortakommanden” (uppladdat på Youtube) 2011-07-05

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Grov överrepresentation av män bland asylsökande

MASSINVANDRINGEN Bilderna föreställande så kallade ensamkommande flyktingbarn visar i stort sett alltid män, och statistik från Migrationsverket bekräftar nu att männen verkligen är grovt överrepresenterade i invandringen till Sverige.

Under årets första tre månader ansökte 12 975 personer om asyl i Sverige, varav 8 752 var män och 4 223 kvinnor. Männen är i majoritet oavsett ursprungsland, men i vissa fall är den manliga dominansen näst intill total. Detta gäller exempelvis Nordafrika – 116 algeriska och 196 marockanska medborgare har hittills i år sökt asyl, bland dessa var fem respektive 14 kvinnor.

– Många flyr från länder som vi uppfattar som väldigt patriarkala och där är det naturligt att det är männen som agerar och lämnar hemmet medan kvinnorna stannar med barnen, säger Maria Appelqvist, universitetslektor vid Malmö högskola.

Det var först på 1990-talet statistik över asylsökandes könstillhörighet började föras, och den grova överrepresentationen förklaras med att männen har försörjningsansvaret i familjen. Väl i Sverige ansluter sedan fru och barn.

Bland så kallade ensamkommande flyktingbarn har 830 av de 999 som kommit hittills i år varit män och 169 kvinnor. Vanligaste ursprungsländerna är Afghanistan, Somalia och Syrien.

CITAT Avpixlat 2014-04-15

H

tidning3 - Kopia

Grov överrepresentation av män bland asylsökande  Avpixlat 2014-04-15

Ytterligare artiklar om massinvandring och konsekvenser;

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

Vafaan!  Avpixlat, artikel av Björn Norström 2014-04-08

Multikulti-spöket hemsöker oss  Avpixlat, artikel av signaturen Sunnyman6  2014-04-08

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

Malmö går 4,5 miljarder back  Bloggen ”Petterssons gör skillnad” 2014-04-04

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning  Avpixlat 2014-04-03

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”Multikulturalismen är en lögn!”, ”Multikulturalismen är död!”  Axess-seminariet: ”Integrationspolitikens tillkortakommanden” (uppladdat på Youtube) 2011-07-05

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Några intressanta kommentarer till artikeln ”Grov överrepresentation av män bland asylsökande” på Avpixlat;

”När det råder krig och ofärdstider är det kutym att barn, kvinnor, och åldringar, i nämnd ordning, skickas i säkerhet, medan männen i vapenför ålder in i det längsta stannar kvar och försöker reda upp situationen, i värsta fall med livet som insats. Vid kolonisation av främmande länder är det kutym att männen i vapenför ålder bildar en förtrupp, och att kvinnor, barn, och eventuellt även åldringar ansluter senare, när männen har fått kontroll på läget, och ordnat trygga förhållanden. Tittar man på könsfördelningen hos de invandrare som kommer till Sverige så är det ganska uppenbart vilken typ av invandring det handlar om… /KGFF.”

Muslimska män flyr, kvinnorna stannar kvar med barnen…. säger en hel del om Islam!!! /hva410e.”

Hade Titanic varit ett muslimskt fartyg så hade det varit ungkarlarna i livbåtarna först. /Maine Coone.”

”Sverige har ett enormt överskott på män/pojkar i alla årskullar upp till 60 år, närmare bestämt ett överskott på drygt 197 000 män/pojkar räknat från senaste årsskiftet, vilket inte inkluderar illegala vilket sannolikt också är fler män, kanske tiotusentals till. Det skapar ett ostabilt samhälle med många ”rastlösa” män som inte kan träffa någon, och mer konkurrans och stress för alla män. Det blir värre för varje dag med alla nya båtlaster av unga aggressiva män som stiger i land. Det är lustigt att det betraktas som ett vulgärt och felaktigt argument att ”de tar våra tjejer” när det i själva verket är 100% sant med stöd i kalla hårda fakta (hur kan en mansdominerad invandring inte innebära det?), men det värsta är ändå att det skapar instabilitet som drabbar alla män *och* kvinnor. Här är siffrorna från SCB över fördelningen:       http://www.scb.se/sv_/Hitta-st…      /Nordanvind.”

