anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Tag Arkiv: Tiggeri

Kanadas Syrien-fokus är hjälp på plats, inte invandring

citat4 - Kopia KANADA / SUNT FÖRNUFT Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och hans närmaste man Jasenko Selimovic (FP) har vid upprepade tillfällen hyllat Kanadas migrationspolitik. Kanada har dock en rakt motsatt migrationspolitik jämfört med Sverige genom att vara mycket restriktiv och selektiv, något som Ullenhag och Selimovic, pga okunnighet eller ovilja, aldrig nämner. Även vad gäller syrisk flyktinghjälp är Kanada Sveriges raka motsats eftersom Kanada satsar resurserna på hjälp i närområdet, inte på massinvandring.

Kanadas arbetsmarknadsminister och före detta integrationsminister Jason Kenney var nyligen på besök i Libanon där han diskuterade krisen i Syrien. Under besöket påpekade Kenney att Kanada ska satsa på att bistå UNICEF:s utbildningsprogram för att hjälpa barn få tillgång till skolor.

Medan Kanada satsar på att hjälpa barn kring Syrien att utbilda sig med förhoppning om att barnen sedan ska kunna bygga upp landet, satsar Sverige på massinvandring utan någon tanke på hur invandrarnas forna hemland ska återuppbyggas när krisen är över. 

Kanada har tagit emot mycket få syriska flyktingar enligt statistik. Som jämförelse med Sverige, sedan krisen i Syrien bröt ut våren 2011  har Kanada tagit emot 177 syriska flyktingar som staten godkänt. Ytterligare 1.100 syriska flyktingar har kommit till Kanada genom privata sponsorer under samma tid. Sammanlagt har Kanada tagit emot knappt 1.300 syriska flyktingar under de drygt tre år som krisen i Syrien har pågått, vilket är en lägre siffra än vad Sverige tar emot per veckacitat4

CITAT Kanadas Syrien-fokus är hjälp på plats, inte invandring  Avpixlat, 2014-08-08

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigt  Sverigedemokraternas valfilm

Jimmie Åkessons sommartal  SVT Play, 2014-08-02

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

tidning3 - Kopia

Flyktingar hjälps bäst i sina närområden

Då man diskuterar invandring och flyktingar är det också rimligt att fråga sig hur ett land bäst hjälper dessa. För det första är viktigt att ha klart för sig att invandringen till Sverige mest består av anhöriginvandring och av invandrare som mer söker sig ett bättre liv, inte minst ekonomiskt. Endast ca 6% av alla invandrare har flyktingstatus enligt Genèvekonventionens definition. Utöver det faktumet är också själva asylprocessen mycket godtycklig (rättsosäker) då över 90% av alla som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige inte har ett pass att identifiera sig med! Man bör då fråga sig om det är rättssäkert och ansvarsfullt av Sverige som land att bevilja uppehållstillstånd till människor vi inte vet vilka de är. Endast naiva kan påstå att uteblivna gränskontroller och passkontroller inte ger fri passage också för kriminella. Sverigedemokraterna har tydligt deklarerat i sitt partiprogram att flyktingar bäst hjälps i sina närområden, framförallt med hjälp av flyktingorgandet UNHCR.

citat4 - Kopia Sverigedemokraterna betonar ofta vikten av att hjälpa världens flyktingar genom ökat stöd till främst UNHCR. För att studera flyktingsituationen på plats och förhöra sig om hur det verkligen fungerar i ett flyktingläger reste en delegation från SD till Jordanien i slutet av mars.

Konflikten i Syrien har orsakat en stor flyktingström och grannländer som Jordanien, Turkiet och Libanon har fått ta ett mycket stort ansvar genom att ta emot flyktingarna. Det är också till dessa länder som de flesta har sökt sig.

I september 2013 beslutade Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer, att syriska flyktingar som lyckats ta sig till Sverige skall beviljas permanenta uppehållstillstånd oavsett skyddsskäl. Sedan beslutet har antalet syrier som sökt sig till Sverige ökat markant.

Man kan då ställa sig frågan om Sverige gör rätt? FN uppskattar att över två miljoner flytt till grannländerna och 6,5 miljoner är på flykt inom landet. Är det då verkligen det bästa sättet att hjälpa människor i nöd genom att låta de få (i förhållande till det totala antalet) som har möjlighet att ta sig hela vägen till landet i norr komma hit och bevilja dem permanent livslång försörjning här? Är det så man använder de ekonomiska resurserna på bästa sätt och hjälper så många människor i nöd som möjligt?

Sverigedemokraterna har länge svarat nej på dessa frågor. Partiets utgångspunkt har hela tiden varit att möjliggöra riktig flyktingpolitik genom att fokusera Sveriges begränsade resurser till konfliktområdenas närhet. Dels är det där de mest utsatta flyktingarna finns – de som inte har råd att köpa sig resor genom halva jordklotet till landet i norr – dels gör också varje enskild krona mer nytta. Inte minst i Syrien, hävdar SD, skulle FN:s flyktingorgan UNHCR kunna göra väldigt mycket nytta med mer resurser. citat4

CITAT SD-Kuriren På besök i flyktingars vardag  artikel av Björn Söder 2014-04-07

Läs gärna också..

