anderssons thinktank

"Ord och inga visor – avskalade sanningar om Sverige av idag"

Tag Arkiv: Zigenare

Förkrossande majoritet vill avhysa tältande EU-tiggare

citat4 - Kopia TIGGARINVASIONEN På måndagen gick KvP/Expressen ut och frågade läsarna om de anser att EU-tiggare, främst zigenska rumäner, bör avhysas från stadens parker där de numera i allt större antal olagligt slår upp sina tältläger. Trots att tidningen använder det negativt laddade uttrycket “köra bort” i syfte att styra svaren i nej-riktning, svarar hela 95% att det är rätt. Bara 5% anser att det är fel.

De utländska tiggarnas ockupation av parkerna medför att dessa inte kan användas för rekreation av stadens invånare och har även lett till stora problem i form av nedskräpning och sanitära olägenheter, eftersom parkerna inte är avsedda för camping och saknar bekvämlighetsinrättningar och andra faciliteter som behövs för att sådana problem inte ska uppstå.

Alla undersökningar visar att svenskarna vill förbjuda det hitresta tiggeriet, trots det vägrar politikerna att lyssna på väljarna. Bara Sverigedemokraterna driver frågan och har för detta av det övriga åsiktsetablissemanget framställts som rasister. Utfallet av ovanstående webbfråga visar att sådana anklagelser faller på sin egen orimlighet. Inte ens de som skriker högst om att Sverige är genomsyrat av strukturell rasism och vardagsrasism kan väl på allvar mena att 95% av svenskarna är rasister. citat4

CITAT Förkrossande majoritet vill avhysa tältande EU-tiggare  Avpixlat 2014-08-04

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Det organiserade tiggeriet som försvann  Avpixlat 2014-05-24

Det är dags att förbjuda det hitresta tiggeriet  SD-Kuriren, av Richard Jomshof 2014-05-14

Härbärge överfullt med zigenartiggare  Avpixlat 2014-05-09

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

Reinfeldt hånar och fnyser igen Tobbes Medieblogg, av Tobias Svensson 2014-05-08

Statsministerns frågestund  Sveriges Riksdag (webbtv) 2014-05-08

Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

Fler artiklar och länkar om tiggeri här

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

Annonser

Det organiserade tiggeriet

EU-VALET / DET ORGANISERADE TIGGERIETDen stora medie- och politikersnackisen i EU-valrörelsens slutskede har handlat om den eskalerande invasion av zigenska tiggare från Rumänien som Sverige tvingats utstå på senare tid. Sverigedemokraterna har fört upp frågan på agendan och med stöd från myndigheters, politikers, polisers och mediers tidigare utsagor slagit fast att stora delar av tiggeriet är organiserat och i många fall t o m kopplat till kriminalitet och utnyttjande av människor. I samma ögonblick som SD lyfte frågan beslöt sig övriga partier och deras lojala konsensusmedia att förneka allt man tidigare sagt.

Plötsligt finns nu inte längre något organiserat tiggeri, inget utnyttjande av människor, bara enskilda fattiga och utsatta som inte har något annat val än att komma till Sverige och tigga. Den som idag påstår vad alla för några år sedan var ense om, skälls för att vara rasist. Gamla artiklar skrivs om av historierevisionistisk media. Tidigare uttalanden förnekas eller förklaras bort. Andra duckar och tiger och hoppas de ska slippa konfronteras med vad de en gång sagt.