”Ja, det där med att invandrare ”tar” svenska kvinnor var ju något man förr skrattade åt och tyckte lät otroligt löjligt och rasistiskt – men det har ju faktiskt visat sig stämma. Dels är det betydligt fler män som kommer hit, dels är de ogifta invandrarkvinnorna i regel förbjuden frukt för svenska män medan invandrarkillarna i högre grad bestämmer själva. Ofta leker de lite med de villiga, naiva svenska tjejerna innan det är dags att stadga sig – varpå man beställer hit en ordentlig, dygdig flicka från hemlandet. Statistiken ljuger inte – svenska män får allt svårare att hitta en partner i Sverige. Inte så konstigt kanske att många i stället söker sig till giftaslystna thailändskor och ryskor – men då brukar det bli ett j-a liv om ”postorderfruar”, ”sexslavar” etc. Hånet mot svenska män känner inga gränser. /Frej.”

”Under andra världskriget och framför allt finska vinterkriget så var det barn och i viss mån kvinnor vi tog hand om. De finska männen var riktiga karlar som satte sin familj i säkerhet och själv stannade kvar för att slåss mot fienden och bygga upp landet på nytt. Det är en tanke som inte existerar i den patriarkala Islamska värld som välfärdsasylanten lever i….. /Fulsnudor.”

 

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen

INVANDRING Medan norska politiker tar ansvar och ser efter nationens och folkets bästa, och skickat tydliga signaler om att de inte tillåter någon massinvandring, sjunker också antalet asylsökande stadigt. Till Sverige ökar de däremot “våldsamt”, som Aftenposten uttrycker det.

Under första kvartalet 2014 kom 2 032 asylsökande till Norge, vilket är 500 mindre än under samma period 2013. Antalet asylsökande under första kvartalet i år i Sverige presenteras av SCB den 12 maj, men som jämförelse kom knappt 10 000 under första kvartalet 2013, vilket i sin tur var en ökning med 29 procent jämfört med 2012.

Aftenposten har dock hämtat siffror från Migrationsverket som visar att Sverige under första kvartalet i år tagit emot 13 000 asylsökande, vilket gör Sverige till det land som tar emot flest asylsökande per capita i världen. Och den främsta orsaken är att Sverige ensamt ger syrier automatiskt uppehållstillstånd – gruppen utgjorde 5 000 av det totala antalet, en fördubbling jämfört med samma period 2013.

Även i Danmark sjunker antalet asylsökande. Under årets första två månader kom 1 016 personer jämfört med 1 350 under samma period 2013.

CITAT Avpixlat 2014-04-12

H

tidning3 - Kopia

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

Ytterligare artiklar om massinvandring och konsekvenser;

Grov överrepresentation av män bland asylsökande  Avpixlat 2014-04-15

Vafaan!  Avpixlat, artikel av Björn Norström 2014-04-08

Multikulti-spöket hemsöker oss  Avpixlat, artikel av signaturen Sunnyman6  2014-04-08

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

Malmö går 4,5 miljarder back  Bloggen ”Petterssons gör skillnad” 2014-04-04

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning  Avpixlat 2014-04-03

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

”Multikulturalismen är en lögn!”, ”Multikulturalismen är död!”  Axess-seminariet: ”Integrationspolitikens tillkortakommanden” (uppladdat på Youtube) 2011-07-05

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Fel åsikter – utesluts ur Röda Korset trots nio års ideellt arbete

 blogginlägg av Håkan Lohrenz

citat4 - KopiaRÖDA KORSET I en video som sprids i sociala medier blir en kvinna provocerad med ett antal frågor som rör integration. I ett pressmeddelande skriver Röda Korset att videon resulterade i uteslutning ur organisationen men generalsekreteraren säger till Nyheter Idag att kvinnan lämnade frivilligt.