Hjälp flyktingarna i deras hemregion  SD-Kuriren, Paula Bieler och Mattias Karlsson 2014-08-01

Hjälp i krisens närområde gör stor nytta  SD-Kuriren, Julia Kronlid 2014-05-02

Bistånd handlar om pengar  SD-Kuriren, Markus Wiechel 2013-10-22

Paradoxal flyktingpolitik  SD-Kuriren, Markus Wiechel 2013-10-09

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om massinvandring;

Professor: Massinvandringen skadar Storbritannien  Avpixlat, av Mats Dagerlind 2014-08-05

Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån  Avpixlat, av Mats Dagerlind 2014-04-20

Rädslans kultur härskar i Sverige  Avpixlat, artikel av Gunnar Sandelin 2014-04-17

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

SD-Kuriren granskar: Oss Allas påstådda punktering av påstådda myter om invandringen  SD-Kuriren, av Paula Bieler (SD) och Linus Bylund (SD) 2014-03-24

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Fler artiklar och länkar om invandring här

Annonser

Om Syriska inbördeskriget och begreppet massinvandring

citat4 - Kopia I DN:s huvudledare den 4 augusti 2014 kan man läsa följande:

Oavsett hur mycket bistånd Sverige skickar till Syrien, Irak eller Gaza, kommer konflikterna att ta år att lösa. För att sedan explodera på nytt, någon annanstans. Under tiden flyr civilbefolkningen bäst den kan. Därför går det inte att byta ”massinvandring” mot ”hjälp på plats”, på det sätt Åkesson påstår.

Det är ett egendomligt sätt att argumentera. Vi kan ju inte lösa Syriens problem, varken inbördeskriget eller massflykten genom att ta hit folk, i synnerhet inte om det handlar om flera år av massiva insatser. Däremot kan vi givetvis vara med och ge bidrag till de flyktingläger som upprättas i exempelvis Turkiet och på så sätt få betydligt mer ”flyktinghjälp” för pengarna. Plus att vi på så sätt kan vara säkra på att det är de som bäst behöver stödet som får det. Så är det ju inte med syriska asylsökande i Sverige. En del av dem har inte varit i Syrien på flera år utan passar bara på att ordna en ännu bättre framtid för sig och sina familjer. Inget ont över dem för att de gör så. Alla människor gör sitt bästa för att få ett bra liv. Men man kan ju undra hur svenska politiker tänker när de ordnar till en så egendomlig motivering för att bevilja asyl, att bara man kan ta sig till Sverige så får man detcitat4

CITAT Om Syriska inbördeskriget och begreppet massinvandring Arnstbergs & Sandelins blogg, 2014-08-07

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigt  Sverigedemokraternas valfilm

Jimmie Åkessons sommartal  SVT Play, 2014-08-02

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

tidning3 - Kopia

Flyktingar hjälps bäst i sina närområden

Då man diskuterar invandring och flyktingar är det också rimligt att fråga sig hur ett land bäst hjälper dessa. För det första är viktigt att ha klart för sig att invandringen till Sverige mest består av anhöriginvandring och av invandrare som mer söker sig ett bättre liv, inte minst ekonomiskt. Endast ca 6% av alla invandrare har flyktingstatus enligt Genèvekonventionens definition. Utöver det faktumet är också själva asylprocessen mycket godtycklig (rättsosäker) då över 90% av alla som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige inte har ett pass att identifiera sig med! Man bör då fråga sig om det är rättssäkert och ansvarsfullt av Sverige som land att bevilja uppehållstillstånd till människor vi inte vet vilka de är. Endast naiva kan påstå att uteblivna gränskontroller och passkontroller inte ger fri passage också för kriminella. Sverigedemokraterna har tydligt deklarerat i sitt partiprogram att flyktingar bäst hjälps i sina närområden, framförallt med hjälp av flyktingorgandet UNHCR.

citat4 - Kopia Sverigedemokraterna betonar ofta vikten av att hjälpa världens flyktingar genom ökat stöd till främst UNHCR. För att studera flyktingsituationen på plats och förhöra sig om hur det verkligen fungerar i ett flyktingläger reste en delegation från SD till Jordanien i slutet av mars.

Konflikten i Syrien har orsakat en stor flyktingström och grannländer som Jordanien, Turkiet och Libanon har fått ta ett mycket stort ansvar genom att ta emot flyktingarna. Det är också till dessa länder som de flesta har sökt sig.

I september 2013 beslutade Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer, att syriska flyktingar som lyckats ta sig till Sverige skall beviljas permanenta uppehållstillstånd oavsett skyddsskäl. Sedan beslutet har antalet syrier som sökt sig till Sverige ökat markant.

Man kan då ställa sig frågan om Sverige gör rätt? FN uppskattar att över två miljoner flytt till grannländerna och 6,5 miljoner är på flykt inom landet. Är det då verkligen det bästa sättet att hjälpa människor i nöd genom att låta de få (i förhållande till det totala antalet) som har möjlighet att ta sig hela vägen till landet i norr komma hit och bevilja dem permanent livslång försörjning här? Är det så man använder de ekonomiska resurserna på bästa sätt och hjälper så många människor i nöd som möjligt?

Sverigedemokraterna har länge svarat nej på dessa frågor. Partiets utgångspunkt har hela tiden varit att möjliggöra riktig flyktingpolitik genom att fokusera Sveriges begränsade resurser till konfliktområdenas närhet. Dels är det där de mest utsatta flyktingarna finns – de som inte har råd att köpa sig resor genom halva jordklotet till landet i norr – dels gör också varje enskild krona mer nytta. Inte minst i Syrien, hävdar SD, skulle FN:s flyktingorgan UNHCR kunna göra väldigt mycket nytta med mer resurser. citat4

CITAT SD-Kuriren På besök i flyktingars vardag  artikel av Björn Söder 2014-04-07

Läs gärna också..

