anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Tag Arkiv: svenskfientlighet

Svenskfientlighet och dålig kvinnosyn på Malmöskola

citat4 - Kopia SKOLANS FÖRFALLI en artikel i Skolvärlden om UngArt-skolan i Malmö – en särskola för främst asociala invandrarelever som straffat ut sig från de vanliga skolorna – framkommer att det i denna grupp också finns uttalat kulturellt betingade svensk- och kvinnofientliga värderingar.

För de allra flesta som följer nyhetsbevakningen på Avpixlat och andra Sverigevänliga webbplatser är det uppenbart att en del sociala problem i mycket hög grad hör samman med massinvandringen och vissa invandrargruppers ovilja/oförmåga att anpassa sig till det svenska samhället. Vi ser nästan dagligen exempel på svenskfientlighet, på vissa invandrargruppers våldsamma överrepresentation i brottslighet, och på den vidriga kvinnosyn som frodas inom vissa, i huvudsak muslimska, invandrargrupper.

I “gammelmedia” försöker man som bekant ge en bild av att kriminalitet och sociala problem inte har någon som helst koppling till etnicitet/kultur, religion eller nationalitet. Gruppvåldtäktsmän med namn som Ali, Ahmed eller Mohammed får i tidningsartiklar heta Kalle, Pelle och Olle. Rasistiskt, svenskfientligt våld kallas för “ungdomsbråk”.

Det är därför värt att uppmärksamma när någon publikation utanför den Sverigevänliga delen av bloggosfären vid något enstaka tillfälle – medvetet eller omedvetet – faktiskt ger en sanningsenlig bild av verkligheten i det mångkulturella Sverige.

Detta skedde i en artikel som tidningen Skolvärlden publicerade i slutet av februari, och som nu kommit till Avpixlats kännedom genom en tipslämnare. Artikeln handlar om UngArt-skolan i Malmö, ett slags särskola för elever som p.g.a. uppförandeproblem inte fungerat i den vanliga skolan.

I Skolvärldens artikel framgår tydligt att de allra flesta av eleverna på UngArt-skolan har invandrarbakgrund. De lärare som intervjuas berättar öppet om elevernas aggressiva, asociala beteende, om deras hat mot infödda svenskar, och om deras starkt patriarkala kvinnosyn med rötter i Mellanösterns muslimska klankulturer. citat4

CITAT Avpixlat 2014-04-15

H

tidning3 - Kopia

Svenskfientlighet och dålig kvinnosyn på Malmöskola  Avpixlat 2014-04-15

Ytterligare artiklar om den svenska skolan;

Nytt fiasko för Sverige i ny PISA-rapport  Avpixlat 2014-04-01