I nio års tid har den 70-åriga kvinnan i Falun arbetat oavlönat i Röda Korsets regi för att hjälpa utsatta människor i världen. I en smyginspelad video som sprids i sociala medier ställer en ung man ett antal upprepade frågor om kvinnans åsikter runt integration. Där uppger hon bland annat att hon är oroad över ungdomsarbetslöshet och att hon tror mer på att hjälpa människor på plats i omvärlden istället för att fler människor flyttar till Sverige och riskerar hamna i arbetslöshet och utanförskap.

Det är en av åsikterna som kvinnan gett uttryck för, som skapat debatt i medier. Efter att videofilmen spridits och kommit Röda Korset till kännedom, meddelar organisationen att videon nu leder till uteslutning.citat4

CITAT Nyheter Idag, artikel av Chang Frick 2014-04-10

Vansinnet i Sverige fortsätter, där det bedrivs en inkvisition mot människor som i ett obevakade tillfälle råkar yppa ej politiskt korrekta åsikter. Vilket innebär att de säger ett sanningens ord om Sveriges galna massinvandring. En ansvarslös och alltför stor invandring som kostat Sverige mycket lidande och kronor, istället för en likt andra länder mer restriktiv och reglerad invandring och prioritering av hjälpinsatser i flyktingars närområden. ”Den hemska” sanningen om den ”godhjärtade” massinvandringen innebär också att befintliga svenskar (gamla som nya svenskar) misskrediteras i denna mission att multikultur ska införas till vilket pris som helst. En mission, en inkvisition, med mottot ”allas lika värde”, vilket betyder att alla i hela världen ska ha rätt att få PUT i Sverige och få ta del av vår välfärd utan att vara svenska medborgare, utan krav på pass (dvs fri rörlighet för kriminalitet), utan krav på egen försörjning, utan att ha tillfört några skattepengar för att ta del av välfärd som sjukvård, bidrag, pension etc.

Röda Korset må ha varit vara en mycket behjärtansvärd organisation, men det här var mycket fegt, uselt och ovärdigt, att mobba och utesluta en gammal och ideellt arbetande dam vars enda ”brott” var att hon sa sanningen och tillika en egen åsikt.

Ännu en svart dag för yttrandefriheten och demokratin i Sverige. Sverige bevisar gång på gång att landet blivit en demokratur. Sverige är en fd demokrati där människor mobbas och utesluts, likt den 70-åriga ideellt arbetande kvinnan i Röda Korset, bara för att människor uttrycker en sund, ej politiskt korrekt och egen åsikt som förespråkar en mer restriktiv invandring och en önskan att sätta in hjälpen där den gör mest nytta, nämligen i de behövandes närområden.

Politiskt korrekta vill, i sin ”godhjärtade” inkvisition, med alla medel försvara världens mest kostsamma massinvandring (Sveriges), vilken sedan länge i en aldrig sinande omfattning orsakat stora sociala och ekonomiska problem. Problem som inte längre är synliga bara i de ständigt ökande så kallade utanförskapsområdena, utan det är nu uppenbart för alla som inte blundar hårt att statens och kommuners finanser blöder, liksom människor far illa av Sveriges galna massinvandring.

Jag kan förlåta dem för deras okunskap, ja rent av för dumhet, men jag förlåter dem aldrig för deras mobbing.

H

tidning3 - Kopia

Fel åsikter – utesluts ur Röda Korset trots nio års ideellt arbete  Nyheter Idag, artikel av Chang Frick 2014-04-10

Ytterligare artiklar i ämnet;

Att våga stå upp för det man tror på  Ilona Michalowski, läkare och SD kommunfullmäktigekandidat, blogginlägg 2014-04-07

Se igenom den stora skendebatten  Avpixlat, insändare av signatur ”Markeramera” 2014-03-14

INSÄNDARE: Det var la ett jäkla tjöt om rasism  Distpatch International, insändare av Perra Winberg 2014-02-25

Vafaan!