Hjälp flyktingarna i deras hemregion  SD-Kuriren, Paula Bieler och Mattias Karlsson 2014-08-01

Hjälp i krisens närområde gör stor nytta  SD-Kuriren, Julia Kronlid 2014-05-02

Bistånd handlar om pengar  SD-Kuriren, Markus Wiechel 2013-10-22

Paradoxal flyktingpolitik  SD-Kuriren, Markus Wiechel 2013-10-09

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om massinvandring;

Professor: Massinvandringen skadar Storbritannien  Avpixlat, av Mats Dagerlind 2014-08-05

Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån  Avpixlat, av Mats Dagerlind 2014-04-20

Rädslans kultur härskar i Sverige  Avpixlat, artikel av Gunnar Sandelin 2014-04-17

Sverige tar emot flest asylsökande per capita i världen  Avpixlat 2014-04-12

SD-Kuriren granskar: Oss Allas påstådda punktering av påstådda myter om invandringen  SD-Kuriren, av Paula Bieler (SD) och Linus Bylund (SD) 2014-03-24

”MISSLYCKANDET KOMMER ATT FÅ KATASTROFALA FÖLJDER”  NEO, intervju med Niall Ferguson nr 5/6  2013

Fler artiklar och länkar om invandring här

Tiggare, illegala invandrare och kriminella plundrar Sverige

citat4 - Kopia Antalet personer som idkar tiggeri har dramatiskt ökat i Sverige och i Malmö. Inte sedan 1800-talet, om ens då, fanns det så många tiggare i vårt land. Förekomsten av ständiga nybyggnationer, så kallade kåkstäderm där tiggare, illegala invandrare och hemlösa EU-medborgare bygger upp egna parallellsamhällen i samhället är numera utbrett och en onaturlig del av Malmös stadsbild.

Varför har då tiggeriet ökat på våra gator och torg? Den största delen av ökningen beror på den fria rörligheten inom EU. Många av Malmös tiggare kommer från Rumänien och Bulgarien, länder som inte till fullo tar hand om sina egna medborgare. Man utnyttjar det generösa regelverket inom EU och låter på så vis andra länder i gemenskapen lösa problem med fattigdom och utanförskap.

Tiggeriet på Malmös gator är med största sannolikhet delvis organiserat, det finns en mängd rapporter och fakta som styrker att det förhåller sig på detta viset. Personer förs till Malmö av kriminella ligor för att utnyttjas till tiggeri, tvångsarbete, prostitution eller för att medverka i annan brottslig verksamhet. Det finns belägg för att även handikappade och barn utnyttjas i den här typen av kriminallitetcitat4

CITAT Inget tiggeri på Malmös gator  Magnus Olsson, kommunalråd SD Malmö, 2014-08-07

Några kommentarer på Avpixlat till artikeln Inget tiggeri på Malmös gator

”Innerst inne tror jag varje politiker nu insett att invandringen har totalhavererat, att kliva fram och erkänna detta vansinnet är man för feg till. Nej sjuklövern sätt er i baksätet på Jimmie Åkessons bil och låt honom visa er vägen ut ur det elände ni ställt till med. Ni får väl ha en niqab över huvudet så folk inte känner igen er. /Magnum 45”

”Frågan man bör ställa sig är varför de är så synd om just de utländska tiggarna i Sverige? Faktum är att vi idag har 200 000 Svenska fattigpensionärer som lever under existensminimum, vi har ca 500 000 Svenskar som inte har råd med att besöka sin tandläkare, läkare eller till att hämta ut sina mediciner, vi har ca 40 000 hemlösa i landet! Dessa nämns aldrig i media och det beror på att de inte syns på våra gator och torg, i alla fall inte lika tydligt som tiggarna, men att det snyftas mer för tiggarna beror ju på att de är utlänningar. För i Sverige så är det bestämt att det är mer synd om personer som är födda långt ifrån Sverige samt är svarthåriga och talar ett obegripligt språk, har de sedan en udda religion så blir offerstämpeln än fetare! Svenskar kan aldrig bli offer i Sverige det är endast utlänningar förunnat, och när detta sker så är det de Svenska skattebetalarnas förbannade skyldighet att försörja dem! PK-eliten kan fara åt helvete! SD 2014 /AB Sverige”

”Att ge pengar till tiggare, är som att ge alkohol till alkoholister för att man tycker synd om dem. Vill man att de skall få det bättre så måste man sluta att ge dem något. Först när de blir tvungna till att göra något för att få något kan de få ordning på sitt liv. /Bombi_Bitt”

Sverigedemokraterna anser som enda riksdagsparti att tiggeriet måste upphöra och har lagt flera förslag till åtgärder;

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat, 2014-04-26

Miljöpartiet med de rödgröna och Alliansen däremot ser inget stopp på massinvandringen med dess förödande konsekvenser för Sverige och vår välfärd;

Miljöpartiet föreslår kraftig skattehöjning till vård för illegala  Avpixlat, 2014-08-07

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

Sverigedemokraterna – Förändring på riktigt  Sverigedemokraternas valfilm

Jimmie Åkessons sommartal  SVT Play, 2014-08-02

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Förkrossande majoritet vill avhysa tältande EU-tiggare  Avpixlat 2014-08-04

Det organiserade tiggeriet som försvann  Avpixlat 2014-05-24

Det är dags att förbjuda det hitresta tiggeriet  SD-Kuriren, av Richard Jomshof 2014-05-14

Härbärge överfullt med zigenartiggare  Avpixlat 2014-05-09

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

Reinfeldt hånar och fnyser igen Tobbes Medieblogg, av Tobias Svensson 2014-05-08

Statsministerns frågestund  Sveriges Riksdag (webbtv) 2014-05-08

Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

Fler artiklar och länkar om tiggeri här

Förkrossande majoritet vill avhysa tältande EU-tiggare

citat4 - Kopia TIGGARINVASIONEN På måndagen gick KvP/Expressen ut och frågade läsarna om de anser att EU-tiggare, främst zigenska rumäner, bör avhysas från stadens parker där de numera i allt större antal olagligt slår upp sina tältläger. Trots att tidningen använder det negativt laddade uttrycket “köra bort” i syfte att styra svaren i nej-riktning, svarar hela 95% att det är rätt. Bara 5% anser att det är fel.