CITAT Det organiserade tiggeriet som försvann Avpixlat 2014-05-24

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Det är dags att förbjuda det hitresta tiggeriet  SD-Kuriren, av Richard Jomshof 2014-05-14

Härbärge överfullt med zigenartiggare  Avpixlat 2014-05-09

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

Reinfeldt hånar och fnyser igen Tobbes Medieblogg, av Tobias Svensson 2014-05-08

Statsministerns frågestund  Sveriges Riksdag (webbtv) 2014-05-08

Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

Fler artiklar och länkar om tiggeri här

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

Tankar i valtider  SD-Kuriren, av Therese Borg (SD) 2014-05-15

Fler länkar och artiklar om Sverigedemokraterna här

Det är dags att förbjuda det hitresta tiggeriet

citat4 - Kopia Den 16 mars presenterade opinionsinstitutet Novus en undersökning i vilken det framkom att en klar majoritet av de svarande, 56 procent, tyckte att ett förbud mot tiggeri var ett bra förslag. Starkast stöd för ett förbud fanns bland tillfrågade SD-väljare, där 87 procent var för. Endast 23 procent var emot. Resultatet från undersökningen är glädjande. Det visar nämligen att Sverigedemokraterna varit rätt ute hela tiden, när vi sedan riksdagsinträdet, drivit frågan om att förbjuda det hitresta tiggeriet som fullständigt översvämmat det offentliga rummet i allt fler svenska städer under senare år.

Det svenska motståndet mot det hitresta tiggeriet är knappast förvånande. Det finns nämligen många goda skäl till ett förbud. Fenomenet är nämligen inte värdigt Sverige. Vi har under 1900-talet byggt upp ett av världens mest välfungerande välfärdssamhällen, med rena, städade gator och knappt några tiggare alls. Sverige har ofta lyfts fram som ett föregångsland som många turister väljer att besöka. Det är därför beklagligt, men också orimligt, att Sverige nu ska tvingas husera en allt större andel av EU:s tiggarskara. citat4

CITAT Det är dags att förbjuda det hitresta tiggeriet SD-Kuriren, av Richard Jomshof 2014-05-14

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

SD vill ha ny EU-omröstning GP 2014-05-05

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

EU är en stor förlustaffär för Sverige DN, av Johnny Skalin (SD) 2014-04-30

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, av Paula Bieler 2014-03-04 

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Härbärge överfullt med zigenartiggare Avpixlat 2014-05-09

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

Reinfeldt hånar och fnyser igen Tobbes Medieblogg, av Tobias Svensson 2014-05-08

Statsministerns frågestund  Sveriges Riksdag (webbtv) 2014-05-08

Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

”Alla har en plikt att bjuda till bords”  Tobbes Medieblogg 2014-04-24

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

SD föreslår åtgärder mot tiggeri, Fredrik Reinfeldt svarar med att håna SD

Tämligen snabbt har Sverige fått ett mycket synligt problem, i form av de östeuropeiska romer som reser hit för att sätta sig i gathörn. Redan den beskrivningen är dock generös i överkant, då fenomenet egentligen inte är svenskt, eller ens ett problem, eftersom vi naturligtvis varken ska släppa in dem eller låta dem bedriva tiggeri här. 

I Statsministerns frågestund idag, där vilken fråga som helst kan ställas, tog Björn Söder upp problematiken kring de tillresta romerna.

CITAT Reinfeldt hånar och fnyser igen Tobbes Medieblogg, av Tobias Svensson 2014-05-08

Statsministerns frågestund  Sveriges Riksdag (webbtv) 2014-05-08

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas EU-kritiska partiprogram

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

SD vill ha ny EU-omröstning GP 2014-05-05

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

EU är en stor förlustaffär för Sverige DN, av Johnny Skalin (SD) 2014-04-30

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, av Paula Bieler 2014-03-04 

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Härbärge överfullt med zigenartiggare Avpixlat 2014-05-09

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

”Alla har en plikt att bjuda till bords”  Tobbes Medieblogg 2014-04-24

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Svenska politiker har fel om Rumänien – igen

citat4 - Kopia I söndags var det partiledardebatt i SVT, tre veckor före valet till EU-parlamentet 25 maj. Och till ingens förvåning kom frågan om de östeuropeiska zigenarna upp.

Jimmie Åkesson var först ut och hävdade att det ökande inslaget av östeuropeiska tiggare på de svenska gatorna är en ”social katastrof”. Han fortsatte med att föreslå att tiggeri borde förbjudas och att vissa restriktioner för den fria rörligheten för EU-medborgare borde införas.

