anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Tag Arkiv: Politiskt korrekt

Fel åsikter – utesluts ur Röda Korset trots nio års ideellt arbete

 blogginlägg av Håkan Lohrenz

citat4 - KopiaRÖDA KORSET I en video som sprids i sociala medier blir en kvinna provocerad med ett antal frågor som rör integration. I ett pressmeddelande skriver Röda Korset att videon resulterade i uteslutning ur organisationen men generalsekreteraren säger till Nyheter Idag att kvinnan lämnade frivilligt.

I nio års tid har den 70-åriga kvinnan i Falun arbetat oavlönat i Röda Korsets regi för att hjälpa utsatta människor i världen. I en smyginspelad video som sprids i sociala medier ställer en ung man ett antal upprepade frågor om kvinnans åsikter runt integration. Där uppger hon bland annat att hon är oroad över ungdomsarbetslöshet och att hon tror mer på att hjälpa människor på plats i omvärlden istället för att fler människor flyttar till Sverige och riskerar hamna i arbetslöshet och utanförskap.

Det är en av åsikterna som kvinnan gett uttryck för, som skapat debatt i medier. Efter att videofilmen spridits och kommit Röda Korset till kännedom, meddelar organisationen att videon nu leder till uteslutning.citat4

CITAT Nyheter Idag, artikel av Chang Frick 2014-04-10

Vansinnet i Sverige fortsätter, där det bedrivs en inkvisition mot människor som i ett obevakade tillfälle råkar yppa ej politiskt korrekta åsikter. Vilket innebär att de säger ett sanningens ord om Sveriges galna massinvandring. En ansvarslös och alltför stor invandring som kostat Sverige mycket lidande och kronor, istället för en likt andra länder mer restriktiv och reglerad invandring och prioritering av hjälpinsatser i flyktingars närområden. ”Den hemska” sanningen om den ”godhjärtade” massinvandringen innebär också att befintliga svenskar (gamla som nya svenskar) misskrediteras i denna mission att multikultur ska införas till vilket pris som helst. En mission, en inkvisition, med mottot ”allas lika värde”, vilket betyder att alla i hela världen ska ha rätt att få PUT i Sverige och få ta del av vår välfärd utan att vara svenska medborgare, utan krav på pass (dvs fri rörlighet för kriminalitet), utan krav på egen försörjning, utan att ha tillfört några skattepengar för att ta del av välfärd som sjukvård, bidrag, pension etc.

Röda Korset må ha varit vara en mycket behjärtansvärd organisation, men det här var mycket fegt, uselt och ovärdigt, att mobba och utesluta en gammal och ideellt arbetande dam vars enda ”brott” var att hon sa sanningen och tillika en egen åsikt.

Ännu en svart dag för yttrandefriheten och demokratin i Sverige. Sverige bevisar gång på gång att landet blivit en demokratur. Sverige är en fd demokrati där människor mobbas och utesluts, likt den 70-åriga ideellt arbetande kvinnan i Röda Korset, bara för att människor uttrycker en sund, ej politiskt korrekt och egen åsikt som förespråkar en mer restriktiv invandring och en önskan att sätta in hjälpen där den gör mest nytta, nämligen i de behövandes närområden.

Politiskt korrekta vill, i sin ”godhjärtade” inkvisition, med alla medel försvara världens mest kostsamma massinvandring (Sveriges), vilken sedan länge i en aldrig sinande omfattning orsakat stora sociala och ekonomiska problem. Problem som inte längre är synliga bara i de ständigt ökande så kallade utanförskapsområdena, utan det är nu uppenbart för alla som inte blundar hårt att statens och kommuners finanser blöder, liksom människor far illa av Sveriges galna massinvandring.

Jag kan förlåta dem för deras okunskap, ja rent av för dumhet, men jag förlåter dem aldrig för deras mobbing.

H

tidning3 - Kopia

Fel åsikter – utesluts ur Röda Korset trots nio års ideellt arbete  Nyheter Idag, artikel av Chang Frick 2014-04-10

Ytterligare artiklar i ämnet;

Att våga stå upp för det man tror på  Ilona Michalowski, läkare och SD kommunfullmäktigekandidat, blogginlägg 2014-04-07

Se igenom den stora skendebatten  Avpixlat, insändare av signatur ”Markeramera” 2014-03-14

INSÄNDARE: Det var la ett jäkla tjöt om rasism  Distpatch International, insändare av Perra Winberg 2014-02-25

Annonser

Bloggande bibliotekarie protesterar mot pk-censur

PK-CENSUREN Maria Sandelin arbetar som bibliotekarie i Malmö och har även en personlig blogg. I ett aktuellt blogginlägg tar hon kraftfullt avstånd från den senaste tidens tendenser att vilja rensa ut litteratur som av olika skäl inte anses politiskt korrekt från de allmänna biblioteken.

Maria Sandelin utgår från att både den svenska bibliotekslagen och Unescos Folkbiblioteksmanifest från 1994 lägger stark tonvikt vid fri informationsspridning och fri åsiktsbildning. Hon konstaterar också att det blir absurt om man alltid utgår från den nu rådande synen på t.ex. könsroller, etnicitet eller sexualitet när man värderar äldre litteratur. Om ett sådant synsätt skulle användas konsekvent skulle många klassiska litterära verk brännmärkas som “rasistiska”, “homofobiska” eller “kvinnoförnedrande”.

CITAT Avpixlat 2014-03-29

H

tidning3 - Kopia

Bloggande bibliotekarie protesterar mot pk-censur  Avpixlat 2014-03-29

Ytterligare artiklar om begränsning av vår yttrandefrihet och demokrati;

Ytterligare ett SD-skolbesök stoppat  Avpixlat 2014-03-28

Se Sjunnessons föredrag om yttrandefrihet  Avpixlat 2014-03-27