De utländska tiggarnas ockupation av parkerna medför att dessa inte kan användas för rekreation av stadens invånare och har även lett till stora problem i form av nedskräpning och sanitära olägenheter, eftersom parkerna inte är avsedda för camping och saknar bekvämlighetsinrättningar och andra faciliteter som behövs för att sådana problem inte ska uppstå.

Alla undersökningar visar att svenskarna vill förbjuda det hitresta tiggeriet, trots det vägrar politikerna att lyssna på väljarna. Bara Sverigedemokraterna driver frågan och har för detta av det övriga åsiktsetablissemanget framställts som rasister. Utfallet av ovanstående webbfråga visar att sådana anklagelser faller på sin egen orimlighet. Inte ens de som skriker högst om att Sverige är genomsyrat av strukturell rasism och vardagsrasism kan väl på allvar mena att 95% av svenskarna är rasister. citat4

CITAT Förkrossande majoritet vill avhysa tältande EU-tiggare  Avpixlat 2014-08-04

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Det organiserade tiggeriet som försvann  Avpixlat 2014-05-24

Det är dags att förbjuda det hitresta tiggeriet  SD-Kuriren, av Richard Jomshof 2014-05-14

Härbärge överfullt med zigenartiggare  Avpixlat 2014-05-09

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

Reinfeldt hånar och fnyser igen Tobbes Medieblogg, av Tobias Svensson 2014-05-08

Statsministerns frågestund  Sveriges Riksdag (webbtv) 2014-05-08

Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

Fler artiklar och länkar om tiggeri här

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

Det organiserade tiggeriet

EU-VALET / DET ORGANISERADE TIGGERIETDen stora medie- och politikersnackisen i EU-valrörelsens slutskede har handlat om den eskalerande invasion av zigenska tiggare från Rumänien som Sverige tvingats utstå på senare tid. Sverigedemokraterna har fört upp frågan på agendan och med stöd från myndigheters, politikers, polisers och mediers tidigare utsagor slagit fast att stora delar av tiggeriet är organiserat och i många fall t o m kopplat till kriminalitet och utnyttjande av människor. I samma ögonblick som SD lyfte frågan beslöt sig övriga partier och deras lojala konsensusmedia att förneka allt man tidigare sagt.

Plötsligt finns nu inte längre något organiserat tiggeri, inget utnyttjande av människor, bara enskilda fattiga och utsatta som inte har något annat val än att komma till Sverige och tigga. Den som idag påstår vad alla för några år sedan var ense om, skälls för att vara rasist. Gamla artiklar skrivs om av historierevisionistisk media. Tidigare uttalanden förnekas eller förklaras bort. Andra duckar och tiger och hoppas de ska slippa konfronteras med vad de en gång sagt.

CITAT Det organiserade tiggeriet som försvann Avpixlat 2014-05-24

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Det är dags att förbjuda det hitresta tiggeriet  SD-Kuriren, av Richard Jomshof 2014-05-14

Härbärge överfullt med zigenartiggare  Avpixlat 2014-05-09

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

Reinfeldt hånar och fnyser igen Tobbes Medieblogg, av Tobias Svensson 2014-05-08

Statsministerns frågestund  Sveriges Riksdag (webbtv) 2014-05-08

Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

Fler artiklar och länkar om tiggeri här

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Tankar i valtider  SD-Kuriren, av Therese Borg (SD) 2014-05-15

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

Nigel Farage talar klarspråk om rasism

citat4 - Kopia UKIP tänker aldrig låta falska anklagelser om rasism från en politiskt korrekt elit hindra partiet från att lyfta frågor som en majoritet av det brittiska folket ser som angelägna. Den olyckliga verkligheten är att vi befinner oss i en politisk union med ett postkommunistiskt land där organiserad brottslighet är mycket utbredd. I de fall det finns skillnader i brottsfrekvens mellan olika nationaliteter är det fullständigt legitimt att framhålla detta och att diskutera det offentligt, och det är något jag kommer att fortsätta göra.

Polisens siffror visar mycket tydligt att kriminaliteten är hög inom den rumänska invandrargruppen i Storbritannien. Därmed inte sagt att alla eller ens flertalet rumäner som bor i Storbritannien skulle vara brottslingar. Däremot är en normal och rättssinnig person i sin fulla rätt att vara orolig om en grupp rumäner plötsligt flyttar in i kvarteret. Så vitt jag kan bedöma är de mediakommentatorer som haft invändningar mot det uttalandet personer som bor i mångmiljonvillor och för vilka risken för att drabbas av en massiv inflyttning av rumäner är obefintlig.

Om vi hade ett system på plats med riktiga arbetstillstånd för rumäner och med lämpliga kontroller, så som rekommenderas avUKIP, då skulle ingen behöva oroa sig över att rumäner flyttade in i grannskapet.