Åtminstone visade Åkesson att han förstår problemen en smula bättre än de andra partiledarna. Men bara lite, eftersom enbart ett förbud mot tiggeri inte kommer att fungera. Åkesson föreslog införande av visum för rumänska och bulgariska medborgare som ett sätt att stoppa vågen av östeuropeiska tiggare. Det låter ju bra tills man tittar på EUs lagar och upptäcker att Sverige inte kan göra det.

För att göra en lång historia kort är det juridiskt omöjligt för Sverige att under nuvarande EU-regler göra något åt problemet. Och det finns inget Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Ungern eller något annat av de länder tiggarna kommer ifrån, som kan göra åt det. Om de skulle hindra folk från att lämna landet, skulle de drabbas av sanktioner från EU. citat4

CITAT Svenska politiker har fel om Rumänien – igen  Dispatch International, av Lucian Vâlsan 2014-05-08

Rösta på Sverigedemokraterna i valet till EU-parlamentet 2014 !

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Länkar och artiklar om Sverigedemokraternas politik;

”Mindre EU – Mer Sverige” – Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet

Sverigedemokraternas EU-kritiska partiprogram

Sverigedemokraternas vårbudgetmotion för 2014-2017

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Sverigedemokraternas partiprogram för en ansvarsfull invandring

Sverigedemokraternas partiprogram för en human flyktingpolitik

SD vill ha ny EU-omröstning GP 2014-05-05

SD-kandidat: Jag vill avveckla EU  Europaportalen.se 2014-03-31

EU är en stor förlustaffär för Sverige DN, av Johnny Skalin (SD) 2014-04-30

Så bestämmer EU över Sverige  SD-kuriren, av Paula Bieler 2014-03-04 

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-03-15

Ynka 20 år av Sveriges mångtusenåriga historia  SD-kuriren, av Kristina Winberg (SD) 2014-04-09

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Härbärge överfullt med zigenartiggare Avpixlat 2014-05-09

Tiggarna och de goda  Dispatch International, av Roger Sahlström 2014-05-05

SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

”Alla har en plikt att bjuda till bords”  Tobbes Medieblogg 2014-04-24

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

SD vill förbjuda tiggeri

TIGGERIPLÅGAN  När den rumänska ambassadören tidigare i år skrev en debattartikel i Dagens Nyheter om tiggarplågan, togs tre punkter upp som hon menade var avgörande för att stävja utvecklingen – en av dessa var att inte uppmuntra tiggeri och förbjuda det. Idag aviserar Sverigedemokraterna att man, som enda parti, vill göra just detta.

Raduta Matache är Rumäniens ambassadör i Sverige och skrev på DN Debatt den 8 februari under rubriken “Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras” om hur Sverige bäst kan bekämpa den alltmer tilltagande tiggarplågan som nu drabbat varje större svensk stad, där zigenarna inte sällan kombinerar tiggeriet med brottslighet och lämnar efter sig förödelse – som i Stockholm där drygt 100 ton skräp fick forslas bort och området var sargat.

Mataches tredje punkt i listan, som hon menar är “helt avgörande för att kunna minska eller helt bli av med Sveriges gatutiggeri”, var följande:

”Översyn av tiggerilagar. Det är viktigt att gatutiggeriet inte uppmuntras i Sverige. I detta ligger en möjlighet för svenska kommuner att förbjuda gatutiggeri om andra åtgärder för att lösa problemen inte hjälper. Tiggeri är förbjudet, inte bara i Rumänien, utan även i ett antal andra EU-länder som exempelvis Danmark och Nederländerna. Att tillåta gatutiggeri i vissa EU-länder, däribland Sverige, underlättar inte Rumäniens ansträngningar att åstadkomma social integration och ökad anställningsbarhet.”

CITAT  SD vill förbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-26

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar i frågan;

Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm  Avpixlat 2014-04-26

”Alla har en plikt att bjuda till bords”  Tobbes Medieblogg 2014-04-24

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Sverigedemokraternas partiprogram för krafttag mot brottsligheten

Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2014 !