KRÖNIKA Det sägs att endast tio procent av isberget är synligt ovanför vattnet. 90 procent är alltså osynligt under. Liknande gäller det mångkulturella isberget Sverige. Tio procent av mångkulturen, det ytliga såsom kebaber och arabisk dansafton, klarar Sverige av att hantera. De djupt rotade massiva 90 procenten av mångkulturen såsom kvinnoförtryck, hedersvåld, korrumption, bilbränder, bedrägeri och tafsandet på kvinnor i badhus är Sverige inte rustat att hantera. Mot dessa mångkulturella 90 procenten står Sverige svarslöst och försvarslöst.

CITAT Avpixlat, artikel av Björn Norström 2014-04-08

H

tidning3 - Kopia

Vafaan!  Avpixlat, artikel av Björn Norström 2014-04-08

Björn Norström refererar till denna artikel;

”Multikulturalismen är en lögn!”, ”Multikulturalismen är död!”  Axess-seminariet: ”Integrationspolitikens tillkortakommanden” som sändes 2011-07-05 (uppladdat på Youtube.com)

Ytterligare artiklar om massinvandring och konsekvenser;

Multikulti-spöket hemsöker oss  Avpixlat, artikel av signaturen Sunnyman6  2014-04-08

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

Malmö går 4,5 miljarder back  Bloggen ”Petterssons gör skillnad” 2014-04-04

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning  Avpixlat 2014-04-03

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken

citat4 - Kopia MASSINVANDRINGEN När allianspartierna valde att låta extremisterna i Miljöpartiet diktera den svenska invandringspolitiken kunde det egentligen bara sluta på ett sätt, och mycket riktigt sätts årligen nya invandringsrekord. Dessutom har idag en illegal invandrare alla incitament i världen att inte respektera svenska lagar, och åtnjuter i många fall större rättigheter än de som gjort rätt för sig under ett helt liv. Som om allt detta inte vore nog kommer nu förslag på ytterligare liberalisering avseende invandringspolitiken.

I proposition 2013/14:216, med titeln Särskilt ömmande omständigheter, föreslås att bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter ändras då det gäller barn så att uppehållstillstånd får beviljas om omständigheterna anses vara “särskilt ömmande”.

Dessutom vill man att barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd efter ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft, ifall det kommer fram nya omständigheter som innebär att det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning – ett ganska flummigt begrepp som säkerligen kommer tolkas extremt godtyckligt – att beslutet inte bör verkställas. Detta även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.citat4

CITAT Avpixlat 2014-04-05

H

tidning3 - Kopia

Ytterligare liberalisering av invandringspolitiken  Avpixlat 2014-04-05

Ytterligare artiklar om massinvandring och konsekvenser;

Malmö går 4,5 miljarder back  Bloggen ”Petterssons gör skillnad” 2014-04-04

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning  Avpixlat 2014-04-03

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Ingen begränsad arbetskraftsinvandring för S

citat4 - Kopia  POLITIK Numera är det vanligtvis Moderaterna som lägger sig platta för Miljöpartiet, denna gång är det dock Socialdemokraterna som ger upp sitt krav på en begränsad arbetskraftsinvandring till områden där arbetslöshet redan råder och således kan tas av svensk arbetskraft. citat4

CITAT Avpixlat 2014-04-04

H

tidning3 - Kopia

Ingen begränsad arbetskraftsinvandring för S  Avpixlat 2014-04-04

Några läsvärda kommentarer till artikeln på Avpixlat;

”Snälla sosseröstande knegare..vakna!
Nu är det tid att markera ytterst tydligt för det forna arbetarpartiet var skåpet skall stå, får sossarna makten så går dom i säng med MP precis som moderaterna gjort och då vet vi vart vårt land tar vägen för MP finns ingen räddning, det är ett parti av fullständigt urblåsta innerstadsboende Stockholmare som fäktar och anammar i sina förskonade reservat men, alla tveksamma sossar våga ta en ny väg 2014..våga rösta på SD om ni är rädda om Sverige! /Kent Bergström.”