Omfattande brottslighet kopplad till rumäner som uppehåller sig i Storbritannien, bekräftade från poliskällor och i statistik, har varit ett stort samtalsämne i brittisk media under flera års tid. citat4

CITAT Nigel Farage, partiledare UKIP, från ett inlägg på UKIP:s webbplats översättning Avpixlat 2014-05-17

citat4 - Kopia Diskussionen är relevant även för Sverige, då vi haft en mycket hög tillströmning av rumäner de senaste åren och precis som i Storbritannien en kader av politiskt korrekta journalister och politiker som gör sitt bästa för att anklaga den för rasism som tar upp problemen med detta. Debaclet kring Sverigedemokraternas affischer i t-banan i Stockholm är det senaste exemplet. citat4

CITAT Farage bemöter nya rasismanklageler Avpixlat 2014-05-17

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

SD vill ha ny EU-omröstning  GP 2014-05-05

EU är en stor förlustaffär för Sverige  DN, av Johnny Skalin (SD) 2014-04-30

Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, av Paula Bieler 2014-03-04 

tidning3 - Kopia

Fler artiklar;

Det är dags att förbjuda det hitresta tiggeriet  SD-Kuriren, av Richard Jomshof 2014-05-14

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Det är dags att förbjuda det hitresta tiggeriet

citat4 - Kopia Den 16 mars presenterade opinionsinstitutet Novus en undersökning i vilken det framkom att en klar majoritet av de svarande, 56 procent, tyckte att ett förbud mot tiggeri var ett bra förslag. Starkast stöd för ett förbud fanns bland tillfrågade SD-väljare, där 87 procent var för. Endast 23 procent var emot. Resultatet från undersökningen är glädjande. Det visar nämligen att Sverigedemokraterna varit rätt ute hela tiden, när vi sedan riksdagsinträdet, drivit frågan om att förbjuda det hitresta tiggeriet som fullständigt översvämmat det offentliga rummet i allt fler svenska städer under senare år.

Det svenska motståndet mot det hitresta tiggeriet är knappast förvånande. Det finns nämligen många goda skäl till ett förbud. Fenomenet är nämligen inte värdigt Sverige. Vi har under 1900-talet byggt upp ett av världens mest välfungerande välfärdssamhällen, med rena, städade gator och knappt några tiggare alls. Sverige har ofta lyfts fram som ett föregångsland som många turister väljer att besöka. Det är därför beklagligt, men också orimligt, att Sverige nu ska tvingas husera en allt större andel av EU:s tiggarskara. citat4

CITAT Det är dags att förbjuda det hitresta tiggeriet SD-Kuriren, av Richard Jomshof 2014-05-14

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

SD vill ha ny EU-omröstning GP 2014-05-05

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

EU är en stor förlustaffär för Sverige DN, av Johnny Skalin (SD) 2014-04-30

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, av Paula Bieler 2014-03-04 

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Härbärge överfullt med zigenartiggare Avpixlat 2014-05-09

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

Reinfeldt hånar och fnyser igen Tobbes Medieblogg, av Tobias Svensson 2014-05-08

Statsministerns frågestund  Sveriges Riksdag (webbtv) 2014-05-08

Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

”Alla har en plikt att bjuda till bords”  Tobbes Medieblogg 2014-04-24

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

SD föreslår åtgärder mot tiggeri, Fredrik Reinfeldt svarar med att håna SD

Tämligen snabbt har Sverige fått ett mycket synligt problem, i form av de östeuropeiska romer som reser hit för att sätta sig i gathörn. Redan den beskrivningen är dock generös i överkant, då fenomenet egentligen inte är svenskt, eller ens ett problem, eftersom vi naturligtvis varken ska släppa in dem eller låta dem bedriva tiggeri här. 

I Statsministerns frågestund idag, där vilken fråga som helst kan ställas, tog Björn Söder upp problematiken kring de tillresta romerna.

CITAT Reinfeldt hånar och fnyser igen Tobbes Medieblogg, av Tobias Svensson 2014-05-08

Statsministerns frågestund  Sveriges Riksdag (webbtv) 2014-05-08

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas EU-kritiska partiprogram

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

SD vill ha ny EU-omröstning GP 2014-05-05

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

EU är en stor förlustaffär för Sverige DN, av Johnny Skalin (SD) 2014-04-30

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, av Paula Bieler 2014-03-04 

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Härbärge överfullt med zigenartiggare Avpixlat 2014-05-09

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

”Alla har en plikt att bjuda till bords”  Tobbes Medieblogg 2014-04-24

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen

citat4 - Kopia I söndags var det partiledardebatt i SVT, tre veckor före valet till EU-parlamentet 25 maj. Och till ingens förvåning kom frågan om de östeuropeiska zigenarna upp.

Jimmie Åkesson var först ut och hävdade att det ökande inslaget av östeuropeiska tiggare på de svenska gatorna är en ”social katastrof”. Han fortsatte med att föreslå att tiggeri borde förbjudas och att vissa restriktioner för den fria rörligheten för EU-medborgare borde införas.

Åtminstone visade Åkesson att han förstår problemen en smula bättre än de andra partiledarna. Men bara lite, eftersom enbart ett förbud mot tiggeri inte kommer att fungera. Åkesson föreslog införande av visum för rumänska och bulgariska medborgare som ett sätt att stoppa vågen av östeuropeiska tiggare. Det låter ju bra tills man tittar på EUs lagar och upptäcker att Sverige inte kan göra det.

För att göra en lång historia kort är det juridiskt omöjligt för Sverige att under nuvarande EU-regler göra något åt problemet. Och det finns inget Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Ungern eller något annat av de länder tiggarna kommer ifrån, som kan göra åt det. Om de skulle hindra folk från att lämna landet, skulle de drabbas av sanktioner från EU. citat4

CITAT Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas EU-kritiska partiprogram

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

SD vill ha ny EU-omröstning GP 2014-05-05

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

EU är en stor förlustaffär för Sverige DN, av Johnny Skalin (SD) 2014-04-30

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, av Paula Bieler 2014-03-04 

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Härbärge överfullt med zigenartiggare Avpixlat 2014-05-09

Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

”Alla har en plikt att bjuda till bords”  Tobbes Medieblogg 2014-04-24

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

EU:s öppna gränser har gett oss tiggare, fler tiggare och organiserad brottslighet

De senaste åren har Sverige svämmats över av tiggare. En del tigger för att de är i en utsatt situation, andra är helt enkelt proffstiggare med dagligen varierande sjukdomar och den senaste Iphone-modellen. Men i Sverige kan vi inte diskutera saken med fakta – utan att ena sidan börjar skrika om dålig människosyn och rasism.