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2014-2017

Nya zigenarläger i centrala Stockholm

TIGGARINVASIONEN Efter att de rumänska zigenartiggarna avhysts från de olagliga bosättningarna i Stockholms förorter han ett antal nu i stället slagit läger mitt i innerstaden. På så sätt får de närmare till sin “arbetsplats” sittande på knä i stadens gathörn och utanför måttligt roade näringsidkares butiksentréer.

En grupp, bestående av ett 20-tal personer, har som boplats valt valvet under Kungsbron. Här har man lagt ut madrasser och filtar, lagt upp matförråd och ordnat med “arbetsrum” där man textar sina tiggarskyltar. Många stockholmare har hör av sig till Norrmalmspolisen som gör bedömningen att det rör sig om olaga camping och att de zigensk-rumänska EU-tiggarna som missbrukar EU:s fria rörlighet i så fall skall avhysas., säger Tony Essby, stationsbefäl.

CITAT Avpixlat Nya zigenarläger, nu i centrala Stockholm 2014-04-26

tidning3 - Kopia

Ytterligare artiklar i frågan;

”Alla har en plikt att bjuda till bords”  Tobbes Medieblogg 2014-04-24

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

121 ton skräp städat efter zigenarläger

ZIGENARLÄGREN Efter att zigenarna i Högdalen i Stockholm avhysts kvarstod ett veritabelt berg av sopor och förstörd terräng. En halv miljon kronor har spenderats på att forsla bort hela 121 ton skräp.

Soffor, bildäck, cyklar och byggmaterial fanns bland bråten zigenarna lämnade efter sig. Marken är delvis förstörd av lastbilsspår och träd och buskar är illa åtgångna.

Ulf Eriksson från Hifab, projektledare för städningen, säger till lokaltidningen Mitt i  att det rörde sig om ofattbara mängder och att de jobbade i sju dagar för att få bort allt.

CITAT Avpixlat 2014-04-16

H

tidning3 - Kopia

121 ton skräp städat efter zigenarläger  Avpixlat 2014-04-15

Ytterligare artiklar i frågan;

Moderat vill föbjuda tiggeri  Avpixlat 2014-04-11

Socialtjänsten betalar tiggares semesterresor hemlandet  Avpixlat 2014-04-10

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat (med länk till radioprogrammet) 2014-04-06

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton

citat4 - Kopia GRANSKNING I söndagens avsnitt av Granskning Sverige tar programmakarna en närmare titt på den påstådda diskrimineringen av en zigensk kvinna på Hotell Sheraton i Stockholm nyligen. Finskzigenska Diana Nyman, som var inbjuden att tala på en tillställning om zigenarnas historia, uppgav att hon nekades inta frukost i hotellmatsalen pga att hon är zigenare. Hotellet utsattes för ett enormt mediedrev och även regeringen deltog i uthängningen av “antiziganisterna”. Men många oklarheter kring “brottet” finns.

Den perfekta tajmingen konstateras – att historien slogs upp precis samma dag som integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och regeringen presenterade den så kallade vitboken om hur Sverige har behandlat zigenare i historien. Regeringen agerade utan att någon utredning av vad som inträffat gjorts. Man hotade Sheraton med att säga upp bokningsavtalen med hotellet och tvingade hela hotell- och restaurangbranschen till ett krismöte. Medierna rasade och hade bilden klar för sig. Nyhetsrapporteringen var hårt vinklad och ingen var intresserad av fakta som kunde motsäga att hotellet ägnat sig åt rasistisk diskriminering.