”MP driver som vanligt sin ”TAJOBBENFRÅNSVENSKARNA” -politik.. Lastbilschaufförerna är rasande då dom konkureras ut av polacker, byggnadsarbetarna är rasande pga samma sak och lönedumpningen är ett faktum men lattedrickarna i miljöpartiet som kan få billig polsk arbetskraft KLAPPAR HÄNDERNA AV FÖRTJUSNING…..  /Herr J.”

”MP vill inte ha arbetskraftsinvandring, de vill ha arbetslöshetsinvandring, vi har för många i arbete och det måste lösas. Vi har även för bra välfärd, skola, vård och omsorg men det kan MP lösa med sin migrationspolitik. Då klappar vi alla händerna ihop som duktiga små hjärntvättade väljare och röstar på MP i de kommande valen. /Visdomsmannen.”

 

Malmö går 4,5 miljarder back

citat4 - Kopia  MALMÖ. På tre månader har Malmös ekonomi förvärrats. Det budgeterade underskottet landar på 97 miljoner – mot förväntade 70 miljoner.

Men nu visar årets första utfallsprognos att kommunen istället gör en förlust på 97 miljoner kronor (99 miljoner efter balanskravjustering).

Malmös totala budget är på 15,2 miljarder kronor.

– Vi har just nu en tuff ekonomisk situation. Under en lång tid har vi legat i Sverigetoppen bland kommuner när det gäller investeringar, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

-Pettersson påstår att Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) blåljuger. Det mångkulturella paradiset Malmö går inte back med 97 miljoner utan med 4 546 miljoner (4,5 miljarder) för i budgeten ingår socialhjälp till Malmös invånare från Sveriges övriga skattebetalare med 4 449 000 000 kronor.. citat4

Malmö_budjet_2014-4

CITAT Bloggen ”Petterssons gör skillnad” 2014-04-04

H

tidning3 - Kopia

Malmö går 4,5 miljarder back  Bloggen ”Petterssons gör skillnad” 2014-04-04

Malmö går 97 miljoner back  Sydsvenskan 2014-04-04

Malmös ekonomi blöder  Avpixlat 2014-04-05

Ytterligare artiklar om ekonomi och invandring;

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning  Avpixlat 2014-04-03

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning

Massinvandring av lågutbildade och svårintegrerade grupper från Mellanöstern och Afrika beskrivs av våra styrande politiker ofta som en ren vinstaffär. Invandringen förmodas berika det svenska samhället i alla tänkbara avseenden, såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt. Det är ur detta perspektiv anmärkningsvärt att den s.k. välfärdsredovisning som gjorts i Malmö, en av landets mest invandrartäta kommuner, i de flesta avseenden visar på en negativ utveckling.

CITAT Avpixlat 2014-04-03

”Malmö… min hemstad.
4.2 Miljarder i kommunjämkningsbidrag.
176 olika nationaliteter.
Ett av Europas våldsammaste städer sett till capita.
Och en Muslimtäthet som bara kan jämföras med Marseille i Frankrike.

-En stad som från första början hade en industriverksamhet som var i nivå med några av världens största städer på 1950-1960-talet och som har utgjort grunden för hela vår region och ekonomi.

Kockums, Addo, Tobaksmonopolet, Malmö Strumpfabrik och mycket mycket mer.

INGET AV DETTA FINNS KVAR….Nu har vi Rosengård över hela jävla stan och ingen vågar gå ut om kvällarna med risk för rån och våldtäkter.

Hur kan man älska en stad som inte finns längre och ett folk som har flyttat här ifrån?”

kommentar till artikeln på Avpixlat av signaturen ”Tonfisken”

H

tidning3 - Kopia

Malmös “välfärdsredovisning” dyster läsning  Avpixlat 2014-04-03

Ytterligare artiklar om invandring;

1,8 miljarder till svenskundervisning  Avpixlat 2014-03-21 

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

100 miljoner extra till massinvandringen  Avpixlat 2014-03-19 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Några intressanta kommentarer till artikeln ”Malmös ”välfärdsredovisning” dyster läsning” på Avpixlat;

”Det är inte bara Malmö som kommer att drabbas. Så här kommer det att bli i hela landet i takt med att islamiseringen tilltar. Inget demokratiskt samhälle kan överleva en sån invasion utan att förvandlas till ett människofientligt helvete. /David Linners.”