Vad ska man då göra? Förbjuda tiggeri? Varför inte? Med ett förbud kan polisen gripa tiggarna och skicka hem dem till Rumänien igen. Men framförallt kan folk sluta ge pengar till tiggare och i stället erbjuda dem en kopp kaffe och en smörgås.

Hur som helst måste vi ta debatten. Våra folkvalda måste ta tag i problemet. Det går inte att ha denne icke-debatt, detta ständiga flöde av moraliska floskler om ”människosyn”. De självutnämnda goda har sina argument, de falskt anklagade onda har sina. Men lösningen verkar långt borta, eftersom viljan saknas hos de flesta folkvalda.

För medan Åkesson och Fridolin kastar sina utopier på varandra, kommer det fler tiggare. Nu när sommaren närmar sig kommer även vägpiraterna. Allt på grund av våra öppna gränser och EU.

I dagar som dessa känns det ruttet att påminna sig själv om att man faktiskt röstade ja till EU …

CITAT  Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas EU-kritiska partiprogram

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

SD vill ha ny EU-omröstning GP 2014-05-05

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

EU är en stor förlustaffär för Sverige DN, av Johnny Skalin (SD) 2014-04-30

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, artikel av Paula Bieler 2014-03-04 

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet  SD-kuriren, artikel av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia  SD-kuriren, artikel av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

”Alla har en plikt att bjuda till bords”  Tobbes Medieblogg 2014-04-24

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

SD vill förbjuda tiggeri

TIGGERIPLÅGAN  När den rumänska ambassadören tidigare i år skrev en debattartikel i Dagens Nyheter om tiggarplågan, togs tre punkter upp som hon menade var avgörande för att stävja utvecklingen – en av dessa var att inte uppmuntra tiggeri och förbjuda det. Idag aviserar Sverigedemokraterna att man, som enda parti, vill göra just detta.

Raduta Matache är Rumäniens ambassadör i Sverige och skrev på DN Debatt den 8 februari under rubriken “Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras” om hur Sverige bäst kan bekämpa den alltmer tilltagande tiggarplågan som nu drabbat varje större svensk stad, där zigenarna inte sällan kombinerar tiggeriet med brottslighet och lämnar efter sig förödelse – som i Stockholm där drygt 100 ton skräp fick forslas bort och området var sargat.

Mataches tredje punkt i listan, som hon menar är “helt avgörande för att kunna minska eller helt bli av med Sveriges gatutiggeri”, var följande:

”Översyn av tiggerilagar. Det är viktigt att gatutiggeriet inte uppmuntras i Sverige. I detta ligger en möjlighet för svenska kommuner att förbjuda gatutiggeri om andra åtgärder för att lösa problemen inte hjälper. Tiggeri är förbjudet, inte bara i Rumänien, utan även i ett antal andra EU-länder som exempelvis Danmark och Nederländerna. Att tillåta gatutiggeri i vissa EU-länder, däribland Sverige, underlättar inte Rumäniens ansträngningar att åstadkomma social integration och ökad anställningsbarhet.”

CITAT  SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar i frågan;

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

”Alla har en plikt att bjuda till bords”  Tobbes Medieblogg 2014-04-24

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017

Nya zigenarläger i centrala Stockholm

TIGGARINVASIONEN Efter att de rumänska zigenartiggarna avhysts från de olagliga bosättningarna i Stockholms förorter han ett antal nu i stället slagit läger mitt i innerstaden. På så sätt får de närmare till sin “arbetsplats” sittande på knä i stadens gathörn och utanför måttligt roade näringsidkares butiksentréer.

En grupp, bestående av ett 20-tal personer, har som boplats valt valvet under Kungsbron. Här har man lagt ut madrasser och filtar, lagt upp matförråd och ordnat med “arbetsrum” där man textar sina tiggarskyltar. Många stockholmare har hör av sig till Norrmalmspolisen som gör bedömningen att det rör sig om olaga camping och att de zigensk-rumänska EU-tiggarna som missbrukar EU:s fria rörlighet i så fall skall avhysas., säger Tony Essby, stationsbefäl.

CITAT Avpixlat Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm 2014-04-26

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar i frågan;

”Alla har en plikt att bjuda till bords”  Tobbes Medieblogg 2014-04-24

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Sverige har ingen skyldighet att öppna gränserna för tiggeri

Tobias Svensson, Tobbes Medieblogg, har formulerat problemen med tiggande romer på ett bra och nyanserat sätt. Långt ifrån Carina Bergfeldt, Aftonbladet, och hennes skuldbeläggande av svenska folket och försvar av romers ”rätt att få tigga och göra det var man vill i Europa”.

citat4 - Kopia Det här är naturligtvis ett känsligt ämne, då det skulle kunna tangera faktisk rasism. Låt mig därför för tydlighetens skull poängtera att jag definitivt inte tror att gruppens ställning skulle vara genetiskt betingad. Däremot tror jag att det finns kulturella orsaker till att gruppen levt relativt isolerat, och dessutom i hög grad varit beroende av tiggeri och stölder. Jag kan också tänka mig att gruppens beteende och myndigheters reaktioner förstärkt varandra, vilket gjort att utvecklingen så att säga stått stilla i 100 år.

Sedan glider Carina Bergfeldt återigen in på den svenska skulden:

”Vi har fortfarande inte gjort upp med historien – långt därifrån – när en ny våg av romer ber om hjälp många inte vill ge. Det blev tydligt inte minst i samband med den ceremoni som integrationsminister Erik Ullenhag anordnade när han presenterade ”Vitboken”, om ett av de mörkaste kapitlen i Sveriges historia.” 