Granskning Sverige tar det ansvar som övriga medier i sin politiserade agenda undandragit sig och ställer de obekväma frågorna till dem som regisserade föreställningen. Det framkommer också att Sheratons ledning belagts med ett informellt yppandeförbud att inte berätta sin version av det inträffade för någon. Man vågar inte av rädsla för vilka konsekvenser det kan få för verksamheten.citat4

CITAT Avpixlat 2014-04-06

H

tidning3 - Kopia

Granskning Sverige granskar antiziganismen på Sheraton  Avpixlat 2014-04-06 (med länk till radioprogrammet)

Ytterligare artiklar i frågan;

Zigenare i Storbritannien lever gott på bidrag  Avpixlat 2014-04-04

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder

TIGGARINVASIONEN EU-tiggare, i de flesta fall troligen rumänska zigenare, har under en tid satt i system att bryta sig in i studentlägenheter vid Kista Alléväg i norra Stockholm och ockupera dem som bostäder till sig själva. Många studenter har hört av sig till polisen och varit oroliga över situationen. De känner sig otrygga att gå genom området.

CITAT Avpixlat 2014-03-28

H

tidning3 - Kopia

EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder  Avpixlat 2014-03-28

Ytterligare artiklar i frågan;

Svenska folket vill införa tiggarförbud  Avpixlat 2014-03-16

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

Några kommentarer till artikeln ”EU-tiggare bryter sig in och ockuperar studentbostäder” på Avpixlat;

”Att tidningarna kallar tiggande zigenare för EU-migranter är ju ungefär som när facket började byta namn på `städkärring´ – till `lokalvårdare´ – till `hygientekniker´ – till `golvvårdsterapeut` – till `sanitetsingenjör`. Ungefär som om det skulle göra jobbet/positionen mer glamorös eller statusupphöjd. /TopsyCrett.”

Förra sommaren kunde man inte sitta-ligga och koppla av med slutna ögon på stranden i Malmö. Zigenarkvinnor i långa kjolar-klänningar med en drös ungar springande och små barn på armen, gick omkring och riktade in sig på de solandes-sovande badgästernas väskor mm. När det var dags för blöjbyte av de små, svingade de den nedkissade-bajsade blöjan i luften för att landa på någon buske eller sanddyna, trots att det står soptunnor och papperskorgar mycket tätt längs hela stranden.

Med årets invasion kommer det att bli mycket mycket värre. Vi har därför bestämt att den rödgröna röran som gillar detta skall få dela stranden med dessa element alldeles själv. Vi, de seende med självbevarelsedrift vill inte längre sätta vår fot där.

I år kommer det att bli en låååång ”het” sommar med många stölder-rån-våldtäkter-misshandel, bränder mm. Någon som vågar sätta emot? /quinna.”

Läs denna tråd och vad ” Galenzo ” skriver. Detta var 2008, alltså 6 år sedan och betänk att det blivit värre för varje år. Varning: Ha spypåsen i beredskap!!  https://www.flashback.org/t718…   /quinna.”

”De är ett mystiskt samhälle vi bor i. Det här är resultatet ett enormt hyckleri på högsta nivå. Makteliten lovprisar invandringen, men när det kommer till kritan vill ingen ha det så här. Jag tror inte ens de mest motoriska invandrarälskarna vill att vi ska leva med detta elände, men ingen vågar yppa motsatsen för man är så rädda om sitt eget när man väl har fått en plats inom maktens väggar. 
Jag var på en fest för en tid sedan och en av kommuns toppar var inbjuden till denna tillställning. När person ifråga fick i sig tillräckligt med alkohol började tungan spåra ur och vederbörande började orerar om hur djävla illa ställt det är med invandringspolitiken i kommun. Jag ställde frågan till honom om han verkligen tyckte invandringen var fel blev han förbannad och säger ”att det finns ingen djävel med sunt bondförnuft som vill ha det så här, inte ens de i toppen”. Jag vill bara tala om att han skulle inte erkänna att han sagt så i nyktert tillstånd. Det tolkar jag som att de är rädda om sina platser i makteliten och törs inte opponera sig helt enkelt. Jag tror att detta är bara ett exempel på hur politiker måste tänka för att hålla sig kvar där de tjänar pengarna lättast och mest. /Ingemar Nilsson.”