”..har samma erfarenheter från Sätra och Skärholmen, förorter till Stockholm som jag växte upp i. Helt utplånade, bara kriminalitet kvar och elände inte en Svensk kvar. Fruktansvärt att politikerna får göra så här!! /Svenska Lejon.”

 ”Malmö är det bästa exemplet på mångkultur i Sverige, så jag förstår inte vad problemet är. Det är ju detta våra politiker vill ha och vad deras anhängare har röstat fram. Mångkultur = konflikter, segregration, kriminalitet och fattigdom. Monokultur = sammanhållning, gemensamma normer och samarbete.”

Malmö får 4000 miljoner ( 4 tusenmiljoner ) i kommunalt utjämningsbidrag från kommuner i övriga landet. Utan detta stöd, hade Malmö gått i konkurs . Finns det mer att tillägga ? när det gäller ekonomisk vinst för massinvandringen o dess konsekvenser ? /RandigeKalle.”

”  ”Jag trivs jättebra i Malmö. Det känns som vilket arabland som helst.”  citatet taget av en nyinflyttad irakisk kvinna  /arginvandrare.”

Danskarna och svenskarna vill själv bestämma om invandringen

Decenniers propaganda för öppna gränser och nödvändigheten av att rätta sig efter diktat från EU verkar inte ha gjort något större intryck.

Tre fjärdedelar av danskarna, 75 procent, och nästan två tredjedelar av svenskarna, 64 procent, instämmer helt eller delvis i att länderna själva ska bestämma vilka som ska få bosätta sig i Danmark respektive Sverige.

CITAT Dispatch International, artikel av Lars Hedegaard 2014-04-02

H

tidning3 - Kopia

Danskarna och svenskarna vill själv bestämma om invandringen  Dispatch International, artikel av Lars Hedegaard 2014-04-02

Ytterligare artiklar om invandring;

Det är dags att sätta ned foten  Avpixlat 2014-04-02

Affes tar pulsen på folkutbytet  Avpixlat 2014-04-01

Harvardprofessorn Niall Ferguson talar klarspråk om massinvandringen  Avpixlat, referatartikel av signatur Sunnyman6 2014-03-29 (originalartikel nedan)

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

SCB: Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats  Avpixlat 2014-03-20 

Alliansen har inte greppet om utgifterna  GP, debattartikel partiledare Jimmie Åkesson (SD) 2014-02-26

Invandringen till Europa ökar och är alltmer okontrollerad  Avpixlat 2014-02-25

Ska Sverige bli en humanitär stormakt?  Dagens Samhälle, artikel Gunnar Sandelin 2013-12-12

Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna  DN Debatt, artikel av Gunnar Sandelin, 2010-11-28

Missnöje när äldreboende tas över av “ensamkommande”

”ENSAMKOMMANDEINVASIONEN Äldreboendet Mosebacke i Vedevåg utanför Lindesberg kommer att göras om till ett boende för s.k. “ensamkommande flyktingbarn”. På måndagskvällen höll kommunens socialnämnd ett informationsmöte om planerna. Många Vedevågsbor hade sökt sig till det fullsatta mötet och missnöjet var stort.”

”Vid informationsmötet ifrågasatte många av Vedevågsborna att kommunen inte har råd med ett äldreboende på orten men att det finns pengar till ett boende för ensamkommande ungdomar.”

”Tilläggas kan att Lindesberg dras med ett stort budgetunderskott, inte minst beroende på kostnader för asyl- och anhörigmottagandet.”

CITAT Avpixlat 2014-04-02

H

tidning3 - Kopia

Missnöje när äldreboende tas över av “ensamkommande”  Avpixlat 2014-04-02

Ytterligare artiklar om ensamkommande;

Miljonrullning i ensamkommandeindustrin  Avpixlat 2014-03-15

Ensamkommandebluffen i siffror  Avpixlat 2013-10-09