Här håller jag inte heller med, då jag tycker att vi har hört enormt mycket om det svenska samhällets skuld. Jasenko Selimovic tyckte till och med att vi skulle känna skuld över övergrepp som begicks på 1600-talet. Jag har dock aldrig hört någon självkritik från den romska gruppen. Om en grupp har en så tydlig överrepresentation i avbruten skolgång och exempelvis åldringsrån, så kanske det finns saker att ta tag i även från det hållet.

Framför allt blandar Bergfeldt ihop två olika saker. Forna seklers romska historia i Sverige har ingenting att göra med den våg vi nu ser från främst Rumänien. Det finns ingen anledning som helst att släppa in den, se kåkstäder växa upp och förse varje gathörn i varje stad med en sittande tiggare. Bergfeldt tycker dock att vi har en plikt.

Alla länder i Europa ser till att försöka skydda sina länder, men det kan inte Sverige göra, ty vi har som det utvalda landet en plikt. Att bjuda till det evigt uppdukade bordet. 

Vi behöver inte alls ge upp och öppna gränserna för Rumäniens, Bulgariens och Balkans romer. Vi kan gå ut ur EU, vi kan införa visumkrav från berörda länder, försörjningskrav och tiggeriförbud. Det absolut sista vi ska göra är att förvandla detta land till en kåkstad och den främsta destinationen för tiggare. citat4

CITAT Tobbes Medieblogg  ”Alla har en plikt att bjuda till bords” av Tobias Svensson 2014-04-24

refererar till Aftonbladet Det är inte 1914 längre av Carina Bergfeldt 2014-04-24

H

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar i frågan;

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

121 ton skräp städat efter zigenarläger

ZIGENARLÄGREN Efter att zigenarna i Högdalen i Stockholm avhysts kvarstod ett veritabelt berg av sopor och förstörd terräng. En halv miljon kronor har spenderats på att forsla bort hela 121 ton skräp.

Soffor, bildäck, cyklar och byggmaterial fanns bland bråten zigenarna lämnade efter sig. Marken är delvis förstörd av lastbilsspår och träd och buskar är illa åtgångna.

Ulf Eriksson från Hifab, projektledare för städningen, säger till lokaltidningen Mitt i  att det rörde sig om ofattbara mängder och att de jobbade i sju dagar för att få bort allt.

CITAT Avpixlat 2014-04-16

H

tidning3 - Kopia

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Ytterligare artiklar i frågan;

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Förbud mot tiggeri

Sverigedemokraterna är tills nu det enda partiet som vill förbjuda tiggeri för att komma till med det. Nu har även en moderatpolitiker i Mariestad, Johan Abrahamsson, fört fram samma åsikt.

Kommunstyrelsens ordförande i Mariestad, Johan Abrahamsson (M), ser bara en lösning i tiggarfrågan: Förbjud tiggeri i Sverige.

Istället bör hjälpen ske på plats i Rumänien, menar han. Och Sveriges sätt att hjälpa är att lagstifta om ett förbud.

– Det handlar om att man inte hjälper en person genom att ge den en smörgås när de sitter utanför en butik, det här är ett problem som man måste lösa med hjälp av hjälporganisationer i Rumänien.

CITAT Expressen 2014-04-10

H

tidning3 - Kopia

Moderat vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

M-politiker i Mariestad: Måste förbjuda tiggeri  Expressen 2014-04-11

Ytterligare artiklar i frågan;

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet

Socialtjänsten i Linköping har sedan förra sommaren, med svenska skattemedel, betalat hemresor för 60 tiggande zigenare som är medborgare andra EU-länder. Resorna har bland annat gått med flyg till Rumänien eller Bulgarien, och biljettpriset har varierat mellan 2 500 och 3 500 kronor, dvs. en kostnad runt 150-200 000 kr.

Nu visar det sig att många av dem enbart var på semester i hemlandet, men nu återigen har återvänt för att på olika sätt fortsätta lura hederliga svenskar på pengar, både via skattsedeln och direkt ur fickan på gator och torg.

CITAT Avpixlat 2014-04-10

H

Ryktet om att Linköpings kommun betalar hemresor tycks ha spridit sig bland länets tiggare.

– Det kommer allt fler personer från Vadstena och Motala som vill ansöka om hemresa hos oss. Vi ger dem information och hänvisar dem tillbaka till de kommuner de bott i, fortsätter Anita Lhådö.

I de flesta större svenska städer brottas man just nu med frågan om hur man bäst ska hjälpa EU-migranterna. I Stockholm har man betalat hemresor för 370 personer under de senaste två åren. Men frågan om betalda hemresor är kontroversiell eftersom man nu ser att många återvänder.

CITAT Corren.se (Linköping) 2014-04-10

H

tidning3 - Kopia

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

60 tiggare har fått hemresan betald  Corren.se (Linköping) 2014-04-10

Ytterligare artiklar i frågan;

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Nej till tiggeriförbud i Tierp – fullmäktige sågade SD:s förslag

Joakim Larsson, Sverigedemokraterna, motionerade om att införa förbud i den lokala ordningsstadgan för tiggeri på offentlig plats. Han menade att det stör befolkningen och att de behövande kan få hjälp på annat sätt. Motionen avslogs av majoriteten med hänvisning till att Sala kommun fått bakläxa av länsstyrelsen på ett tiggeriförbud. Joakim Larsson säger;

– Jag tror att huvuddelen av tiggeriet är organiserat även om det är svårt att påvisa. Det beror på den fria rörligheten där vi inte kan hindra människor från öststatsländer att komma hit. De länderna borde ta sitt ansvar och inte övervältra problemen på Sverige.

Flera partier gick emot Larssons uppfattning.