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras

”Det är viktigt att gatutiggeriet inte uppmuntras i Sverige. I detta ligger en möjlighet för svenska kommuner att förbjuda gatutiggeri om andra åtgärder för att lösa problemen inte hjälper. Tiggeri är förbjudet, inte bara i Rumänien, utan även i ett antal andra EU-länder som exempelvis Danmark och Nederländerna. Att tillåta gatutiggeri i vissa EU-länder, däribland Sverige, underlättar inte Rumäniens ansträngningar att åstadkomma social integration och ökad anställningsbarhet.”

”Rumänien har en omfattande plan för att stötta och integrera romer i samhället. Att vissa av dem lockas att tjäna pengar i Sverige utan att arbeta försvårar det arbetet. Nu måste Sverige och Rumänien samarbeta i frågan om gatutiggeriet, skriver Rumäniens ambassadör i Sverige.”

”Samarbetet måste utökas mellan såväl svenska och rumänska myndigheter som mellan olika frivilligorganisationer. Den rumänska ambassaden i Stockholm stöder organisationer som är intresserade av att samarbeta med sina rumänska motsvarigheter.”

(citat artikel DN 2014-02-08)

H

tidning3 - Kopia

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras  DN 2014-02-08

Ytterligare artiklar om tiggeri;

EU:s öppna gränser röjer väg för organiserad brottslighet  Avpixlat, insändare av Tommy Hansson (SD) 2014-02-18

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22

”Vart ska vi ta vägen då?”

Jag citerar här nedan några träffande ord från Tobias Svenssons blogg. Till skillnad från Aftonbladets smörja till analyser och till politiska ställningstaganden i form av snyfthistorier, så åskådliggör Tobias Svensson problemet i klartext. Både till sin natur och vad som torde vara normalt ett agerande, i alla fall för en regering med förnuftet i behåll;

Aftonbladet bjuder idag på en snyfthistoria kring det romläger som byggts upp i Högdalen i södra Stockholm och som nu tydligen skall rivas. Artikeln fokuserar på bildens Vasilij och Elena, romer från Rumänien, som åkt till Sverige för att tigga, inte minst för att få pengar till sina fyra barn i hemlandet. Nu kan man tycka att Rumänien har det främsta ansvaret för sina medborgare och att kanske Vasilij och Elena borde ha funderat på om det verkligen var läge att skaffa fyra barn, men i Aftonbladets ögon faller naturligtvis allt ansvar på Sverige och svenskarna. Analysen är som vanligt av det allra enklaste slaget..”

H

tidning3 - Kopia

”Vart ska vi ta vägen då?”  Tobbes Medieblogg 2014-02-02

De ska vräkas från kåkstaden  Aftonbladet 2014-02-02

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”

”Adrian Lucaci är platsbefäl på polisen i Skara och har själv ursprung från Rumänien. Han är just hemkommen från fyra års arbete i Rumänien åt rikskrim för de nordiska ländernas räkning. Han stickar inte under stol med att många tiggare utnyttjas av ligor som gör stora vinster. Därför ger han aldrig pengar.
– Även om det finns tiggare som åkt på eget initiativ så finns minst lika många ligor och organiserade grupper som har kört hit folk. De släpper ut fem sex stycken att tigga och samlar sedan in pengarna.
Han fortsätter:
– Det är krasst att inte ge pengar, men jag vet hur de utnyttjas. Särskilt gamla damer och barn. Den som får pengarna rakt i fickan är mannen som har hyrt det här barnet, för barn ger alltid bättre betalt. Jag gillar inte att föda organiserad brottslighet, där någon tar alla pengar och sen bygger ett fint hus till sig själv.”

(CITAT artikel Skövde Nyheter 2013-05-22)

H

tidning3 - Kopia

Polisen: ”Tiggarna ofta del av kriminella ligor”  Skövde Nyheter 2013-05-22

Ytterligare artiklar om tiggeri;

Förbjud tiggeri i hela landet  SVD, insändare av Kent Ekeroth (SD) 2011-04-22