anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Tag Arkiv: Svenska skolan

Nytt fiasko för Sverige i ny PISA-rapport

SKOLAN I en ny PISA-rapport, som denna gång fokuserat på 15-åriga elevers problemlösningsförmåga, kommer Sverige på en 25:e plats – sämst i Norden och under OECD-genomsnittet.

I december kom den första delrapporten där elevernas kunskap i matematik, naturvetenskap och läsförståelse mätts. I samband med att proven för dessa områden utfördes, undersöktes även det som idag presenteras.

Enligt Skolverket har förmågan som nu testats “en stark koppling till bland annat kritiskt tänkande, kreativitet, uthållighet”.

CITAT Avpixlat 2014-04-01

H

tidning3 - Kopia

Nytt fiasko för Sverige i ny PISA-rapport  Avpixlat 2014-04-01 

Några intressanta kommentarer till artikeln på Avpixlat;

”Finns det fortfarande någon som tror att detta INTE har med invandringen att göra? Listan på de bästa skolorna talar ett så tydligt språk att det t.o.m. borde stå klart för pellejönsen Erik Ullehag vad som är problemet.  http://www.dn.se/nyheter/sveri…  /Doktor_Pillerman.”

”PDF filen här är ingen vacker läsning… År 2000 kom vi på 4e plats när alla tre kunskapsområden räknades ihop, år 2012 är vi på 19e plats. Läser man mellan raderna så kan vem som helst förstå att det är invandringen det beror på.  http://www.skolverket.se/om-sk…  /P_Jonas.”

”Det är väl inte så konstigt att svenska elever presterar dåligt i kritiskt tänkande, då dem får det indirekt förklarat för sig att kritiskt tänkande använt utanför ramarna för den politiska korrektheten automatiskt blir ”rasistiskt” eller ”fascistiskt”? /Vasaknacke.”

”Att man i Sverige knappt nämner att folk med invandrarbakgrund presterar sämre. Tror det har ganska stor betydelse. Finland, Australien och Kanada är de länder som ligger på topp-10-listan och det har alla en mycket bättre fungerande integrationspolitik. /Johan Björk.”

”Sverige importerar u-lands problematiken till Sverige. Den svenska befolkningen har hastigt blivit utbytt mot analfabeter, kamelryttare och herdar. Resultatet syns numera i PISA rapporten.”

PISA-undersökningen är bristfällig och mäter inte det som är viktigaste i utbildning. Svenska skolor är världsledande i genusmedvetenhet, anti rasism, mångfald och mångkultur. Sverige borde starta egen motsvarighet till PISA där dessa viktiga ämnen mäts istället för tråkiga matematik, fysik och läs-och-skrivkunnighet. Svenska elever kommer då att vara bästa i världen. /PkPetter.”

Reinfeldts import av kriminella syns i PISA-rapporten. Tar man bort bidragen, kommer skolresultaten att bli bättre. /Kent K.”

”Årtionden av grupparbeten, klippa och klistra, lärarlösa lektioner, elever som får bestämma sina scheman och sen tsunamin av muslimska analfabeter. /Pansy_Hunks.”

Annonser