Joakim Larsson ville också ha kommunala väktare särskilt under sommaren då bärplockare är i kommunen. Han hänvisade till oro hos befolkningen och handlare och att polisen på ett möte sagt att de har vakanser. Även den motionen avslogs med argumentet att det är staten som enligt polislagen ska upprätthålla ordning och säkerhet.

CITAT Arbetarbladet 2014-04-08

H

tidning3 - Kopia

Nej till tiggeriförbud i Tierp – fullmäktige sågade SD:s förslag  Avpixlat 2014-04-08

Nej till tiggeriförbud – Fullmäktige sågade SD:s förslag  Arbetarbladet  2014-04-08

Ytterligare artiklar i frågan;

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder

TIGGARINVASIONEN EU-tiggare, i de flesta fall troligen rumänska zigenare, har under en tid satt i system att bryta sig in i studentlägenheter vid Kista Alléväg i norra Stockholm och ockupera dem som bostäder till sig själva. Många studenter har hört av sig till polisen och varit oroliga över situationen. De känner sig otrygga att gå genom området.

CITAT Avpixlat 2014-03-28

H

tidning3 - Kopia

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Ytterligare artiklar i frågan;

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Några kommentarer till artikeln ”EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder” på Avpixlat;

”Att tidningarna kallar tiggande zigenare för EU-migranter är ju ungefär som när facket började byta namn på `städkärring´ – till `lokalvårdare´ – till `hygientekniker´ – till `golvvårdsterapeut` – till `sanitetsingenjör`. Ungefär som om det skulle göra jobbet/positionen mer glamorös eller statusupphöjd. /TopsyCrett.”

Förra sommaren kunde man inte sitta-ligga och koppla av med slutna ögon på stranden i Malmö. Zigenarkvinnor i långa kjolar-klänningar med en drös ungar springande och små barn på armen, gick omkring och riktade in sig på de solandes-sovande badgästernas väskor mm. När det var dags för blöjbyte av de små, svingade de den nedkissade-bajsade blöjan i luften för att landa på någon buske eller sanddyna, trots att det står soptunnor och papperskorgar mycket tätt längs hela stranden.

Med årets invasion kommer det att bli mycket mycket värre. Vi har därför bestämt att den rödgröna röran som gillar detta skall få dela stranden med dessa element alldeles själv. Vi, de seende med självbevarelsedrift vill inte längre sätta vår fot där.

I år kommer det att bli en låååång ”het” sommar med många stölder-rån-våldtäkter-misshandel, bränder mm. Någon som vågar sätta emot? /quinna.”

Läs denna tråd och vad ” Galenzo ” skriver. Detta var 2008, alltså 6 år sedan och betänk att det blivit värre för varje år. Varning: Ha spypåsen i beredskap!!  https://www.flashback.org/t718…   /quinna.”

”De är ett mystiskt samhälle vi bor i. Det här är resultatet ett enormt hyckleri på högsta nivå. Makteliten lovprisar invandringen, men när det kommer till kritan vill ingen ha det så här. Jag tror inte ens de mest motoriska invandrarälskarna vill att vi ska leva med detta elände, men ingen vågar yppa motsatsen för man är så rädda om sitt eget när man väl har fått en plats inom maktens väggar. 
Jag var på en fest för en tid sedan och en av kommuns toppar var inbjuden till denna tillställning. När person ifråga fick i sig tillräckligt med alkohol började tungan spåra ur och vederbörande började orerar om hur djävla illa ställt det är med invandringspolitiken i kommun. Jag ställde frågan till honom om han verkligen tyckte invandringen var fel blev han förbannad och säger ”att det finns ingen djävel med sunt bondförnuft som vill ha det så här, inte ens de i toppen”. Jag vill bara tala om att han skulle inte erkänna att han sagt så i nyktert tillstånd. Det tolkar jag som att de är rädda om sina platser i makteliten och törs inte opponera sig helt enkelt. Jag tror att detta är bara ett exempel på hur politiker måste tänka för att hålla sig kvar där de tjänar pengarna lättast och mest. /Ingemar Nilsson.”

Svenskarna för tiggeriförbud

”En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av TT slår fast att en majoritet vill förbjuda tiggeri. Totalt anser 56 procent att det är ett bra förslag, medan 23 procent tycker att det vore en dålig idé.”

(CITAT artikel SVT 2014-03-16)

H

tidning3 - Kopia

Svenskarna för tiggeriförbud  SVT 2014-03-16

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

Ytterligare artiklar i frågan;

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras

”Det är viktigt att gatutiggeriet inte uppmuntras i Sverige. I detta ligger en möjlighet för svenska kommuner att förbjuda gatutiggeri om andra åtgärder för att lösa problemen inte hjälper. Tiggeri är förbjudet, inte bara i Rumänien, utan även i ett antal andra EU-länder som exempelvis Danmark och Nederländerna. Att tillåta gatutiggeri i vissa EU-länder, däribland Sverige, underlättar inte Rumäniens ansträngningar att åstadkomma social integration och ökad anställningsbarhet.”

”Rumänien har en omfattande plan för att stötta och integrera romer i samhället. Att vissa av dem lockas att tjäna pengar i Sverige utan att arbeta försvårar det arbetet. Nu måste Sverige och Rumänien samarbeta i frågan om gatutiggeriet, skriver Rumäniens ambassadör i Sverige.”

”Samarbetet måste utökas mellan såväl svenska och rumänska myndigheter som mellan olika frivilligorganisationer. Den rumänska ambassaden i Stockholm stöder organisationer som är intresserade av att samarbeta med sina rumänska motsvarigheter.”

(citat artikel DN 2014-02-08)

H

tidning3 - Kopia

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Ytterligare artiklar om tiggeri;

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22